Gebrs De Jongh - Goes C. L. VAN DE VREEDE FARMALL TRACTOR BERSEE LANDBOUWBUREAU WIERSUM „Vicon" Z.L.M. afdeling Oudelande „VICTORIA" Zaden M ONDERLINGE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VOOR ZEELAND ZEEUWSCHE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VAN 1824 Afdeling Terneuzen van de Z.L.M. FABERY DE JONGE UITNODIGING B. DE JAGER Mzn KWALITEIT D.F. DIESEL BMD DIESEL SUPER C PETROLEUM B.H. PETROLEUM u KRIJGT WAAR VOOR U GELD FIRMA TIMMERMAN VERBEEK Gebruikte Schijven voor een betere oogst IMPORT I SELECTIEBEDRIJF EXPORT Wanneer U geen wintertarwe hebt kunnen zaaien, zaait dan: Originele (overgangstarwe) GRONINGEN TELEF. 20441 Fa. W Schipper Zn Dump anti-slipketting ALV0LINE MIDDELBURG ZIERIKZEE De PRAATAVOND zal gehouden worden op MAANDAG 9 FEBRUARI A.S., om 6 uur, in Hotel „Des Pays-Bas" te Terneuzen. Vragen kunnen ook schriftelijk gesteld worden. Aanwezig zijn de Rijkslandbouwconsulent, de heer Ir. P. R. Bouman en diens assistent, de heer Scheele. Leden en Gezinsleden, zijn welkom! HET BESTUUR. VERGADERING op 4 FEBRUARI A-S., in Café Van de Guchte te Driewegen. Aanvang 7 uur. Onderwerp: „Vergelingsziekte en Maïsteelt". Vertoning van de Malsfilm. De Assistent van de R.V.L.D. bespreekt de subsidie regeling voor de kleine boeren. »CK8»»a ZEIL- EN ZAKKENHANDEL J. A. v. d. GOESKADE 11 GOES Telefoon 2828 (b.g.g. 8166 of 3256) JUTE ZAKKEN DEKZEILEN in bruin of wit ZAAIKLEDEN BINDERZEILEN HYDROLIN voor het waterdicht maken van dekzeilen COPPERANT tegen rotten, schimmel en broei van jute zakken Reparatie van jute zakken. Reparatie en waterdicht maken van dek zeilen. Reparatie en bederfwerend maken van bietennetten. Een der meest gesorteerde zaken in Uw omgeving voor: JUWELEN, GOUD, ZILVER en UURWERKEN is het oude bekende adres: Lange Kerkstr. 30 - Opgericht 1834 - CUES tot het bijwonen van een PRAATAVOND met verto ning van films op Dinsdag 3 Februari, 7.30 uur, in Café LOUS te Oudelande; Woensdag 4 Februari, 7.30 uur, in Café Wed. HOONDERT to Heinkenszand. Donderdag 5 Februari, 7.30 u„ in Café DE LOZANNE te Axel. Onderwerp Praatavond: „De ontwikkeling van onzo moderne onkruid- en insec tenbestrijdingsmiddelen." Wij nodigen U beleefd uit één dezer nuttige en leerzamo avonden mede te maken. JEBO-DEPOT KAPELLE (Z.B.) c/o vbaibaro droog onismmHar «e op kwikbasis, voor zaaizaad. Geen stuiven Geen Iciembeschacftging Betere schimmeldoding Snellere opkomst EEN VASTSTAAND BEGRIP MODELLEN ZIERiKZEE LEWEDORP TELEF 90 TELEF. 304 GEVRAAGD /an schijfegge 3540 cm, gatwijdte 3 cm. C.O. „VREDEHOF", Krabbendijke. BEGUNSTIGT HEN DIE IN UW VAKBLAD ADVERTEREN van Groente-en Land'bouwzaden Geeft, mits tijdig gezaaid, een opbrengst gelijk aan die van wintertarwe Zaaitijd: Januari—Februari Bestelt tijdig, daar de voorraad beperkt is, bij Uw leverancier, of: aardappelpootmachines 1-, 2-, 3-rijig voor paar- dentractie en tractorge- bruik. Poot op gelijke afstand en diepte, dekt Uw poter» terwijl U rijdt, hetgeen van groot voordeel is bij vorst en regen. Goes - Telef. 3244 aak U geen zorgen over de afzet van Uw ▼ee en paarden! Uw vereniging Is tot Uw dienst Zeeuwse Coöp. Vee Aan- en Verkoopver. G.A. Tel. 01100 - 3565 H.H. LANDBOUWERS Verkrijgbaar: de bekende voor alle tractoren. Te bevragen: W. RIJSTENBIL Zoon St. Philipsland - Tel 3-58 (Wettig gedeponeerd) Voor stijve varken» en achterblijvers. 2 Kilo Pak 6,78 5 1,78 25 8.03 5015,22 Voedert Uw KIPPEN ALEWI JNSE'S OCHTENDVOER Het voordeligste voer. VETERINAIRE LEVERTRAAN in flessen inh. 500 cc. D. ALEWIJNSE Zn Middelburg Tel. 2329 Uw Brandverzekering l

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 11