ZITDAGEN JOL BOEKHOUDBUREAU Uoxiuiuiseh-Töchnologlsch Ir voor Zeeland ZATERDAG 8 SEPTEMBER 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen NATIONALE TENTOONSTELLING VAN HET NEDERLANDSE TREKPAARD TE DEN BOSCH ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2087. Frankering bij abonnement: Terneuzen 39e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD «"S Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. DE 19 Grote Zeeuwse en Brabantse successen Stallen De Dobbelaere bij de meniën bovenaan De 19e Nationale Tentoonstelling te Den Bosch is weer achter de rug en wij weten niet waarover wij ons het meeste moeten verheugen. Over het stralende zomerweer of over het prachtige paar- denmateriaal, over de grote belangstelling van het publiek of over de Zeeuwse en Brabantse suc cessen. Eén ding staat echter wel vast. Boven alles ver heugde een ieder zich over de aanwezigheid van onze geëerbiedigde Vorstin, Hare Majesteit, Koningin Juliana. Dat de Nederlandse trekpaar denfokkers, die moedig voortgaan de kwaliteit van hun levende trekkracht te verbeteren, deze eer te beurt viel is als een beloning te beschouwen voor en een erkenning van hun verdienste voor ons land. Grote successen voor Stallen De Dobbelaere. Was het bij de hengsten ditmaal geen Zeeuw, doch een Brabants succes, daar de reserve-kam pioen van verleden jaar Eduard van Koppushoen thans het kampioenschap in de wacht sleepte, bij de merriën was het bijna alles Zeeland wat de klok sloeg. En de hoofdprijzen gingen naar de bekende Stallen De Dobbelaere te IJzendijke. Voor de vierde maal (n.l. in 1922 met Hermine, in 1935 met Duchesse d'Hermine, in 1939 met Vic toria en thans met Jenny) behaalde deze fokker het kampioenschap merriën. Voor de zevende maal de eerste prijs voor de fokgroepen van één eige naar en voor de elfde maal de eerste prijs vier spannen. Voorwaar een extra gelukwens is hier op haar plaats. Voor de overige prijzen verwijzen wij nu naar de hieronder volgende uitslagen. Plaatsgebrek noopt ons een keuze te doen uit de vele prijswin naars. S. KAMPIOEN HENGST. Eduard van Koppushoen K. 2262, eig. G. J. Too- nen te Maren-Alem Hend. J. Koopmans te Kessel. RESERVE KAMPIOEN HENGST. Edelman van Veldzicht K. 2310, eig. J. C. Rood- zant te Dirksland (Z.-H.) D. Roodzant te Den Biesbosch-Werkendam N.-Br. KAMPIOEN MERRIE. Jenny K. 38170, eig. Stallen De Dobbelaere te IJzendijke. RESERVE KAMPIOEN MERRIE. Lady K. 44038, eig. Joh. de Feijter Joh.z., te Schoondijke. Ie CATEGORIE. Hengsten van 6 jaar en ouder, hoogte 1,65 m of meer. Ie Prijs: Eduard van Koppushoen K. 2262, eig. G. J. Toonen te Maren-Alem Hend. J. Koopmans te Kessel. 2e Prijs B: Klaas van Wieringermeer K. 2259, eig. Adr. J. Catseman te Biervliet. 2e CATEGORIE. Hengsten v. 6 jaar en ouder, hoogte minder dan 1,65 m. Ie Prijs: Nico van Stegeshof K. 2277, eig. Coöp. H. V. „Eiland Tholen" G. A. te St. Maartensdijk. 2e Prijs B: Urbain van Certain K. 2169, eig. Kind. Joh. Kuijpers Hz. te St. Oedenrode (N.Br.), A. X. Aernoudts te Sluis Gerrit van Hal te St. Kruis. 3e CATEGORIE. Hengsten van 4 en 5 jaar, hoogte 1,65 m of meer. Ie Prijs: Edelman van Veldzicht K. 2310, eig. J. C. Roodzant te Dirksland (Z.-H.) D. Roodzant te Den Biesbosch-Werkendam (N.-Br.). KAMPIOEN MERRIE 1951 JENNY K. 38170 Eig.: Stallen De Dobbelaere te IJzendijke. (Cliché welwillend ter beschikking gesteld door het „Zeeuwsch Dagblad") INHOUD: Zitdagen Boekhoudbureau en Secreta riaat De 19e Nationale Tentoonstelling te Den Bosch Lonen en sociale voorzieningen Uit de provincie Wij lazen voor uAardappelmoeheid De nieuwe „Mo.vi"-uienafstaartmachine Ne derlands landhuishoudkundig congres Aan de landbouwers in de Zuid-Watering en het gebied om Westkapelle Attentie De Boerenjeugd Het Centraal Bureau Demonstratie met landbouw werktuigen Ingezonden Tuinbouw Waar bij het inkuilen op gelet moet worden Demago gie Voor de plattelandsvrouw Wolproductie der Zeeuwse stamboekschapen Bram uit de Slik- hoek Voor fruittelers Noord Brabantse Mij van Landbouw Vraag en Antwoord Markt- en Veilingberichten. WISSENKERKE: Woensdag 12 September in Café „De Kroon". TERNEUZEN: Woensdag 12 September in Hotel „Des Pays-Bas". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De „Eendracht". GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. HULST: Maandag 10 September in Hotel „Het Bonte Hert," van 2%4 uur. OOSTBURG: Woensdag 12 September in Hotel „De Vuijst," van 2%4% uur. THOLEN: Zaterdag 15 September in Hotel „Hof van Holland", van 10%12% uur. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. 2e Prijs B: Wilfried K. 2320, eig. A. J. E. Tem merman te Hoofdplaat. 4e CATEGORIE. Hengsten van 4 en 5 jaar, hoogte minder dan 1,65 m. Ie Prijs: Nico van Echt K. 2316, eig. Kindn. W. Peters te Berkelaar-Echt (L.). 2e Prijs: Herseur van Alstein K. 2298, eig. P. J. Boënne te Graauw Honoré Buijsse te Biervliet. 5e CATEGORIE. Hengsten van 3 jaar, hoogte 1,63 m. of meer. Ie Prijs: Alfred van de Roond 161791, eig. Kind. Corn, van Acht te Sloef-St. Oedenrode (N.-Br.). 2e Prijs ANico van het Zwartewater 160976, eig. Mare. d'Hoore te Sluis, R. J. de Milliano te Oost burg J. C. J. v. d. Velde te Kamperland. 2e Prijs B: Nico van IJsselsteijn 162603, eig. Mare. d'Hoore te Sluis J. C. J. v. d. Velde te Kamperland. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL K APELLE-BIEZELIN GE beviel, bevalt, blijft aanbevolen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1