ociale voorzieningen EN Ge CATEGORIE. Hengsten van 3 jaar, hoogte minder dan 1,G3 m. Ie Prijs: Nico van Kapelhof 162980, eig. T. Boor- mans te Berg en Terblijt (Limb.). 2e Prijs A: Nico van de Klef 158768, eig. Jac. de Putter Pzn. te Axel, Jac. Dieleman Mzn te Zaam- slag, J. Kr. de Putter te Axel Oswald Kerckhaert te Westdorpe. 7e CATEGORIE. Hengsten van 2 jaar, hoogte 1,59 m of meer. Ie Prijs: Joubert van Kleiberg 164805, eig. Kindn. W. Peters te Berkelaar-Echt (Limb.). 2e Prijs A: Udo d'Amice 163564, eig. A. J. E. Temmerman te Hoofdplaat. 2e Prijs B: Nico van Kasteelshof 163137, eig. Mare. d'Hoore te Sluis. 8e CATEGORIE. Hengsten van 2 jaar, hoogte minder dan 1,59 m. Ie Prijs: Nervo van Kruisdorp 165023, eig. A. L. Stallaert te Kloosterzande. 2e Prijs B: Berliet van de Josinahoeve 166129, eig. Cam. v. d. HauweBurm te Eiland-IJzendijke. 9e CATEGORIE. Merriën van 9 jaar en ouder, hoogte 1,62 m of meer le Prijs: Astrid van Weel K. 35311, eig. Gebr. A. A. B. van Velde te Moerkapelle (Z.-H.). 2e Prijs A: Hilda K. 34644, eig. Stallen De Dob- belaere te IJzendijke. 10e CATEGORIE. Merriën v. 9 jaar en ouder, hoogte minder dan 1,62 m. Ie Prijs: Bianca van Nico K. 32579, eig. Al. Ser- rarens te Ossenisse. 11e CATEGORIE. Merriën van 6, 7 en 8 jaar, hoogte 1,62 m of meer. Ie Prijs: Josephina van den Hiersenhof K. 39321, eig. G. C. Janssen te Beers (N.-Br.). 2e Prijs B: Marga van Molenhoek K. 37917, eig. F. P. Brooijmans te Vitshoek-Hontenisse. 2e Prijs C: Rita van Schoondijke K. 40126, eig. A. J. VerhageHoste te Schoondijke. 12e CATEGORIE. Merriën van 6, 7 en 8 jaar, hoogte minder dan 1,62 m. Ie Prijs: Jenny K. 38170, eig. Stallen De Dobbe- laere te IJzendijke. 2e Prijs A: Monna van Montain K. 40202, eig. A. J. SaloméVerhage te Groede. 13e CATEGORIE. Merriën van 4 en 5 jaar, hoogte 1,62 m of meer. Ie Prijs: Lady K. 44038, eig. Joh. de Feijter Johzn. te Schoondijke. 2e Prijs A: Mirza van Mina K. 43978, eig. J. van HalBuzeijn te Biezen-Eede. 2e Prijs B: Isabelle K. 43749, eig. Gebr. Leen- dertse H.Izns. te Kamperland. 14e CATEGORIE. Merriën van 4 en 5 jaar, hoogte minder dan 1,62 m. Ie Prijs: Ninette K. 45596, eig. Stallen De Dob- belaere te IJzendijke. 15e CATEGORIE. Merriën van 4 jaar en ouder met zuigende veulens. Hoogte 1,62 m of meer. Ie Prijs: Marie van Bombo K. 39390, eig. Wed. Joh. v. Erp te Lodderdijk-Gemert (N.-Br.). 2e Prijs A: Josephina van de Middelhorst K. 46240, eig. A. J. VerhageHoste te Schoondijke. r •I" ratSSSSitÉffi-flI-l) 16e CATEGORIE. Merriën van 4 jaar en ouder met zuigende veulens. Hoogte minder dan 1,62 m. Ie Prijs: Fannie van Clinge K. 40031, eig. Willem de Buck te Meliskerke. 17e CATEGORIE. Merriën van 3 jaar, hoogte 1,60 m of meer. Ie Prijs: Draga van 't Voorwerk K. 47463, eig. L. H. Huizenga te Zijldijk-'t Zandt (Gron.). 2e Prijs A: Addy van Annie K. 46805, eig. Os wald Kerckhaert te Westdorpe. 18e CATEGORIE. Merriën van 3 jaar, hoogte minder dan 1,60 m. Ie Prijs Stella K. 46877, eig. G. v. d. Vijver te Biervliet. 2e Prijs A: Zora van E. D. R. K. 47021, eig. Jan Maljaars Jzn. te Oostkapelle. 19e CATEGORIE. Merriën van 2 jaar, hoogte 1,56 m of meer. Ie Prijs: Jenny d'Ahea 163254, eig. C. Mesu te Arnemuiden. 20e CATEGORIE. Merriën van 2 jaar, hoogte minder dan 1,56 m. Ie Prijs: Bianca van 't Hoogland 168150, eig. Al. Serrarens te Ossenisse. 21e CATEGORIE. Hengsten, die de beste paarden hebben voortgebracht. 2e Prijs A: Urbain van Certain K. 2169, eig. Kind. Joh. Kuijpers Hzn. te St. Oedenrode, A. X. Aernoudts te Sluis Gerrit van Hal te St. Kruis; met Alex van Heille K. 2281, Lambiek van St. Kruis K. 2319, Certain van de Jozinahoeve 157367, Berliet van de Jozinahoeve 166129, Mirza van Mina K. 43978 en Lady K. 44038. DENKT U ER AAN, DAT 1. de accoordtarieven, volgens de C.A.O., voor Consumptie-aardappelen a. rapen achter de machine aan hoopjes op het land geleverd (zonder narapen) met uitzonde ring van Zeeuwse Bonte en Blauwe 122,tot 159,per ha en voor Zeeuwse Bonte en Blauwe ƒ156,tot ƒ205,per ha bedragen; b. hij rapen achter de machine in zakken of kis ten geleverd (zonder narapen) het tarief met uitzondering van Zeeuwse Bonte en Blauwe ƒ105,tot ƒ149,per ha en voor Zeeuwse Bonte en Blauwe ƒ145,tot ƒ188,per ha bedraagt; c. het narapen (één 'keer) ƒ17,tot 23,per ha bedraagt; d. het rooien met de riek in één sortering 201, tot 236,per ha bedraagt; in 2 sorteringen 224,tot 270,per ha. vi - 22e CATEGORIE. Merriën, die de beste paarden hebben voortgebracht. Ie Prijs: Marie van Beek K. 24759, eig. H. H. v. Osch te Merselo-Venray (Limb.), met: Nico van Beek K. 2130, Amanda van Beek K. 33127 en Door- tje van Beek K. 43412. 2e Prijs Lady K. 34735, eig. Aarn. de Hullu Izn. Luteijn te Schoondijke, met Flora K. 44039, Sonja K. 45529 en Erna van Moustic 171218. 23e CATEGORIE. Loten van 4 merriën, in de stamboekregisters op naam staande van één eigenaar. Ie Prijs: Stallen De Dobbelaere te IJzendijke; met: Jenny K. 38170, Hilda K. 34644, Liliane K. 42243 en Ninette K. 45596. 2e Prijs: C. Mesu te Nieuw- en St. Joosland; met: Rezie van Lovemich K. 40953, Udine van Kruinin- gen K. 42126, Nicolien van Michels K. 42019 en Lien van de Eendracht K. 44068. 24e CATEGORIE. Loten van 4 merriën, in de stamboekregisters op naam staande van hoogstens 2 eigenaren. Ie Prijs: A. J. SaloméVerhage te Groede A. J. VerhageHoste te Schoondijke, met: Monna van Montain K. 40202, Carla van Groede K. 44017, Rita van Schoondijke K. 40126 en Josephina van de Mid delhorst K- 46240. 25e CATEGORIE. Fokgroep van één eigenaar. Ie Prijs: Stallen De Dobbelaere te IJzendijke; met: Jenny K. 38170, Hilda K. 34644, Ninette K. 45596, Ola K. 46889 en Liliane K. 42243. 2e Prijs A: Jac. Fr. Brooijmans te St. Annaland; met: Glorie van Bleyendaal 163863, Xenia van Bleyendaal K. 31900, Erna van Bleyendaal K. 45225, Frida van Bleyendaal K. 47089 en Flora van Bleyendaal K. 47088. 2. voor een normaal gewas steeds het gemid delde tarief genomen moet worden. 3. de accoordtarieven met 5 moeten worden verhoogd voor arbeiders, die speciaal voor accoord- werkzaamheden zijn aangenomen en één week of korter bij de betrokken werkgever werkzaam zijn. 4. de maximumtarieven slechts in overleg met de plaatselijke commissies en met toestemming van de Prov. Sociale Commissie mogen worden over schreden. Ontslag op staande voet. Juist in de oogsttijd krijgen wij herhaaldelijk ge vallen in behandeling, ontstaan door ontslag op staande voet. Of hier de drukte een rol speelt, waarbij de zenuwen tot het uiterste gespannen zijn, weten wij niet. Wel constateren wij, dat in vele gevallen in strijd met de bepalingen ontslag op staande voet gegeven is met als gevolg tal van narigheden. Volgens de bepalingen van de C.A.O. kan een losse arbeider zijn dienstbetrekking worden opge zegd met een opzegtermijn van 1 week. Voor los- vaste en vaste arbeiders is de opzegtermijn 3 maanden en wel voor het einde van het contract jaar, zijnde 30 April 1952. Om nu op staande voet te kunnen ontslaan dient er volgens het Burgerlijk Wetboek (B.W.) een dringende reden aanwezig te zijn. Als dringende reden wordt in art. 1639P van het B.W. o.m. aangegeven: 1. wanneer de arbeider in ernstige mate de be kwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid, waarvoor hij zich heeft verbonden. 2. wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven. 3. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn mede-arbeiders mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt. 4. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschu wing, roekeloos, des werkgevers eigendom bescha digt of aan ernstig gevaar bloot stelt. 5. wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt. 6. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de overeenkomst hem oplegt. Wij hebben hier enkele punten opgesomd om een indruk te geven wat in het B.W. onder dringende reden verstaan wordt. Het zal nu zonder meer duidelijk zijn, dat een klein meningsverschil geen dringende reden tot ontslag is. Het in gedachten houden van bovenstaande pun ten en het steeds vooraf overleg plegen met het Secretariaat der Z. L. M. kan en zal er toe bijdra gen, dat moeilijkheden op het gebied van de arbeidsvoorziening worden voorkomen. Vraagt steeds om inlichtingen, inzake arbeids geschillen, loonberekeningen en sociale verplich tingen, aan Uw eigen organisatie: Secretariaat Z. L. M., Landbouwhuis, Goes. de L. NICO VAN STEGESHOF K. 2277. Ie Prijs Hengsten van 6 jaar en ouder, hoogte minder dan 1.65 m. Eig.: Coöp. H.V. „Eiland Tholen" G.A. te St. Maartensdijk.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 2