De Rundveefokdag te OOSTBURG deeglap omkeren, op een ingeboterd bakblik; leg gen en inknippen op afstanden van 2 cm. Bestrij ken met losgeklopt ei bakken in een warme oven 20 k 30 min. en na bekoeling de taart be strijken met abrikozen- of pruimenjam. Wilt U nog andere en meer bijzondere gerechten klaarmaken met appels? „Der traditie getrouw" werd ook dit jaar (de 19e Sept.) te Oostburg weer een rundveefokdag (van fokvee en vet-vee, benevens klein-vee) van West- Zeeuws-Vlaanderen georganiseerd. De 14e ten toonstelling in successie. De actieve regelings commissie kan met voldoening op een dag terug zien, welke heeft beantwoord aan het doel. Het aantal inschrijvingen van bijna 150 dieren, waarvan er evenwel enkele wegens voortijdige ver koop niet verschenen, was zeer bevredigend. De kwaliteit was in doorsnee goed, speciaal het vrou welijk fokvee, waarvan de goed bezette klassen der vaarzen een beste indruk maakten, terwijl ook het melk- en kalfvee door verscheidene exterieur- en productiedieren van hoge klasse was vertegen woordigd. Het stierenmateriaal. Door het afwezig zijn van de verenigingsstieren van Aardenburg en Oostburg en Cadzand en de stier der K.I.-vereniging West-Zeeuws-Vlaanderen, ontbrak het element der fokstieren te sterk. Dit kon niet voldoende worden gecompenseerd door de rubrieken jaarling stieren en stierkalveren, waarvoor nogal veel belangstelling was. De 3-jarige stier Wodan 30194 S. (v. Willem I 25732 S.), van Th. Dierikx te Schoondijke, behaalde als éénling in zijn rubriek gemakkelijk een 1ste prijs, hij ondervond van de ruim 2-jarige Adema 6 30786 S. (v. Adema v. d. Beukenhof 27242 S.), eig. M. Geluk, Nieuwvliet, die een 2de prijs ver kreeg, onvoldoende concurrentie. Wodan werd dan ook „zonder slag of stoot" kampioen. Op zichzelf een voldoende soortige, ruime en massale stier van solide en robuste bouw. De klasse volbloed-stieren geboren in de periode van 1 Juli t/m 31 December 1950 was goed bezet. Een 4-tal stieren met wel toekomstmogelijkheden viel hierbij op. Er konden 2 eerste, 2 tweede, 2 de-de prijzen en een 3-tal eervolle vermeldingen worden toegekend. la. De diepe en goed gelijnde Marie's Jan (V. Grietje's Jan 25754 S.), eig. P. J. Vercouteren, Re- tranchement. lb. De typische, doch iets los gebouwde Jelle (V. Rotterda Smits 26, 30198 S. Rijkspremie-stier), eig. C. C. B. Tas, Waterlandkerkje. 2a. Dirk (V. Grietje's Jan), eig. J. P. Vercoute ren, Ret-anchement. 2b. Dor us (V. Grietje's Jan) van dezelfde eige naar. Bij de groep stier-kalveren, geboren in het eerste halfjaar 1951, kwamen naar voren: la. de soortige en goed ontwikkelde Friese Eackweid Juweel (V. Butenmaark Juweel 36509 F.R.S.), eig. P. van Cruijningen, Zuidzande. lb. De evenredige, voldoende gespierde Nico (V. Lena's Eduard 30801 S.), eig. Gebrs. Basting, Retranchement. 2a. Rotterda van de Belt (V. Rotterda Smits 26), eig. A. E. de Milliano, Waterlandkerkje. 2b. Jan (V. Matador van Marie 9, 26999 S.), eig. J. Dekker, Retranchement. Het vrouwelijk fokvee. De klasse zichtbaar drachtige kalfvaarzen (gebo ren vóór 1 Juli 1949) vormden een goede groep met beste kopnummers van voldoende adel en unifor miteit. Er konden 3 eerste prijzen, 2 tweede en één derde worden toegekend. la. De edele, massale en diepe Sjoerdje Ninke Zwartkop F.R.S. (V. Zwartkop 33393 F.R.S.), eig. A. Buijck, Waterlandkerkje. lb. 'Mina (V. Willem 7 27548 S.), eig. J. C. Risseeuw, Zuidzande. lc. Mia (V. -Grietjes Jan), eig. Jac. Basting, Zuidzande. 2a. Pietje 98 F.R.S. (V. Janneman 33051 F.R.S.), eig. P. M. v. Iwaarden, Cadzand. 2b Lena (V. Dorus van Cadzand 25788 S,), eig. C. v. d. Hemel, Groede. 2c. Wiepkje 25 (V. Frans 20 van Goes 26349 S.), eig. O. Noë, Waterlandkerkje. Kalfvaarzen geboren 1 Januari1 Juli 1949. Vrij goede groep, met wat weinig uniformiteit in type. Resultaat 2 eerste, 2 tweede, 3 derde en 1 vierde prijs. la. De fraai evenredige en sterk gelijnde Molle (V. Frans 20 van Goes), eig. M. Buijsse, Oostburg. lb. De soortige en massale (iets gedrukte) Mia van Zuidzande (V. Grietje's Jan), eig. A. P. TCools, Zuidzande. 2a. Nelly (V. Grietje's Jan), eig. Kinderen De Hullu, Cadzand. Zo. Rika (V. Grietje's Jan), eig. Gebrs. L. en J. Basting, Retranchement. In het boekje: „De appel in de huishouding" J. M. Baelde, Uitgeverij S. Gouda Quint Arnhem, staan, er ruim 450 en is in dat geval de aanschaf zeker waard. C. B. In 1949 geboren kalfvaarzen. Deze vormden een groep van in 't algemeen goed- soortige dieren (een enkele te grof), met beste kop. 2 eerste, 2 tweede en 3 derde prijzen. la. Carla v. Zuidzande (V. Willem 7), eig. A. P. Kools, Zuidzande. lb. Witte Lady (V. Grietje's Jan), eig. P. van Cruijningen, Zuidzande. 2a. Julia (V. Willem I 25732 S.), eig. Th. Die rikx, Schoondijke. 2b. Anita (V. Adema v. d. Molenweg 29405 S.), eig. P. Kools, Zuidzande. 2c. Annie (V. Jasje 27553 S. de Wopke 25746 R.P.S.), eig. Cam. Dierikx, Schoondijke. Vaarzen geboren van 1 Jan.1 Juli 1950. Deze groep was zo talrijk vertegenwoordigd, dat gesplitst moest worden. Geboren Jan./April 1950. Soortige, diepe vaarzen, met bevredigende uni formiteit. Beste kopgroep. la. Betsy 6 (V. Piko 25034 S.), eig. J. C. Ris seeuw, Zuidzande. lb. Witte Blisse (V. Grietje's Jan), eig. Gebrs. L. en J. Basting, Zuidzande. lc. Bonte Blisse (V. Grietje's Jan), eig. Gebrs. L. en J. Basting, Zuidzande. ld. Eackweid Reintje 4 (V. Skylger 12 F.R.S.) eig. P. van Cruijningen, Zuidzande. Verder werden 2 tweede en 2 derde prijzen toe gekend. Geboren April/Juli 1950. la. Agatha 28 (V. Leendert 33107 F.R.S.), eig. P. van Cruijningen, Zuidzande. lb. Drys ter Bleike 17 (V. Herman Jan 35267 F.R.S.), eig. A. P. Kools, Zuidzande. 2a. Jongema Dora 10 (V. Janneman F.R.S.), ejg. J. A. Poissonnier, Retranchement. 2b. Betsy 11 (V. Jonker 25404 S. R.P.S.), eig. Jac. Basting, Zuidzande. Vervolgens 3 derde prijzen. Vaarzen geboren van 1 Juli t/m 31 Dec. 1950. 2a. Willemke I F.R.S. (V. Peter 36607 F.R.S.), eig. J. C. Risseeuw, Zuidzande. 2b. Roza van Corrahoeve (V. Rotterda Smits 26), eig. A. J. Buijck, Waterlandkerkje. Volbloed vaarskalveren geboren in 1951. Goed bezette, vrij goede groep, met beste, veel belovende kopnummers. la. Juliana 38 (V. Lena's Eduard 2), eig. J. A. Poissonnier, Retranchement. lb. Eva (V. Nico Adema 30444 S.), eig. A. H. v. Iwaarden, Zuidzande. 2a. Antje's Roosje (V. Willem 7), eig. A. P. Kools, Zuidzande. 2b. Rika (V. Brutus van Blokland 26759 S.), eig. W. Barendse, Groede. 2c. Lady 28 (V. Nanpo 30800 S.), eig. P. van Cruijningen. Vérder werden 2 derde prijzen toegekend. De melk- en kalf koeien. Ter bekorting van het overzicht volgen hier alleen de eerste prijswinnaars. Koeien geboren van 1 Juli 19481 Juli 1949. la. Jenny van Geertje (V. Wopke 25746 S. Rijkspremiestier)eig. H. J. Aernoudts, Sluis. lb. Johanna (V. Mark F.R.S.), eig. P. van Cruij ningen, Zuidzande. Melkgevende koeien, geboren van 1 Januari 1 Juli 1948. la. Martha (V. Kees 25748 S.), eig. J. F. Dek ker, Biervliet. lb. Paula van Corrahoeve (V. Frans 20 van Goes), eig. A. J. Buijck, Waterlandkerkje. lc. Laura van Welmeenendheid (V. Willem 22090 S.), eig. J. F. Dekker, Biervliet. Droogstaande koeien, geboren van 1 Jan.1 Juli 1948. Kleine, in soort zeer uiteenlopende groep met rastypisch kopnummer. lste prijs Ada (V. Grietje's Jan), eig. J. Dekker, Retranchement. Melkgevende koeien, geboren ün 1947. Klasse best behangen koeien, met goede uiers. Matig uniform van type. Massale kopnummers. met behoud van voldoende ode'!, la. Lucie van het Paviljoen (V. Liza's Nico 21586 S.), eig. G. F. Modde, Oostburg. lb. Lydie van Greta (V. Wopke), eig. H. J. Aernoudts, Sluis. lc. Reino 18 (V. Sil F.R.S.), eig. P. M. van Iwaarden, Cadzand. ld. Grada van Zuidzande (V. Nico van de Vij verhoeve 24669 S.), eig. D. Luteijn, Zuidzande. Melkgevende koeien, geboren in 1946. Kleine groep met goede kop. la. Reintje VII (V. Rutje's Eduard F.R.S., Pref. B. R.P.S.), eig. P. van Cruijningen, Zuid zande. lb. Paula (V. Liza's Nico), eig. Th. Dierikx, Schoondijke. Melkgevende koeien, geboren in 1945. Klasse goed behangen dieren met beste melk- tekenen, iets weinig uniform in lijnen. la. Anna (V. Albert 23014 S.), eig. Cam. Die rikx, Schoondijke. lb. Lena van Dierensteen (V. Liza's Nico), eig. J. den Hollander, Waterlandkerkje, lc. Greta, eig. J. A. Basting, Zuidzande. Melkgevende koeien, geboren vóór 1945. Groep beste koeien met massa en goede produc tie-aanleg. De la.-prijs werd behaald door de diepe, ruime en sterk gebouwde Bea van 't Paviljoen (V. Liza's Nico), van G. F. Modde, Oostburg, die later het kampioenschap der fokkoeien behaalde. Een koe van uitstekend type en goede melkproductie. Is wat laag van vetgehalte. Gaf als 4-jarige 6055 kg melk met 3,34 vet in 330 dagen. lb. Gretha (V. Rudolf 16353 S., Pref. 2e klasse), eig. H. J. Aernoudts, Sluis. lc. Carolientje van Dierkesteen (V. Sjouke's Adema 20152 S.)eig. Gebrs. De Milliano, Water landkerkje. Zeer goede sier maakte de sterk bezette rubriek der keurstamboekkoeien, waarin 15 der beste fok- en productiekoeien om de hoogste prijzen mee dongen. De la-prijs behaalde, onder sterke concurrentie, de ruim 11 jaar oude Irene van Zuidzande (eig. D. Luteijn). Een uitgesproken melktypische koe, met veel snit en fraai uier, die wat week in de boven- lijn is. Deze koe werd na de keuring om het kam pioenschap reserve-kampioene achter de reeds ge noemde Bea van het Paviljoen. Irene produceerde als 8-jarige 8181 kg melk met een vetgehalte van 3.91 in 427 dagen (doorgelopen). lb. In deze klasse werd de sterke, mooi gepro portioneerde Elsje (V. Sophie's Frans 19300 S.) van J. F. Dekker, Biervliet. Ie. De 10-jarige Mina 2 (V. Piet 17063 S.), eig. A. Buijck, Waterlandkerkje. De groepen. Van de stier Brutus van Blokland werden een 8-tal afstammelingen getoond, waaraan een 2de prijs werd toegekend. De groep bestond uit erg jonge, voldoende uniforme en sterk gelijnde die ren, die o.m. in diepte nog misten. In de rubriek groepen van tenminste 5 stuks vee ouder dan 1 jaar .van 1 eigenaar werd de eerste prijs toegekend aan de Gebrs. De Milliano, Water landkerkje, met een voldoende uniforme, massale, doch voor de melkproductie-richting nogal robuste groep. De concurrentie in deze klasse was niet zwaar. Het hoogtepunt van de groepenkeuring vormde de rubriek met minstens 3 stuks boven 1 jaar van 1 eigenaar. Een 8-tal groepen bekampten elkaar. De volgorde werd aan de kop: lste prijs: H. J. Aernoudts, Sluis (met 3 indivi duele prijswinnaars) als groep buitengewoon een vormig in type en maatverhoudingen. 2a. De solide groep van J. Dekker, Biervliet. Eveneens met 3 eerste prijswinnaars, doch als groei) tets minder uniform. 2b. D. Luteijn, Zuidzande (2e eerste en één 2de prijs-winnaar)Fraaie melkkoeien van voldoende uniformiteit. 2c. A. Verhage, Schoondijke. Daarnaast werden 4 derde prijzen gegeven. De 9-jarige K.S. koe Jennie van Th. Dierikx te Schoondijke, behaalde in de rubriek koeien met minstens 3 volbloed afstammelingen (waaronder in dit geval de stier Wodan) een verdiende eerste prijs. De rubrieken vetvee en handelsvee waren goed vertegenwoordigd. Er viel zeer goede kwaliteit te bewonderen. Ik moge volstaan met te vermel den, dat het kampioenschap bij het vetvee ten deel viel aan J. A. Bertou en Zn. te Oostburg, voor een juweel van een vette schot. Een vaars van J. van Gijs en Zn. te Breskens werd kampioene bij het handelsvee. Opvallend goed in deze laatste afde ling was een groep pinkvaarzen van C. J. Pijf- feroen, Eede, terwijl P. van Ooteghem, Breskens, met een excellerende groep graskalveren voor de dag kwam. De conclusie van deze 14de rundveefokdag kan zijn, dat West-Zeeuws-Vlaanderen weer getoond heeft mee te tellen op het gebied van de rundvee teelt. Wanneer men op verstandige wijze voort bouwt, door met behulp van prima fokstieren de kern van uitstekend vrouwelijk fokvee te benutten, dan zal de economische betekenis der fokkerij (ren tabiliteit der melkerij, afzet fokvee en vetvee) in de toekomst nog kunnen toenemen. De Rijksveeteeltconsulent, Ir. W. L. HARMSEN.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 8