„DUPHAR"-bestrijdingsmiddelen PHIUPS-ROXANE Bieten rijden P. J. DE PUNDER s C.O.V.A. N.v. Heel vaak.... Ziekten en plagen die Ute oog»t belagen Cova-Lagedrukbanden „Miedema's" bandenwagens KWADENDAMME TELEF. K. 1194-235 Vertegenwoordiger van llDUPHAR"-producten voor Zeeuws-Vlaanderen Fa C. I. DE WINNE Co., Retranchemen! N no 76a, Tel. 10s Allis Chalmers Tractor Model flB' Fa W. SCHIPPER Zn Gegalvaniseerde Golfplaten lhrips of dondervliegjes, zijn on derverdeeld in vele soorten, die meestal ieder op hun eigen voeder- plant voorkomen. Wij kennen de thrips op azalea, de graanthrips ten ook de vlasthrips, de Thrips lini. Het is een klein zwart dier tje. Het heeft smalle, met franje afgezette vleugeltjes. De poten ein digen in blaasjes. >Het is te begrijpen dat zo'n thrips (daar heel schadelijk kan zijn. Met haar zuigsnuit zuigt zij sappen op uit de stengels en de bloemen van het vlaswaardoor de plant bijna Igeen zaad maakt en de vezel on bruikbaar wordt („kwade koppen"). In het laatst van April komen zij het meeste voor, dan is het paar tijd en de wijfjes leggen de eie ren aan de onderzijde van de bla deren, dicht bij de stengel. De larven lijken volkomen op het vol wassen individu, maar krijgen pas na vervelling vleugels. Eerst dan verspreiden zy zich over de aan getaste planten. BESTRIJDING: DUPHAR HCH stuifpoeder 5°lo DUPHAR HCH spuitpoeder 25°to DUPHAR HCH mengbare olie 50°/o bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen tegen insecten - schimmelsonkruid N.V. PHIUPS-ROXANE PHARMACEUTISCH.CHEMISCHE INDUSTRIE „DUPHAR" AMSTER DAM.OlSt.WEESP Bestelt nog heden dan kunt U bij iedere weersgesteldheid rijden. Alleen deze geven 4060 °/o besparing in trekkracht. Wij hebben ook VLIEGTUIGBANDEN met ijzeren wielen, die zo op Uwe wagens passen. Deze geven minder besparing in trekkracht. Telefoon 29245 GRONINGEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR: 3 - 4 en 5 ton. JOH. GUNST - Goes - Tel. 2046 DRUKWERKEN Firma P. J. VAN DE SANDE. Handelsdrukkerij Terneuxen zijn verkrijgbaar bij 'iooXooXo»X«oJoo;«»;«o>o>o>*X«IooIooIooXoo>o>o2oo2»*ooIo»-oojM2iojM2oo>oJw5»o>oJoo>o2»oJ»oJ»o2Hjl De meest geschikte tractor voor elk seizoen, 0*0 met vele aanbouwmogelijkheden en aange- y past aan de Zeeuwse behoeften. A Kan uitgerust worden met: 0*4 •gj Wiedbalk, Kunstmestbak - Cultivator, Ploeg, Zelflichtende egge, Maaibalk, Hooihark met 0*4 y keerder, Bietenlichter, Aardappelveurschof- fels, Aanaarders enz. enz. enz. GOES - Telefoon 3244 V 2 ►>4XO<OOIOOI«OX**I*»I<»I**ImI*»I^I**>*IWX042M5»XMI»XO0>OJMIMJ04X4O*442MJHJ4«J»»>4>4-44-44>4> Nu kunt U zich nog op zeer billijke voorwaarden verzekeren tegen elke schade door brand, blikseminslag en explosie. Een ASSUMIJ-brendpolis dekt niet alleen Uw boerderij met inventaris, maar ook Uw levende have, oogst en landbouwmachines, zonder extra-premies of na-omslagen. - Vraagt vrijblijvend inlichtingen en premie-opgave aan: Inspecteur: AD. MARIS, Westwal 73, Goes Telefoon K. 1100 - 2998 Lang 305 - 273 - 244 - 213 en 183 cm. Breed 83 cm. GEBRUIKTE GOLFPLATEN, 322 X68 cm. JOH. GUNST - Goes - Tel. 2046 kunt U mest vee of jongvee wel ergens goedkoop kopen. Goedkoop wanneer U alleen let op de prijs; duurkoop meestal, als U daarbij de kwaliteit in aan merking neemt. Uw belang is gediend met dieren van kwaliteit, waar groei in zit, en dan tegen een billijke prys. Bestel zulke dieren bij Uw eigen vereniging. Zeeuwse Coöperatieve Vee Aan- en Verkoopver. G.A. Tel. 01100 - 3565

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 11