PREMIEKEURING VOOR HENGSTEN TE AXEL Force majeure is deze, niet als „centrale" aangekondigde premiekeuring in Axel gehouden ditmaal. Vanwege de bijzondere omstandigheden met minder paarden en minder mensen dan men gewend is in Goes aan te treffen. Goes, dat toch eigenlijk niet te vervangen is als men enige waarde hecht aan traditie, sfeer en historisch gegroeide „goodwill". Dit, niettegenstaan de de veel verbeterde en thans uitstekende accomodatie van de keuringsgelegenheid in Axel, die, nu op korte termijn een oplossing moest worden gevonden, wel de beste keus is geweest. Nadat „Goes" enkele weken geleden van zelf sprekend moest worden afgelast is deze pseudo- centrale keuring, waaraan niet in de laatste plaats uit hoofde van handelsoverwegingen be hoefte gevoeld werd, ondanks bestaande moeilijkheden goed verlopen. Óver 't algemeen voldeden de driejarige heng- Sten goed; ze waren ook het talrijkst. Betrekkelijk weinig was nog verkocht; enkele hadden Zeeland reeds verlaten, zoals bijv. Carlo van de Melo, die naar Noord-Holland is verkocht en Questeur, die naar Zuid-Holland ging. Beide maakten op de ver plichte keuring een opvallend goede indruk. Veel zaken werden er óók op de keuringsdag zelf niet gedaan, maar wel werden contacten gelegd die ongetwijfeld voor meerdere transacties de basis zullen vormen. EDELMAN VAN VELDZICHT K. 2310. eig. Hengstenvereniging „Zuid-Beveland". Grote maat. la. Quarré, d. Nico van Annie, van Stallen De Dobbelaere en Adr. J. Catseman te IJzendijke en Biervliet. Typisch en gehamerd met veel uitdrukking in het zware, gespierde beenwerk dat in de stand achter even recht is. Dit paard is tot heden regelmatig in z'n voordeel gegroeid, was kampioen der achttienmaanders in IJzendijke, eer ste in Den Bosch en trok ook nu weer sterk de aandacht, lb. Victor van Eversdam, d. Nico van Annie, van C. van Overloop te Zuiddorpe en Jac. de Feijter te Axel is een uitstekende tweede; extra van type, best gesloten in 't goedgelijnde koffer dat op vier mooie, zware benen staat en goed in de gangen. 2a. Nico van de Retraitehoeve, d. Nico van Melo, van M. d'Hoore te Sluis e.a. Best ge lijnd, grof en soortig, met gespierde armen en schenkels en goede gangen. 2b. Quibus, d. Nico van Annie, van Stallen de. Dobbelaere te IJzen dijke. Groot en grof, moet nog iets zakken en bre der worden, maar heeft hengstuitdrukking en de aanleg in zich een zware vader te worden. 2c. Certain van Hersa, d. Karei van Certain, van Alph. Mangnus te Boschkapelle en E. Verstraaten te Graauw. Paard van formaat met wat weinig snit, maar als vader gebouwd met gespierde, zware benen, geprononceerde gewrichten, een resolute voorstand, goede voeten en beste gangen. 2d. Flo- ris van de Gruisdonk, d. Nico van Melo, van M. d'Hoore te Sluis e.a. Type extra, zeer mooi, niet te machtig in 't achterbeen; vlot. 3a. Tanus van do Jozinahoeve, d. Urbain van Certain, van M. d'Hoore te Sluis. Diep, met correct beenwerk, wat weinig adel en geweldige draf vermogens. 3b. Rudolf van Dicrkensteen, d. Urbain van Certain, van Gebr. De Milliano. Enorm diep, met massaal koffer en veel schouder, goede zware voorbenen, wat weinig krachtige stand achter en extra beste draf. We voelen voor deze méér dan voor z'n halfbroer, die vóór hem staat. 3c. Joep van Alstein, d. Karei van Certain, van P. J. Boënnc te Graauw. Grof, met massief koffer en wat afwijkende achterhand. Driejarige hengsten; kleine maat. 1. Vengeur d'Amice, d. Egïon van Echt, van A. J. E. Temmer man te Hoofdplaat. Best gebouwd, typisch, kort, diep en breed, met wat weinig macht in de schen kel, overigens goede uitdrukking in 't fundament en beste gangen. 2a. Nico van Helpeneii, d. Nico van Melo, van Jac. de Putter te Axel en A. Serra- rens te Ossenisse. Soort best, diep en breed, hals even zwaar, voldoende in stap en best in draf; het beenwerk is zeer expressief. 2b. Luc van Alstein, d. Karei van Certain, van P. J. Boënne te Graauw. Rondom zoon van zijn prominente vader; zondigt iets in de middenband; vóór en achter goed, óók in de zware, gespierde benen; draf extra. 2c. Vain- queur van Eversdam, d. Nico van Annie, van J. W. Scheele te Axel. Zeer soortig, met forse voorbenen, goede draf en niet onberispelijke stand achter. 3a. Karei van de Melo, d. Karei van Certain, van C. Steyaert te Graauw. Uit haar en dus niet op z'n voordeligst, iets vrouwelijk, maar goed gebouwd, met correcte goed gevormde benen en voldoend krachtige gangen. 3b. Peter van Kijkuit, d. Balie van Melo, van J. Maljaars te Oostkapelle. Aan trekkelijk vosje, met karakteristieke Clai- ronlijnen, correcte benen en goede gan gen. 3c. Herseur van Oventje, d. Herseur van Ploegshof, van W. de Buck en Zn te Meliskerke. Best, diep koffer, extra van soort; het funda ment is niet onberis pelijk in details. 3d. Albion, d. Moustic van Urbain, van J. den Hamer te IJzen dijke. Brillant type; kon even feller. Vierjarige heng sten; kleine maat. 1. Nico van Eversdam, d. Nico van Annie, van C. A. Dekker, Axel. Typisch paard met best gesloten koffer, veel natuur en behoorlijk ge spierde, zware benen. 2. Karei van Keilen, d. Nico van Smakt, van J. Q. C. Lens hoek te Kloetinge. Goed van soort, volu mineus en diep met in verharing zijnde benen, die zich daar door minder gunstig lieten zien dan op de verplichte keuring; goed ge spierd in armen en schenkels. 3a. Burus van Aardenburg, d. Eglon van Echt, van L. P. Hanse te Noordwelle e.a. Vóór de aan vang der keuring in K. ingeschreven en als evacué, die veel heeft meegemaakt, niet in topvorm. Des ondanks een absoluut goed paard, best van soort, gebeend en gespierd, ais hengst gebouwd, goed in draf en met betere stap dan onlangs in Goes; de rug kon iets sterker maar desondanks zijn we van mening dat hij op de tweede plaats geen slechte in druk zou hebben gemaakt. 3b. Leonard van Martha, d. Leonard van Nico, van G. Jeronimus te Hoede- kenskerke. Geen opvallende kwaliteiten, maar evenmin tekortkomingen van betekenis. Hengsten van 5 en 6 jaar; grote maat. 1. Edel man van Veldzicht, d. Nico van Beek, van H.V. „Zuid-Beveland". Imponeert als gewoonlijk door zijn formaat, prachtige contouren en harmonische bouw; mooi paard met goede, correcte benen en hoewel geen fameuze draver liet zijn draf niet te wensen. 2a. Antoon van Strijen, d. An toon van Berkenhof, van H. de Maat te Stoppeldijk. Diep en zwaar, met behoor lijk zware benen, iets afwijkend hoofd cn zeldzame gangen. 2b. Jaap van 't Pavil joen, d. Nico, K. 2081, van G. Modde te Oostburg. Vrij goed type, zwaar ge beend, met gewrich ten, forse beneden- arm en schenkel en voldoend gemakke lijke gangen. 2c. Nero van Oudenpoi- der, d. Elfridus van Melo, van Alph. Mangnus te Bosch kapelle en E. Ver straaten te Graauw. Machtig paard, wat ouderwets van snit, maar enorm ge beend. 3a. Jaap van Beek, d. Nico van Aardenhof, van Joh. de Feij ter, Schoondijke. Mooi soort, best gespierd in de achterhand, met niet te veel macht vóór en vol doend correcte gangen. 3b. Lambiek van St. Kruis, d. Urbain van Certain, van J. der Weduwen e.a. te Kerkwerve. Vadertype; grof en goed van soort; stapt matig, zondigt iets in onderdelen. 3c. Gladon. d. Majeur van de Kleikamp, van L. J. M. Blondeel te Aardenburg en C. Rammelaere te Heille. Sterk in bovenlijn, diep in 't massieve koffer, grof van benen, maar uiterst matig in stap en draf. Hengsten van 5 en 6 jaar; kleine maat. Zwaar is de strijd tussen het tweetal koppaarden. la. Nico van het Zwartewater, d. Nico van Melo, van M. d'Hoore e.a. te Sluis. Best paard, goed in schouder, kort van rug, kwadratisch gebouwd, met goede benen, standen en gangen; in brillante conditie voorgebracht, lb. Nico v. d. Klef, d. Nico van Melo, van Jac. de Putter e.a. te Axel. Type extra, vier kant en aangenaam van lijn, schenkel kon iets machtiger, armen goed gespierd, gaat best. 2a. Nico II van Caroline, d. Nico van Beek, van Gebr. Verdonk te Nieuwdorp. Geblokt en extra in draf; iets weinig hak en rug; goede uitdrukking in de benen. 2b. Nico van IJsselsteijn, d. Nico van Melo van M. d'Hoore e.a. te Sluis. Mals, diep, massaal, met aardig beenwerk en goede beweging; conditie extra. 3a. Nico van Terholc, d. Clairon de la Lys, van R. Cornelissen te Terhole. Paard met best ach terbeen; niet helemaal correct vóór; gaat met actie; type matig. 3b. Nico van Dorpbroek, d. Nico van Melo, van D. A. Timmerman te Kattendijke. Niet zwaar en met wat weinig ribben; goed van soort, aardig beenwerk; zeldzame draver. Hengsten van 7 jaar en ouder; grote maat. 1. De zeer zware vader Nico van Ella, d. Nico van Melo, van D. A. Timmerman te Kattendijke. Robust, massaal, met een zwaar geraamte en iets onregelmatige bovenlijn; paard van formaat. 3a. Marquis van de Koestraat, d. Marquis van Jan Gerardshof, van J. Maljaars te Oostkapelle en Iz. de Buck te Grijpskerke. Niet van de meest moder ne coupe, maar zeer zwaar en grof, met compact koffer. 3b. Clairon van Cambron, d. Clairon de la Lys, van Gebr. Verdonk te Nieuwdorp zagen we niet. Hengsten van 7 jaar en ouder; kleine maat. 1. Herseur van Alstein, d. Karei van Certain, van P. J. Boënne te Graauw is een blok van een paard, iets in drie stukken gebouwd overigens, met in details niet onberispelijke hengstenbenen, die zwaar zijn, gespierd en goed worden gebruikt. 2. Brutus van 't Hof Nieuwland, d. Johan, van E. Koppejan te Zoutelande e.a. Type best, wat weinig macht; stapt voor niet te best, maar draaft met veel gemak en actie. Twee vrijwel gelijkwaardige hengsten streden een zware strijd om het Kampioenschap van Zee land voor 1953, nl. Edelman van Veldzicht en Nico van 't Zwartewater. Edelman zegevierde en men mag niet zeggen ten onrechte. Hij is een goed kampioen waarmee men tevreden kan zijn, zoals men dat ook met Nico van 't Zwartewater zou zijn geweest. Deze Nico van 't Zwartewater maakte later deel uit van een lot van vier zwartschimmelzonen van Nico van Melo waarmee de heren d'Hoore c.s. een wel zeer zeldzame demonstratie gaven die de aan wezigen ongetwijfeld lang zal bij blijven. De laat- sten mogen zich realiseren dat een gelijkwaardige show in dit genre tot de hoge uitzonderingen zal blijven behoren. Rest ons nog te vermelden, dat de weersgesteld heid de goede gang van zaken bevorderde en de organisatie niets te wensen liet. COLENBRANDER. NICO VAN HET ZWARTEWATER K. 2343, eig. Mare. d'Hoore, Sluis, R. J. de Milliano, Oostburg en J. C. J. van de Velde, Kamperland.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 9