WIERSUM BEKENDMAKING Tractoren en Werktuigen AAPHYT0RA Sloperij VERMAST naar Komzie en proef CONTRACTTEELT JOZ. BOONE JOH. DE BRUINE Wij leveren: POOLMAN'S Loonbedrijf MARIS T Fa W. SCHIPPER Zn y ANDRE MOL 1. Een lerares in Algemene dienst 2. Een directrice 3. Leraressen NA Davicl Broun TERNEUZEN In- en Verkoop van alle soorten Hon t- Ijzerwaren AARDAPPELTELERS Fa Gebr. Den Herder G. LIGTERMOET Zn N.V. LIGTERMOET'S ARTIKELEN (ZINEB) LANDBOUWBUREAU GRONINGEN Voor Uw Drukwerk ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD De Melkweg Grootse Nationale Zuiveltentoonstelling van 20 t/m 30 Juni 1953 HOUTRUSTHALLEN - DEN HAAG Opening door Z.E. Minister Mansholt Een machtige manifestatie van de Nederl. Melkveehouderij, Zuivelindustrie en -handel Een fleurig schouwspel met één en al actie; vele demonstraties en attracties Maak reeds nü een dag vrij! Organiseer een excursie naar DE MELKWEG W Alle inlichtingen: Houtrusthallen 's-Gravenhage - Telefoon 391 1 95 Voor KOOL, RAPEN, enz. kunnen wij nog enkele contracten plaatsen. Ook nog enkele percelen Bonen. Veerdam 6 - Tel. 327 Nw. en St. Joosland TE KOOP 1 ALLIS CHALMER rups tractor W.M., pas gerev. 1 SIMPLEX tractorbinder 8 Vt., z.g.a.n. Te bevragen bij: P. C. DHONT, Smederij Nieuw vliet Telef. 46 Te koop (franco): Gecreosoteerde PALEN alle maten. Zware drie-poots Ruiters. Rietmatten en Turfstrooisel. Pootaardappelen op be stelling uit Friesland. Evacuatie-adres: Hondsnest 78, Hedel (Gl.) Landbouwschuren Overkappingen Loodsen en Garages Stalen Spanten Staalconstructies Hek- en Rasterwerk Rijwielstanders, met of zonder overkapping Stalen Speeltuingarnituren Constructie werk plaatsen HILVERSUM Neuweg 6062 Tel. K. 2950—6462 Te koop aangeboden: CLAAS-COMBINE in goede conditie, met re serve kleden, 7000, RUPSTRACTOR TD 9 in prima staat 10.000, PLOEGEN - BINDERS enz. enz. Hoge Sluiswal 39 Marknesse Allis Chalmers Tractor Model „B" a De meest geschikte tractor voor elk seizoen, met vele aanbouwmogelijkheden en aange- past aan de Zeeuwse behoeften. A Kan uitgerust worden met: y Wiedbalk, Kunstmestbak - Cultivator, Ploeg, Zelflichtende egge, Maaibalk, Hooihark met keerder, Bietenlichter, Aardappelveurschof- fels, Aanaarders enz. enz. enz. GOES - Telefoon 3244 Wegens reorganisatie van het bedrijf TE KOOP voor SPOTPRIJS MOVI Paarden-sproeimachine met I.H.C. motor. MELOTTE 2-scharige tractorploeg type B.R.T. 60 CHAMPION aardappelrooimacnine met voorwagen Aanaard-wiedmachines Hooihark 5-velds scharnier-eggen 22 cm tanden 3-velds kromtand-eggen 15 cm tdhden IJzeren vijfbalker-eggen Zig-zag egge Z.R. 52 Onkruid-egge Hand-zaai- en wiedmachines Bossen-stroosnijders Bovenstaande machines zijn allen nieuw. De volgende gebruikte machines bieden wij U nog te koop aan: 5-voets D-Leege graanmaaier 2-rijïge aardappelplanter 1-, 2-, 3-schaar wendploegen voor' paarden 2-schaar garnituur voor Printz dubbele tractor- ploeg Een grote partij nieuwe en gebruikte onder delen. Deze zijn ook in 't geheel te koop. Tot 15 Juni a.s. elke dag te bezichtigen van 912 uur v.m. Noordhaven 16 - ZEVENBERGEN (N.-Br.) De ZEEUWSCIIE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ vraagt met ingang van 1 September 1953: Voor het organiseren van het landbouwhuishoud- onderwijs en het voeren van het provinciaal secre tariaat van de Bond van Plattelandsvrouwen. Salarisvaststelling na onderling overleg. Voor de Landbouwhuishoudschool te Schoondyke. Bij voorkeur lerares N XIX of N VIII of N VII met applicatie. Voor de Landbouwhuishoudscholen te Zierikzee, Haamstede, Tholen, Kortgene, Kruiningen, Schoon- dijke, Terneuzen en Axel. Wij hebben de eer U te berichten, dat wij als Dealer voor Oost en West Zeeuws-Vlaanderen voor Tot ons genoegen delen wij U mede, het Dealer schap voor Oost en West Zeeuws-Vlaanderen te hebben aanvaard voor hebben aangesteld de Fa. Gebr. SCHIEMAN te Axel. Wij bevelen hen gaarne ten volle bij U aan. TECHNO-IMPORT N.V. Rotterdam Gaarne staan wij te Uwer beschikking voor reparaties en onder- delenleveringen. Vraagt offerte voor de nieuwe typen David Brown Tractoren. Gebr. SCHIEMAN Axel Woonhuis en bergplaats Oostkant naast het SCHIETPLEIN (Java) (oud en nieuw) POSTREKENING 7 7 9 30 TELEFOON No. 2252 De aardappelvelden worden weer groen, dus wordt het de tijd, dat U zich middelen gaat aanschaffen tegen de Phytophtora (het Kwaad). Wij hebben voorradig: KOPER „BAYER" geconc. 50 °/o, groot hech tingsvermogen. KONEPROX SHELL KOPER 50 °/o, zeer goed vernevelbaar. KOPER SANDOZ, VLOEIBARE KOPER en ZINKCARBANAAT. Tevens staan wij klaar om spuitopdrachten met deze middelen uit te voeren. Gebrevetecrd Loonspuitbedrijf Handel in Bestrijdingsmiddelen ïciefoon 358 SEKOOSKERKE (W.) bü ée meet °Pwenê middelen „gen stc* fcf^oornedoedend erkt sterk f\ithï°car^)aT1rta n koPer" -bis-d*tn bruik Van koy w VIERHAVENSSTRAAT 56. ROTTERDAM, TEL 35420 zijn verkrijgbaar bij DUVEKOT'S GRAANHANDEL J. A. v. d. Goeskade 59 GOES Tegen de aardappelziekte (Phytophthora) en alternaria spuiten met: Vele voordelen o.a.: Sterke voorbehoedende werking 9 Geen groeiremming Gewas groeit langer door Grotere opbrengst dan bij ge bruik van kopermiddelen. Vernevelbaar. Vraagf, nadere inlichtingen bij Uw leveran cier of bij: N.V. Fa P. J. van de Sande Terneuzen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 10