MEDEDELINGEN VAN DE RIJKSLANDBOUW VOORLICHTINGSDIENST OnJcriviJs Markt- en Veilingberichten Korte berichten DECAJDES.ÖjyLMEN WAARSCHUWING. CURSUSSEN. AKTE LANDBOUWKUNDE L. O. RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL GOES. DE POMMERITZMETHODE. INKUILWEDSTRIJD VOOR ZEELAND. De Commissie voor Voeder- en Weidebouw van de Stichting voor de Landbouw in Zeeland in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtings- dienst voor de Zeeuwse Eilanden organiseert een inkuilwedstrijd. Ieder die de nodige zorg aan het inkuilen be steedt of besteed heeft kan één der waardevolle prijzen winnen. Zie voor goed inkuilen het toegezonden vlug schrift No. 1 van bovengenoemde Commissie. Deelname. Aan de inkuilwedstrijd kunnen alle boeren deel nemen, die in het bezit zijn van een silo en daarin één der volgende producten inkuilen of reeds inge kuild hebben. 1. Suikerbietenkoppen en -blad ongehakseld. 2. Suikerbietenkoppen en -blad gehakseld. 3. Suikerbietenkoppen en -blad gemengd met stoppelklaver, gehakseld. 4. Gras met A.I.V.-zuur. 5. Gras met voederbieten. 6. Klaver met A.I.V.-zuur. 7. Klaver met voederbieten. Aangifte en inleggeld. De aangifte kan geschieden bij de Assistenten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Het inleggeld bedraagt 10,voor welk bedrag de kuil wordt bemonsterd en onderzocht op voeder- waarde. Prijzen. Er zijn door de Stichting voor de Landbouw in Zeeland en particuliere aannemers aantrekkelijke prijzen beschikbaar gesteld, waaronder opzetstuk- ken en verschillende kleinere prijzen. Over de aard van de prijzen en de firma's die deze beschikbaar stelden, komen wij in een volgend artikel nader terug. De Hoofdassistent voor de Weide- en Voederbouw, F. DE RONDE. UITZAAI WINTERTARWE. Van bevoegde zijde vernemen wij, dat vele par tijen wintertarwe een lage tot zeer lage kiemkracht hebben. Partijen met een kiemkracht van 60 70 is geen uitzondering. Degene die plan heeft tarwe uit te zaa'ien van eigen oogst doet verstandig zijn zaaizaad vooraf te laten onderzoeken op kiemkracht. Men kan het Nogmaals wordt er op gewezen, dat op 1 October de aanvragen voor Rijkssubsidie voor Algemene Land- en Tuinbouwcursussen en cursussen voor volwassenen bij de Directie voor de Landbouw zijn ingediend. De leraren dienen ook te allen tijde overleg te plegen met de heer Ir J. Versteeg, p/a R. L. W. S. te Goes, wanneer het de landbouw, met de heer Ir W. van Soest, Rijkstuinbouwconsulent, wanneer het de tuinbouw, en met de heer L. van Dijk, Rijks- landbouwconsulent voor Onderwijsaangelegen- heden, te Schoondijke, wanneer het cursussen in Zeeuws-Vlaanderen betreft. Van de onder leiding van Ir J. Versteeg te Goes te Roosendaal gegeven opleidingscursus voor de akte landbouwkunde l.o. zijn voor deze akte ge slaagd de heren: L. P. Pieterse te Wolf aartsdijk, G. Kwekkeboom te Klundert en M. A. van Strien te Ritthem. Tot de eerste klasse werden toegelaten: C. J. Adriaensens, Lewedorp; A. C. A. Boot, Ril land; L. K. Breure, St. Maartensdijk; C. P. Bur gers, Poortvliet; A. H. Colpaart, Woensdrecht; Jac. van Driel, Kats; A. J. van Dijke, Colijnsplaat F. A. van Gilst, 's-Heer Abtskerke; B. G. van Gor- sel, Rilland; A. Heijboer, Wissenkerke; G. Hoek, St. Maartensdijk; L. J. de Jager, Wolf aartsdijk; M. W. Kloet, St. Maartensdijk; M. J. Klompe, Brui- nisse; D. de Koeijer, Biezelinge; J. W. Koopman, Nieuwerkerk; J. A. Lievense, Nieuwerkerk; K. Lindenbergh, Wolf aartsdijk; C. J. van Luijk, Steen bergen; A. Minnaard, 's-Heer Abtskerke; E. Mur- man, Goes; J. B. Nieuwenhuyse, 's-Heer Arends- kerke; J. H. van Nieuwenhuijze, Kruiningen; K. G. L. van Nieuwenhuijzen, Rilland; A. Remijn, Nieuwdorp; G. Rijk, 's-Heer Abtskerke; J. R. H. Scheele, Goes; Jac. Smits, Borssele; J. Verstelle, Wolf aartsdijk; M. C. Verwijs, St. Philipsland; A. van 't Westeinde, Nieuwdorp; L. J. van de Zande, Tholen; I. Zandee, Wolf aartsdijk. Door twee canaidaten moet nog examen afge legd worden, ook zelf doen door b.v. 100 korrels uit te leggen tussen vochtige flanellen-doeken. Na enkele dagen telt men de gekiemde korrels, zwakke en misvorm de kiemen telt men niet mee. Verder vergeet men niet het zaad te ontsmetten of te doen ontsmetten tegen kiemschimmels met de bekende middelen. De Hoofdassistent v/d Akkerbouw, M. MURRE. Zierikzee, 18 Sept. 1951. De Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Noordoostpolder heeft zojuist haar ervaringen met de bietenoogst in 1950 gepubliceerd in de vorm van een 12 bladzijden tellend verslag. Het oogsten van de bieten werd bij haar verschillende in de Noord oostpolder toegepaste methoden onderzocht. Tot een algemeen geldende conclusie omtrent de be tekenis der vijf vergeleken rooimethoden komt men daarbij niet. Terdege is men zich bewust, dat de bedrijfsomstandigheden zodanig uiteenlopen, dat men niet verder mag gaan dan het aangeven van een bepaalde methode per bepaald bedrijf. Zo zal de boer die prijs stelt op het winnen van goed veevoeder in het algemeen belangstellen in een methode waarbij de nadruk op een schone voederwinning valt. Een dergelijke methode wordt gevonden in het koppen met de Pommeritz-schoffel en daarna machinaal lichten of rooien met de voor- raadrooier. Pommeritz-schoffels zijn rechte scherpe hand schoffels, waarop beugels werden gemonteerd om het loof te kunnen wegwerpen. Het vorig jaar hebben enige Zeeuwse bedrijven met deze Pomme ritz-schoffels gewerkt. Wij mogen niet zeggen, dat het enthousiasme bijzonder groot was. Er werd wel ingezien, dat op deze wijze het bietenblad prima schoon te winnen was, maar het werk vlotte niet te best en het afkloppen van de koploze bieten werd nogal bezwaarlijk gevonden. Volgens een ruwe schatting werd echter bij 20 30 van de oppervlakte bieten in de Noordoost polder gebruik gemaakt van Pommeritz-schoffels. Hierbij dient opgemerkt te worden dat vele boeren meer dan één rooimethode toepasten. Wanneer wij hiervan kennis nemen, dan zien wij toch wel hoe gevaarlijk het is. een methode, zonder voldoende kennis van zaken te verwerpen, vandaar dan ook dat wij gemeend hebben, hierop nog eens terug te moeten komen. De Zeeuwse boeren houden zich in de laatste jaren in toenemende mate bezig met de voederwin ning. Zij bouwden meer dan duizend silo's en gaan hiermede, terecht, door. Maar nu moet er ook voor 1 gezorgd worden, dat de grondstof goed is. Voor on gehakseld voeder is schoon blad reeds zeer ge wenst, voor hakselen is dit een vereiste. De Pom meritz-schoffel biedt daarbij een goede wegwijzer. De Rijkslandbouwconsulent, Ir C. W. C. VAN BEEKOM. Kruiningen, 18 September 1951. VEEMARKT 's-HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 5835 stuks vee, zijnde: 2574 runderen, 290 vette kalveren, 328 nuchtere kalveren, 175 zeugen, 230 lopers, 1842 biggen, 353 schapen, 43 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en Kalf koeien van ƒ700ƒ950; Guiste koeien ƒ500f 750, zware soorten boven noteringKalfvaarzen 650925, met papieren boven notering; Klamvaarzen ƒ550 ƒ650; Guiste vaarzen 500ƒ600; Pinken 350 475; Graskalveren ƒ185290; Fokkalveren 90 150; Drachtige zeugen ƒ265ƒ330; Lopers ƒ65—ƒ80; Biggen ƒ38—ƒ53; Schapen ƒ70—ƒ80, vette schapen liepen tot ƒ110; Zuiglammeren ƒ7095, alles per stuk. 910 stuks slachtvee. Prijzen: le kw. ƒ2,70 2,75, 2e kw. ƒ2,50—ƒ2,65, 3e kw. ƒ2,25—ƒ2,40; stieren 2,30ƒ2,50, worstkoeien ƒ2ƒ2,10, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren ƒ22,25; Zware soorten liepen tot 2,55; Nuchtere slachtkalveren 1,50^—1,60; Zware soorten liepen tot ƒ1,80; Slachtzeugen ƒ1,75 1,85 per kg levend gew., met 4 kg tarra. AAKDAPPELBEURS ROTTERDAM. Op de aardappelbeurs te Rotterdam noteerden klei-aardappelen 35 mm opwaarts voor eigenhei mers ƒ8,tot ƒ9,bintjes ƒ8,tot 8,50 en Koopmans Blauwe 9,50 tot 10,Van voer- aardappelen noteerden zieke aardappelen 4,en gezond voer ƒ5,25, alles per 100 kg, prijzen be rekend op de handelsvoorwaarden, vastgesteld voor de verkoop van consumptie-aardappelen op wagon, schip of auto. AARDAPPELMARKT GOES. Bintje ƒ7,25—ƒ7,75; Eigenheimer ƒ7,758,50; Koopmans Blauwe ƒ9—ƒ9,50; Voeraardappelen 3,50. van de neerslag; in mm van de regenstations in Zeeland over de maand Augustus 1951. le 2e 3e Decade Decade Decade Tot. Haamstede (West. Vuurt.) 55.0 37.2 22.9 115.1 (De Blinkert) 46.6 33.0 18.5 98.1 Kerkwerve 70.3 46.7 27.3 144.3 Brouwershaven 63.2 31.4 26.1 120.7 Noordgouwe 59.7 48.2 24.7 132.6 Anna Jacobapolder 80.5 25.8 57.1 163.4 Kortgerie 65.5 29.5 32.1 127.1 St. Annaland 79.8 39.0 52.6 171.4 Stavenisse 82.6 30.9 33.6 147.1 Tholen 46.4 38.5 25.5 110.4 Oranjezon 48.0 32.2 16.5 96.7 N.- en St. Joosland 60.3 44.1 28.8 133.5 Westkapelle 50.1 26.0 15.2 91.3 Vlissingen 74.1 33.6 21.6 129.3 Middelburg 79.6 36.1 20.7 136.4 Kraaiertpolder 42.7 31.7 32.6 107.0 Ovezande 61.9 42.5 32.4 136.8 Wolf aartsdijk 69.3 34.5 27.9 131.7 Wilhelminadorp 92.6 39.1 37.0 168.7 Kapelle 79.4 45.4 26.2 151.0 Krabbendijke 42.8 21.7 27.8 92.3 Rilland 44.5 29.6 28.5 102.6 Cadzand 41.0 32.0 20.4 93.4 Cadzand-Haven 42.5 29.9 17.5 89.9 Groede 67.0 31.5 20.9 119.4 Biervliet 77.9 40.8 28.7 147.4 St. Kruis 55.6 38.0 26.6 120.2 Philippine 56.6 35.3 34.9 126.8 Terneuzen 87.8 27.5 31.8 147.1 Axel 96.3 23.0 38.1 157.4 St. Jansteen 77.4 25.9 29.1 132.4 STIKSTOFMESTSTOFFEN. In de „Handels- en Transport Courant" van 11 September j.l. werd, onder bovenstaande titel, ge wag gemaakt van het ernstige tekort aan binnen- vaartruimte. Het tekort op dit ogenblik is voor namelijk ontstaan, doordat schepen gebruikt wor den om in het gebrek aan ruimte o.a. voor opslag van graan te voorzien. Alleen al voor graan wordt gesproken over het stilleggen van scheepsruimte van honderd duizenden tonnen. Het ziet er dus voor de herfstverschepingen in dit seizoen al zeer slecht uit. Vooral als men be denkt, dat de vraag naar scheepsruimte in de vol gende maanden zal toenemen als gevolg van o.a. het bieten- en aardappelvervoer, alsmede de toe nemende vraag naar steenkool. Ook de aanvoer van kunstmest in de herfstmaanden zal ernstig te lijden hebben van dit grote gebrek aan scheeps ruimte. THOMASMEEL. Dat de vraag naar thomasmeel in ons land zo groot is, vindt zeker ook haar oorzaak in de nog steeds gunstige prijsverhouding t.o.v. superfosfaat. Het is echter, gezien de meer beperkte importmoge lijkheden, lang niet zeker, dat aan de totale behoef te in dit seizoen kan worden voldaan. Deze prijzen zijn berekend volgens de Algemene Handelsvoorwaarden, sortering 35 mm opwaarts, franco sorteerinrichting. STROVLAS. De vlasmarkt blijft vastgestemd en er is veel vraag naar dadelijk beschikbare partijen. Goede kwaliteit vlas wordt verkocht: Gerepeld 3542 ct per kg; ongerepeld 2834 ct per kg. Mindere kwa liteiten: gerepeld 2835 ct per kg; ongerepeld 20 28 ct per kg. GRAANBEURS ROTTERDAM. Tarwe. Minder kooplust dan vorige week. Prijs van 24,25 tot. 24,40 voor doorsneekwaliteit, fr. fabriek, 17 vocht. Zomergerst. Werd beperkt aangeboden; de prijs wist zich iets te verbeteren. Doorsneekwaliteit no teert 33,25 boord-/spoorvrij. Haver. Onveranderd aan vorige week. Maal- haver ƒ31,Zwaardere soorten tot 32,50. Schokkers. Het aanbod hiervan is beperkt, ter wijl bovendien het merendeel der partijen van slechte kwaliteit is. Notering 4455. Groene erwten. Ruim aanbod, waaronder veel van afwijkende kwaliteit. Ook hier bestaat alleen belangstelling voor de betere kwaliteit. Notering 3844, franco Rotterdam. Rozijnerwten werden ruim aangeboden. De vraag hiernaar is beperkt. De kwaliteit is over het alge meen goed. Notering 55ƒ61 franco Rotterdam. Capucjjners zijn onveranderd. Notering 55 ƒ70. Blauwmaanzaad liep tweede helft van vorige week sterk op. Vandaag weer aanmerkelijk kal mer. Notering 110126. Karvvijzaad. Zelfde verloop als bij Blauwmaan zaad. Notering 7886. Ruwvoeders. Met beperkt aanbod. Tarwestro ƒ57—ƒ60; Gerstestro ƒ48—ƒ50; Wei- dehooi ƒ120; alles per 1000 kg draaögeperst af Zuid-Beveland. Voeraardappelen 4,25 per 100 kg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 7