Cambridge-Walsen Bandenwagens FERGUSON-SYSTEEM Fa M. j. VERLINDE beschermt het tevens tegen aantasting door gevaarlijke bodemschimmels. Vraagt Uw leverancier of ÜHsl'MilH.fl'lMl WBUREAU WIERSUM GRONINGEN fcViT ALV0LINE D. ALEWIJNSE Zn Te koop aangeboden Inplaatsen waar niet vertegen woordigd Actieve Agenten gevraagd Beschermt Uw waardevolle zaaizaden van Uw veestape! en pluimvee. Welke aandeelhouder Rupstractor D 4 Te koop MARCUSSE H.H. LandbouwersOPGELET! Fa WED. F. DE BRUIJN ZOON WATERSNOODSCHADE 5 FABERY DE JONGE Gegalvaniseerde Golfplaten daardoor heel wat kleiner, met de goed bewaarbare partijen was het zelfs mogelijk een winst te maken. De keuken en fabriek voor Goudreinette trok ook wat op, voor Jonathan waren de verschillen niet groot. Enkele noteringen: Goudreinette A: 30—33; C: 14; I: 17—31; K. en F. 7—16. Jonathan A-verp.: 4951; A- 5052; B/C: 41 46; I: 29-^9; K. en F.: 7—29. Golden Delicious A-verp.: 4955; B/C 3940; I: 28—44; K. en F. 9—30. Brab. Bellefleur A: 19%; I: 13—15%; K. en F. 3—10. Winston I: 19—30; K. en F.: 3—16. Zoete Ermgaard I: 4245; K. en F.: 2438. Gieser Wildeman I: 2226; K. en F.: 914. Sint Remy I: 810; K. en F.: 59. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 6334 stuks vee, zijnde: 2676 runderen, 225 vette kal veren, 1416 nuchtere kalveren, 73 fokzeugen, 306 slachtzeugen, 212 lopers, 1319 biggen, 84 schapen, 23 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalf koeien van ƒ850ƒ1200; Guiste koeien 600825Kalfvaarzen 800ƒ1075Klam- vaarzen ƒ700ƒ800; Guiste vaarzen ƒ600725; Pinken ƒ425ƒ500; Graskalveren ƒ230ƒ320; Fok- kalveren 85ƒ145; Nuchtere slachtkalveren 32 ƒ47; zware soorten ƒ55ƒ68; Lopers 65ƒ80; Biggen ƒ32ƒ52; Drachtige zeugen 230ƒ315; Schapen met lammeren 95ƒ135; Vette schapen 85105, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee: 916 stuks. Prijzen: Extra kwaliteiten ƒ3—ƒ310; le kw. ƒ2,75—ƒ2,90; 2e kw. 2,55ƒ2,70; 3e kw. 2,252,30; vette stieren tot ƒ2,60; worstkoeien ƒ1,95ƒ2,10, alles per kg ge slacht gewicht. Vette kalveren lichte van 1,80ƒ2,20; idem zware 2,30ƒ2,75; Nuchtere slachtkalveren ƒ0,95ƒ1,05; Zware soorten ƒ1,15ƒ1,40; Slachtzeugen ƒ1,48 1,56 per kg lev. gewicht met 4 kg tarra. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam werden Maandag aangevoerd 781 vette koeien en ossen en 764 varkens. De handel in koeien verliep tamelijk. De prijzen waren onveranderd op 2,10 tot 2,92 per kg geslacht gewicht. De handel in varkens verliep vlug en de prijzen waren hoger op 1,82 tot 1,86 per kg levend gewicht. Prima dieren noteerden in beide gevallen iets hoger. Hij werkt nu sneller, beter en goedkoper! Official dealer voor Oofet- en West Zeeuws-Vlaanderen Zaamslag Telef. 20 Vertegenwoordiger: P. C. DHONT, Telef. 46, NIEUW VLIET. KORTEPIJK 16 - VLAARDINGEN y TELEFy 2jtf)8 door Uw lijnzaad, mais, bietenzaad WELVAART BEGINT IN HET SPAARBANKBOEKJE op basis T.M.T.D. en peulvruchten met A A T I R A M (op basis T.M.T.D.) te behandelen. AATIRAM ontsmet Uw zaaizaad en (Wettig gedeponeerd) Voor stijve varkens en achterblijvers. 2 Kilo Pak 0,78 5 j, 1,78 25 8,03 50 15,22 Voedert Uw KIPPEN ALEWIJNSE'S OCHTENDVOER Het voordeligste voer. VETERINAIRE LEVERTRAAN in flessen inh. 500 cc. Middelburg Tel. 2329 G.M.C. Kraanwagen in zeer goede staat, met voorwielaandrijving, op z. g a. n. banden, automati sche aandrijving, ƒ7500 Lange Dodge Truck met Ferkins Diesel motor, in staat van nieuw, 9000. Automobielbedrijf J. KNGOP N.V. AcZuard, Tel. 235 (K. 5903) wil contracteren 7 a 8000 kg bieten (e.t. ook bij ge deelten). Brieven met prijs en leve ring wagon of op schip aan: Boekhandel J. DE JONGE, Lange Kerkstraat S3, Goes. TE KOOP in prmia staat zijnde CATERPILLAR 3000 uren gedraaid. C. VERMEULEN Fordtrcatordaalre Grocde Telfeoon 55 1 twee-rij half-automati- sche Footmachine; 1 twee rij vol-autom. Pootmachi- ne; 3 Zaaimachines, 2 m.; 1 Kunstmeststrooier, acht schotels; 1 Sleep-cultiva tor; 1 Martin Cultivator; 1 twee-schar Wendploegje op hefinrichting, 1 klui tenbreker en een 1-paards Schijf egge. Oudelande Tel K 1100 - 3430 (Postk.) ADVERTEREN DQET VERKOPEN Beter dan elke import,, maar door ons vervaardigd, geheel Nederlands Fabrikaat. GOEDKOPER IN PRIJS Vraagt nog heden aan ons prijs. Elke gewenste breedte leverbaar (onder garantie). Koopt dus Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. Teerpakhuizenstraat 27 Telefoon 2714 MIDDELBURG a h Een der meest gesorteerde zaken in Uw f I omgeving voor: I JUWELEN, GOUD, ZILVER en UURWERKEN is het oude bekende adres: Lange Kerkstr. 30 - Opgericht 1834 - GOES HEDEN ONTVANGEN een partij ir. de maten 1.83, 2.13, 2.44, 2.74, 3.05 M., breed 83 cm. tegen zeer billijke prijs. JCHAN GUNST Goes - Telcf.2046 Betere rente Vlotte terugbetaling Vertrouwelijke behandeling TE KOOP (EVENTUEEL TE HUUR) nieuwe en gebruikte Tevens uit voorraad leverbaar: Gegalvaniseerde WATERTANKS, inhoud 500, 750 en 1000 liter. JCHAN GUNST Goes - Telef. 2046 Lieve's bloedpoeder zet maag- en darm- klieren aan tot betere en meerdere afscheiding. Uw dieren halen uit Uw kostbare voer wat er in zit en geven er meer melk, spek, eieren of trekkracht voor. Lieve's bloedpoeder houdt ook het bloed zuiver door het aanzetten van nier- en darmwerking en het absorberen van scha delijke afvalstoffen, voordat deze in het bloed kunnen overgaan. Proefpakket van 5 kg 9.-. Wilt U er meer van weten f Wilt U brie- venvantevredenge- Vm?J) bruikers zien? Vraag iBrurm fl inlichtingen bij fil.ilhHEëi CU Op grond van onze jarenlange ervaring zijn wij in staat U behulpzaam te zijn bij het invullen van Uw aangifteformulier, het taxeren en afwikkelen van Uw schadegeval bij de betreffende instanties. Het is Uw belang dat alles op de juiste wijze gebeurt. Stelt U zich voorlopig in verbinding met ons hoofdkantoor. Advies- en Bemiddelingsbureau „NEDERLAND" Parkstraat 18 - Arnhem - Tel. K 8300 - 26586 Geef Uw gezin de no dige veiligheid en bescherming tegen geldelijk ongemak. Vorm een reserve in een spaar boekje bij de Coöperatieve Boerenleenbank. Aangesl. bij de te Utrecht

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 10