l/f/cfosé1 (A> „SHELL" bestrijdingsmiddelen MJuïiïEico Bieten rijden PHILIPS-ROXANE Gebr. DE JONGH - GOES 4 Uierontstekingen L'n plaatsen waar niet vertegen woordigd Aciieve Agenten gevraagd Cova-Lagedrukbanden C. O. V. A. N.V. Ziekten en plagen die Utc oogst belagen STALEN PATENTEGGE> Een weldaad voor Uw gewassen POSTBUS 35 Origineel „Concurrent" Zeer Oudtl Gentver. ^-'èen drank, die pas góéd is, als t,-,de Papegaai' hem gestookt j ^heeftl/' een stal met prima hoog waardige fokdieren? dieren, die VEEL melk geven met een hoog vetgehalte? dieren, waar U plezier van beleeft; waar U trots op kunt zijn endie WINST geven? Laat ze dan door een des kundige aankopen; bestel ze bij Uw eigen vereniging: A Zeeuwse Coöperatieve Vee Aan- en Verkoopver. G.A. Tel. 01100 - 3565 kunt U zelf goed genezen I U«ve*« Penicilline-sulph». pepasta geeft - mits direct toegepast - een schitterend resultaat b 1 of I dagen. Lieve's Penicilline* sulphonepasta tast de infectie grondig aan en voor» komt aantasting van andere kwartieren. Zorg ervoor altijd snel te kunnen ingrijpen doop minstens 2 tuben Lieva'aPjsnieilline-sulphonepasta. in huis te hebbexK Gebruiksaanurijmg Wil) KORTEDIJK 16 - VLAARDINGEN - TELEF. 2108 Bestelt nog heden dan kunt U bij iedere weersgesteldheid rijden. Alleen deze geven 4060 besparing in trekkracht. Wij hebben ook VLIEGTUIGBANDEN met ijzeren wielen, die zo op Uwe wagens passen. Deze geven minder besparing in trekkracht. Telefoon 29245 GRONINGEN A Iedere boer of tuinder kent hem maar al te goed: de langpootmug of spekkendief; Tipula, zoals hij om de een of andere onnaspeurlijke reden ook wel wordt genoemd. In de stallen bij het vee, in de keuken of op de deel, overal in en om de boerderij kan men hem zien zitten, bij voorkeur op witte muren. Maar vooral ook in het weiland! Het wijfje gaat daar op de grond zitten'en schuift met haar lange legboor de eitjes onder de aarde. Hieruit ontstaan haar larven, de beruchte EMELTEN, HAMELS of GRAUWE WORMEN. Deze knagen aan de wortels van het gras en veroorzaken die schadelijke gele dode plekken. Ook de tuinder vreest hem! De emelten kunnen zich soms tegoed doen aan de wortels van pas uit gezette koolplanten, die daarvan heel wat te lijden hebben. De emelt overwintert in een toe stand van verstijving onder het aardoppervlak, hervat in het voor jaar zijn schadelijk werk, tot hij zich verpopt om korte tijd latar als mug te verschijnen. BESTRIJDING: DUPHAR HCH grondbehandeimg bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen Ned. Octrooi 19328 Schudeggen - Duizendpooteggen Kromtandeggen - Kettingeggen Verstelbare Vlaamse Eggen - Zig-Zageggen - Voor paarden en tractoren - Prijscourant gratis. Firma IZ. CAPPON, Lan dboi iw machi n ef a briek, HEINKJENBZAND (X.V. BEGUNSTIGT HEN DIE IN UW VAKBLAD ADVERTEREN CONCURRENT is nog steeds verweg 't meest verbouwde vlasras. Voor eerste bestellers nog iets ORIGINEEL zaad beschikbaar. Bestellingen aan: DE Z.P.C. Zuidergrachtswal 3 LEEUWARDEN. Tevens nog beschik baar: ADRIE BONEN. Ori gineel en 1ste nabouw. •2 tegen insecten - schimmels onkruid jgj N.V. PHILIPS-ROXANE PH ARM AC EUTISCH. CHEMISCHS INDUSTRIE „DUPHAR" AMSTERDAM-OLST-WEESP jjfFclitf's yiaff BiBCjgt g e* DELFT

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 4