H. ENGLEBERT N.V. MCCORMICK HARKSCHUDDERS HARVESTER CALTEX Caltex-producten verkrijgbaar bij INTERNATIONAL smeermiddelen én brandstoffen ONDERLINGE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VOOR ZEELAND ZEEUWSCHE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VAN 1824 Het gevaar naderbij t CALTEX PRODUCTEN V/ BESPAREN U GELD! Gebrs DE BAAR - Goes - Telef. K 1100-2304 REMIJN VAN DER ZANDE - Zierikzee - Telef. 130 MIDDELBURG Bijkantoor GOES Landbouwhuis ZIERIKZEE McCORMICK constructie! McCORMICK kwaliteit! INTERNATIONAL ALVOLINE LANDBOUWBUREAU WIERSUM-GRONINGEN ':W ^MËÊÊ&f. zijn zuinig in gebruik. geven Uw -motor grote bedrijfszekerheid - en extra kracht. CALTEX CALTEX PETROLEUM MIJ. (NEDERLAND) N.V. RAAMWEG 90, DEN HAAG MET NAAST KALI EN STIKSTOF ALS FOSFAATMESTSTOF: IDEALE VERDELING DOOR DE B0UWV00R ''V-- 'V, SNELLE EN ZEKERE WERKING ',y. - f - BETERE OOGST IN HOEVEELHEID EN KWALITEIT voor veilige en zekere bestrijding Adverteren doet verkopen Uw Brandverzekering ROTTERDAM DISTRICTSDEALERS: Fa TIMMERMAN VERBEEK - Zierikzee en Lewedorp Fa J. VAN DIXHOORN - Terneuzen Vragen weinig trekkracht e Drijfwerk in Oliebad Geschikt voor de zwaarste gewassen Model PB-1 en PB-2 (Wettig gedeponeerd) Voor stijve varkens en achterblijvers. 2 Kilo Pak 0,78 5 1,78 25 8,03 50 15,22 Voedert Uw KIPPEN ALEWIJNSE'S OCHTENDVOER Het voordeligste voer. VETERINAIRE LEVERTRAAN in flessen inh. 500 ec. 0. ALEWIJNSE Zn Middelburg Tel. 2329 ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN DAAR KUNT U NIETS AAN DOEN WEL KUNT U ZORGEN VOOR KEN EVENWICHTIGE BEMESTING met in water SUPERFOSFAAT oplosbaar fosfaat GARANDEERT mst in water SUPERFOSFAAT oplosbaar fosfaat arandeert mpt in watm SUPERFOSFAAT oplosbaar fosfaat •arandeert Uw gewassen staan onder voortdurende bedreiging van overwoekering van onkruiden. Bestrijding is nodig. AAtox het effect volle middel op basis van D.N.B.P. geeft in de strijd tegen onkruiden in erwten ölie- en vezelvlas, de beste resultaten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 12