ARETAN C. L. VAN DE VREEDE Heren Trekpaardlokkers SHELL bestrijdingsmiddelen de onKruidbestrijding in erwten en vlas i Voordelig f Betere resultaten k Vele tevreden gebruikers P. LANDBOUWBUREAU WIERSUM - GRONINGEN A. J. E. TEMMERMAN-DAELMAN ZELF AAN HET ROER 730 Coöperatieve (M i/ïi) Boerenleenbanken Te koop aangeboden ontsmet Uw poters twintig keer vlugger FABERY DE JONGE „Dirk van Aldengoor" K 2346 „Benno" K 2295 A. SERRARENS - Tel. 8 - Ossenisse 11.H. Paardenfokkers l URBAIN VAN CERTAIN K 2196 MOUSTIC VAN URBAIN K;2294 en ALBAN VAN VELDZICHT K 2227 Deze schade krijgt U niet vergoed! ^HELL '"8e$iicop eett. T^Cf/kfJE otxj&fr/ ^SHELL^ SHELL NEDERLAND N.V. Gebrs DE JONGH - Goes CARLO VAN TERHOLE, tweemaal No. 1 met af stammelingen; PATRIOTE, No. 1 C.K. Goes, halfbroer van Quarré, No. 1 C.K. Axel; zullen worden rondgeleid. VENGEUR D'AMICE, No. 1 C.K. Axel, komt op ver zoek aan huis. Beleefd aanbevelend, Telefoon No. 19 HOOFDPLAAT (dag en nacht) .«»C8 SKMMC ZEIL- EN ZAKKENHANDEL J. A. v. d. GOESKADE 11 GOES Telefoon 2328 (b.g.g. 3166 of 3256) JUTE ZAKKEN DEKZEILEN in bruin of wit ZAAIKLEDEN BINDERZEILEN HYDROLIN voor het waterdicht maken van dekzeilen COPPERANT tegen rotten schimmel en broei van jute zakken Reparatie van jute zakken. Reparatie en waterdicht maken van dek zeilen. Reparatie en bederfwerend maken van bietennetten. Op dekstation „PARELVLIET", MELISKERKE, Tel. K 1189 - 205, staan de volgende Hengsten ter be schikking en worden rondgereden: 1. NICO VAN DE HEIBLOEM, Nationaal en Pro vinciaal kampioen, won in 1952 te Middelburg en te Goes beide een eerste prijs met zijn af stammelingen. Vader: Nico van Melo, Nationaal kampioen. Dekgeld 120, 2 WILFRIED, Provinciaal kampioen 1952, tweede prijs Nationaal 1951. Vader: Karei van Certain, Nationaal kampioen. Dekgeld 75, 3 NICO VAN DE SCHAAPSHOEVE, 3 jaar oud. won reeds twee tweede prijzen. Vader: Nico van Melo, Nationaal kampioen. Dekgeld 35,Veulengeld 35, 4. FERNAND VAN DE LINGE, vele malen be kroond, ook Nationaal 2e prijs. Vader: Intimus, door Clairon de la Lijs. Moeder: de bekende Tulpine van stal De Linge. Dekgeld 35,Veulengeld 35,—. Beleefd aanbevelend. •l',,V|f-'11' Hij voelt zich al een pPr hele baas. Maar voordat hij „eigen baas" zal zijn, komt er nog heel wat kijken. Bereidt zijn toekomst voor met een tegoed bij de Coöp. Boerenleenbank. Betere rente Vlotte terugbetaling Vertrouwelijke behandeling WELVAART BEGINT IN HET SPAARBANKBOEKJE Aangesl. bi] de Cottp. Centrale Ralffeisen-Bank te Utrecht G.M.C. Kraanwagen in zeer goede staat, met voorwielaandrijving, op z. g a. n. banden, automati sche aandrijving, ƒ7500. Lange Dodge Truck met Perkins Diesel motor, in staat van nieuw, 9000. Au tomobielbedrij f J. KNOOP N.V. Aduard, Tel. 235 (K. 5903) Nu de lonen hoog zijn, moet U' tijd sparen.* Ontsmet deze keer dus met Aretan en U zult het voortaan altijd doen. In één minuut ontsmet U met Aretan 25 kilo voorgekiemde poters enbuitengewoon goed! Wees verstandig; volg de Aretan-dompelmethode! N.V AGRO-CHEMIE Boulevard Heuvelink 106 - Arnhem - Tel. 21473 BEGUNSTIGT HEN DIE IN UW VAKBLAD ADVERTEREN Een der meest gesorteerde zaken in Uw omgeving voor: JUWELEN, GOUD, ZILVER en UURWERKEN is het oude bekende adres: Lange Kerkstr. 30 - Opgericht 1834 - GOES Zullen worden rondgeleid: Steeds hoog bekroond, o.a. Ie prijs afstammelingen 1952. Zoon van Claron van de Watertoren; dit jaar no 1 Prov. Noord-Brabant, en van de allerbeste Nationale Kampioenmerrie Avina van Rongenhof. Steeds met eerste en tweede prijzen bekroond Beleefd aanbevelend, Staat gestationeerd: bij G. VAN HAL, St. Kruis, en C. N. DEN HAMER, Schoondijke en zullen worden rondgeleid: Beleefd aanbevelend, G. VAN HAL, Telefoon 25, St. Kruis en C. N. DEN HAMER, Schoondijke, Tel. 93 Oostburg. Bovenstaande BAYER-PRODUCTEN zyu vcrkrygbaar by: Firma Gebr. DEN HERDER te Scrooskerkc. Firma HUBREGTSE Co. te 's-Gravenpolder Firma J. VAN DEN ENDE Zn. te Borsselo J. VAN OOSTEN tc Krabbendjjke Informeer bij wederverkopers of: Granen en grasland hebben veel te lijden onder distel, herik, boterbloem enz. Bespaar U die schade, door deze onkruiden tijdig te bestrijden met "SHELL" M.C.P.A. Pas "SHELL" M.C.P.A. toe in de periode April-Augustus. v'. vx T /•*-. WASSEN A ARSE WEG 80,'i-GRAVENHAGE. TEL. 18.34.00 zijn verkrijgbaar bij Telefoon K 1100 No. 2180 en 2189

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 16