Een Voorspoedig Jaar M. DE DREU Go's N.V. C. L. VAN DE VREEDE M de vierwielige BIETEN RIJDEN Joh. Gunst Goes Houtzaagmachines Openbare Verkoping A. J. van Boven ONDERLINGE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VOOR ZEELAND ZEEUWSCHE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VAN 1824 .W ALVOLINE D. ALEWiJNSE Zn „Mulder"-Wiedmachine W. MOL Tc koop aangeboden M. DE DREU Go's N.V. GOES C.O.V.A. N.V. H.H. Landbouwers, Haast U Ford en Fordson Tractoren Inclusief de Fordservice yvHalberg" Portable-Schrijfmachi ne Fa S. BIRKH0FF Uienzaad, Rijnsburger W. B. da Zeeuw TE KOOP: C. VERMEULEN Constructiewerkplaafs „SINDAM" een partij Landbouwwerktuigen STALEN PATENTEGGE> VERENIGINGSDRUKWERK MIDDELBURG ZIERIKZEE aak U geen zorgen over de afzet van Uw vee en paarden! Uw vereniging is tot Uw dienst kVWI zc^wa Zeeuwse Coöp. Vee Aan- en Verkoopver. G.A. Tel. 01100 - 3565 BEGUNSTIGT HEN DIE IN UW VAKBLAD ADVERTEREN (Wettig gedeponeerd) Voor sttfve varkens en achterblijvers. 2 Kilo Pak 0,78 5 1,78 25 8,03 50 li 15,22 Voedert Uw KIPPEN ALEWIJNSE'S OCHTENDVOER Het voordeligste voar. VETERINAIRE LEVERTRAAN in flessen inh. 500 cc. Middelburg Tel. 2329 Hebt U een nieuwe WIEDMACHINE nodig, laten we dan eens komen praten over 1-mans-bediening -met zwenkwiel. Verstelbaar van 1.202.00 meter. Fabrieks- en Hoofdvertegenwoordiger Oostsingel 112 - GOES - Telefoon 2115 TEVENS DE BESTE WENSEN VOOR 1953 „INTERNATIONAL" RUPSTRACTOR, bouwjaar 1948, met complete reserve- delen voor rups en motor. „STEYER"-TR ACTOR met mech. lift en kooiwielen. Nieuwe „FERGUSON" DIESEL-TRACTOR. Diverse gebruikte „FORDSON MAJOR" TRACTOREN. Anjelierstraat 5-7 Tel. 3441 en 3412 Besielt nog heden LAGEDRUKBANDEN, dan kunt U bij iedere weersgesteldheid rijden. Wij hebben ook VLIEGTUIGBANDEN met ijzeren wielen, die zo op Uwe wagens passen, Telefoon 29245 GRONINGEN Heden ontvangen 30.650 kg gegalv. PUNTDRAAD op rollen van 25 kg, 300 meter lengte Prijs 30,NU 13,50 per rol. Telef. 2046 NIEUWSTRAAT 57—59 JE ADRES voor: Gecreosoteerde afrasteringspalen met wenst U Official Districts Ford Tractor Dealer voor Zeeland (bezuiden de Ooster-Schelde) GOES MIDDELBURG VLISSINGEN Tel. 3441, Tel. 2972 Tel. 2266 3442 en 3101 een 100 °/o Nederlands product. De prijs kan nu geen be zwaar meer zijn. 250, Vraagt vrijblijvend demonstratie! Alleenverkoop: Middelburgscstraat 19 GOES AF TE GEVEN nieuwe oogst, soortecht, prima houdbaar en grote opbrengst. UIENZAAD, bloedrode. Prijzen billijk. Levering N.A.K. G plomb. Vraagt prijs. Zaadteelt - IJSSELMONDE Telef. 73958 Rotterdam. Na 6 uur K 1806 - 389 TWEE PRESIDENT PETROLEUM TRACTORS 18 PK Bouwjaar 1952 EEN FORDSON MAJOR TRACTOR 30 PK. Bouwjaar 1951 Ook genegen te ruilen voor Ford Dearborn Tractors. Forddealer GROEDE Tel. 55. passend op elke tractor. Aandrijving: Polie of aftakas. Hiermede zaagt U in enkele uren een massa hout. Voordelig in aanschaf en gebruik. Oostdijk, KRABBENDIJKE. ZEIL- EN ZAKKENHANDEL J. A. v. d. GOESKADE 11 GOES Telefoon 2328 (b.g.g. 3166 of 3256) JUTE ZAKKEN DEKZEILEN in bruin of wit ZAAIKLEDEN BINDERZEILEN HYDROLIN voor het waterdicht maken van dekzeilen COPPERANT tegen rotten, schimmel en broei van jute zakken Reparatie van jute zakken. Reparatie en waterdicht maken van dek zeilen. Reparatie en bederfwerend maken van bietennetten. xta C8C&8J Op 27 JANUARI 1953, te beginnen des voormid dags half tien, zal de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) te Zwolle bij opbod ver kopen: (dorsmachines, pick-uppersen, graanmachines, eggen, transporteurs, landbouwwagens enz.) en LAND BOUWGEREEDSCHAPPEN (bascules, zaaiviolen enz.) De verkoop zal geschieden om contant geld in de cantine van het kamp Emmeloord-Oost nabij de Centrale Werkplaats. Kijkdag 26 Januari a.s., van 912 en van 1416 uur op het terrein van de Centrale Werkplaats in de Noordoostpolder nabii Emmeloord. Aanvragen voor kavellijst met verkoopvoorwaar den te richten aan voornoemde Directie, Postbus 56 te Zwolle. Steeds voorradig: GECREOSOTEERDE PALEN in alle maten, ook voor fruitbedrijven AARDAPPEL-KIEMBAKKEN TURFSTROOISEL DKAINEERBUIZEN enz. GOES - Telef. 2276 iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiFiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ned. Octrooi 19326 Schudeggen - Duizendpooteggen Kromtandeggen - Kettingeggen Verstelbare Vlaamse Eggen Zig-Zageggcn - Voor paarden en tractoren - Prijscourant gratis. Firma IZ. CAPPON, Landbouwmachinefabriek, HEINKENSZAND (Z.). Voor het vervaardigen van Uw is het adres: Firma P. J. VAN DE SAN DE Handelsdrukkerij Torneuzen - o .--00 o ooooooooöoöööO0aC8yoööö£«8aC83 Uw Brandverzekcri n g

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 10