MCCORMICK H. ENGLEBERT Bieten rijden M. DE DREU CO'S N.V. ÜTERNATIONAl. HARVESTER Boerenzoon Cova-Lagedrukbariden C. O.V. A. N.V. AARDAPPELPOOTMACHINE duw*- Elf Ei Een Werktuig van de Coöperatie? Allis Chalmers tractor Model „B" j Fa W. SCHIPPER Zn Voor Bromfietsers rijbewijs nodig? Farmall H. Tractor K00IWIELEN Fa W.Schipper& Zn INTERNATIONAL VOLAUTOMATISCHE N.V. Stamboekpaarden AFD. LANDBOUW ROTTERDAM TIMMERMAN VERBEEK - Zierikzee J. VAN DIXHOORN - Terneuzen Fa HEESTERS - Roosendaal FA.UEVÊ&CO In plaatsen waar niet vertegen woordigd Actieve Agenten gevraagd STALEN PATENTEGGEb Landbouwwerktuigentoonzaal mijn vader koopt ook een scaldts EEN KUNSTMÉi^ÓOIER SgM0£ESTE G£jM/UllEE«De SCHOTEtS VRAAGT VRUBIIJVEND OFFERTE firma timmerman verbeek Lmet firm ZIERIKZEE US7E SCHOTELS I IVEND OFFERTE I verbeek I ^WEDORP De meest geschikte tractor voor elk seizoen, g met vele aanbouwmogelijkheden en aange- f§ past aan de Zeeuwse behoeften. f| Kan uitgerust worden met: H Wiedbalk, Kunstmestbak - Cultivator, Ploeg, f g Zelflichtende egge, Maaibalk, Hooihark met 1 keerder, Bietenlichter, Aardappelveurschof- 1 g §f fels, Aanaarders enz. enz. enz. =5 e GOES - Telefoon 3244 Neen, maar wèl een leren jas! Wij leveren; deze naar maat en op gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Lederkledingbedrijf „JEKON" Emmasingel 23 - GRONINGEN - Tel. 31023 Bestelt nog heden dan kunt U bij iedere weersgesteldheid rijden. Alleen deze geven 4060 °/o besparing in trekkracht. Wij hebben ook VLIEGTUIGBANDEN met ijzeren wielen, die zo op Uwe wagens passen. Deze geven minder besparing in trekkracht. Telefoon 29245 GRONINGEN De meest opzienbarende tractor van alle tijden! O modern van uitvoering, laag van bouw, tod» vol doende vrije bodemruimte 6 versnellingen vooruit, 2 achteruit keus uit 3 motoren; petroleum, benzine, diesel 0 uiterst eenvoudig te bedienen O oerzuinig en volkomen betrouwbaar O ook oude werktuigen zijn op deze nieuwe tractor te gebruiken 0 en de ongeëvenaarde Ford Tractor Service, ak$d tot Uw dienst, ook op de akker Vraag vooral ccn demonstratie bij ons aan! DISTRICTS FORD TRACTOR DEALER VOOR ZEELAND ANJELIERSTRAAT 5—7 - TEL. 3441-3442 - GOES MIDDELBURG Zusterstraat 30 - 32 - 34 - 36, Telefoon 2972. VLISSINGEN Singel 120 - 122, Telefoon 2266. SLUISKIL Nieuwe Kerkstraat 26, Telefoon 4. DRUKWERKEN Firma P. J. VAN DE SANDE. Handelsdrukkerij Terneuzen TE KOOP: breedspoor. Firma WILLEMSE Aagtekerke (Z) Tel. K 1188 - 310 Nieuw mdoel Gemakkelijk te monteren en te demonteren. Vraagt inlichtingen bij: Goes - Telef. 3244 Feilloze werking Gepatenteerd correctie-apparaat. Pootaf standen: iqi de rij 2183 cm, tussen de rij 5080 cm. De beoordeling naar aanleiding van de in 1951 gehouden beproe vingen door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationali satie te Wageningen luidt: „Dit is een goed geconstrueerde, betrouwbare machine, die in ons land zeer veel wordt gebruikt. Voor de bediening waren slechts één man en één paard nodig. De met deze machine verkregen werkbesparing is aanzienlijk. Zij is handig in het gebruik Jtn poot voldoende regelmatig." een schreven TE KOOP span vosbles inge- M. VAN DER WEELE Tel. 345 - Colynsplaat DISTRICTSDEALERS Lleve's bloedpoeder maakt het goed koper door ervoor te zorgen dat Utv dieren er alles uithalen wat er in zit. Want Lieve's bloedpoeder zorgt voor goede stofwisseling door prikkeling van maag, darmen en nieren, houdt het bloed zuiver, de dieren gezond. Lieve's bloedpoeder heeft in de practijk bewezen zichzelf dubbel en dwars te betalen. Voor koeien, paarden, varkens en pluimvee, voor meer melk, trekkracht, spek en eierenPakket van 5 kg 9.-. Vraag inlichtingen bij KORTEDIJK 16 - VLAARDINGEN - TELEF. 2108 22 jaar oud, biedt zich aan voor landbouwwerk- zaamheden (kan met tractor en paarden omgaan, etc.), in staat leiding te geven aan personeel. Brieven onder letter S, Bureau v/d blad të Terneuzen CENTRAAL BUREAU - ROTTERDAM Afd. Landbouwwerktuigen Ned. Octrooi 19326 Schudeggen - Duizendpooteggen Kromtandeggen - Kettingeggen Verstelbare Vlaamse Eggen - Zig-Zageggen - Voor paarden en tractoren - Prijscourant gratis. Firma IZ. CAPPON, Landbouwmachinefabriek, HEINKENSZAND <Z.). Wilt U een sproeimachine met grote moge lijkheden, neem dan een FRICKE VELDSPROEIMACHINE met o.a. verstelbare spoorbreedte, verspui- tingshoeveelheid van 80 1.800 1. per ha, tevens geschikt voor het bespuiten van boom gaarden, gewicht 350 kg. ISARIA SUPER UNIVERSAL nokkenradzaaimachine, voor paarden- en tractorgebruik. SCHOTELKUNSTMESTSTROOIERS in diverse breedten. Vraagt inlichtingen bij onze vertegenwoor diger, de heer G. VAN NIEUWENHUYZEN, Steenbergseweg B-20a, Dinteloord (tel. 184) of bij: Coöp. Kortgene voor Noord-Beveland Coöp. Middelburg voor Walcheren Coöp. Breskens voor West Z.-Vlaanderen Coöp. Nieuwendijk voor Biesbosch en Het Land van Altena. Bezoekt onze Wijngaardstraat 68 GOES

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 12