Jencö/ineum Lucerne Flandria TOUWEN 4 CO agrocide i -sogam Orig. Kwekerszaad Bieten rijden Zorgt goed voor haar UNICUM- geeft altijd baat. Karei van Keilen ONDERLINGE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VOOR ZEELAND ZEEUWSCHE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VAN 1824 hch IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES (HOLLAND) N.V. ROTTERDAM A. SLABBEKOORN I Allis Chalmers Tractor Model „B" Fa W. SCHIPPER Zn Financieringskantoor „H O F G E E S T" heelt gelden beschikbaar ON/I TE OMTMOUDEM TOUWEN CO. - AMSTERDAM (STALEN PATENTEGGEN Ned. Octrooi 19326 CAPPON Cova-Lagedrukbanden C.O.V.A. N.v. Bezoekt de Stierenkeuring te Oostburg B. DE JAGER Mzn na het kalven! In plaatsen waar niet vertegen, woordigd Actieve Agenten gevraagd ALV0LINE D. ALEWIJNSE Zn FORDSON MAJOR TRACTOR Deering Aardappelzetter AUTO'S RIJNSBURGER UIENZAAD Zaaimachine MIDDELBURG Bijkantoor GOES Landbouwhuis ZIERIKZEE Jtutf lindane pph z-ri/t reukloos Verkrijgbaar bij: BIEZELINGE - TEL. 342 V f t y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y De meest geschikte tractor voor elk seizoen, met vele aanbouwmogelijkheden en aange past aan de Zeeuwse behoeften. Kan uitgerust worden met: Wiedbalk, Kunstmestbak - Cultivator, Ploeg, Zelflichtende egge, Maaibalk, Hooihark met keerder, Bietenlichter, Aardappel veurschof- fels, Aanaarders enz. enz. enz. GOES - Telefoon 3244 Hoofdkantoor: Meervlietstraat 36a te Velsen Telefoon K 2550, nummer 4210 voor: landbouwmachines, tractoren, vracht auto's, luxe auto's, motoren, enz. Geheimhouding verzekerd. FABRIKANTEN VAN MAT GLANS, VOOR ALLE HOUTWERK, 14 KLEUREN N.V. TEER-, BITUMEN- EN VERF-INDUSTRIE VIERWINDtNSTRAAT 17 - TEL. (02900) 46275-45393 Schudeggen - Duizendpooteggen Kromtandeggen - Kettingeggen Verstelbare Vlaamse Eggen - Zig-Zageggen - Cambridge rollen Stalen Landrollen - 2- en 4-wie- lige Schoffelmachines - Cultiva- toren. Voor paarden en tractoren. Firma IZ. CAPPON, Landbouwrr.achinefabriek, HEINKENSZAND (Z.) Nog beschikbaar Bladrijk Grote lengtegroei Hoge eiwitopbrengst Geen harde stengelvoet Bestelt nog heden dan kunt U bij iedere weersgesteldheid rijden. Alleen deze geven 4060 besparing in trekkracht. Wij hebben ook VLIEGTUIGBANDEN met ijzeren wielen, die zo op Uwe wagens passen. Deze geven minder besparing in trekkracht. Telefoon 29245 GRONINGEN Veren, ter Verbetering van het Rundvee Afd. West Zeeuws-Vlaanderen op WOENSDAG 1 APRIL, des n.m. 2.30 uur, op het LEDELPLEIN. Catalogussen verkrijgbaar en gelegenheid tot aankoop. GOED, VOORDELIG en VERTROUWD. Wij presenteren: Voor onkruidbestrijding in granen: JEBONOL EXTRA, JEBOPASTOL (vernevelbaar D.N.O.C) Nolachiet (M.C.P.A.) Voor ritnaaldenbestrijding: IIEXAFUUR en LINDA RIT, Voor aardvloobestrijding: D.D.T. en HEXYCLAN, in verschillende vormen en gehaltes. Voor emeltenbestrijding: HEXAMELT. Brochures en prijzen worden U op aanvraag gaarne verstrekt. JEBO-DEPÖT K A P E L L E (Z.-B.) Telef. 279 (K. 1102) f Behandelt Uw koe na het kalven met de grootste zorg. Voedert matig en legt een warm dek op. En als de korte stoffen of het lange vuil niet op tijd afkomen, past dan onmiddellijk Unicum toe. Daar mee doet U wonderen: De korte stoffen komen af, de eetlust wordt goed, de melkproductie gaat vooruit en Unicum werkt gunstig op het lange vuil. FA. LIEVE CO. - K0RTEDIJK 16 - VLAARDINQEN - TELEF. 2108 Ht ebt U nog fok- vee nodig? Deskundigheid is zeer belang rijk! Bestel daarom bij Uw eigen vereniging: Zeeuwse Coöp. Vee Aan- en Verkoopver. G.A. Tel. 01100 - 3565 (Wettig gedeponeerd) Voor stijve varkens en achterblijvers. 2 Kilo Pak 0,78 5 j» 1,78 25 8,03 50 „15,22 Voedert Uw KIPPEN ALEWIJNSE'S OCHTENDVOER Het voordeligste voer. VETERINAIRE LEVERTRAAN in flessen inh. 500 cc. Middelburg Tel. 2329 TE KOOP: met hefinrichting en 2- schaarwentelploeg, bouw jaar 1951, 2 gladde land rollen. P. C. DHONT, Nieuwvliet. DE HENGST le pr. Den Bosch, 2e pr. Axel, staat ter dekking en wordt rondgeleid a 70, contant. S. ADRIAENSSENS, De Keilen, Wolfaartsdijk, Tel. Nieuwdorp 259. TE KOOP een 2-rijige volautom. Aanaardploegen; Wiedmachines; diverse Eggen. Te bevragen: Fa. W. SCHIPPER Zn. Goes, Telef. 3244. TE KOOP GEVRAAGD alle soorten beschadigde zowel luxe- als vrachtwa gens, enz., niet ouder dan 1945. Autosloperij J. KNOOP N.V. Aduard, Tel. 235 (K 5903) Wegens verandering Zaaiplan: 10 kilo prima 90 kiemkracht. Oogst 1952. K. GELUK en Zoon Telef. 116 - Bruinisse TE KOOP nieuwe 2 Zz meter 17 rijen, compleet met vlaskouters. Fabrikaat „Saint Hubert" Sterk verlaagde prijs. N.V. GORTER Emmeloord (N.O.P.) Telefoon 61 Uw Brandverzekering 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 15