«H „DUPHAR3'-bestrijdingsmiddelen BANDEN A STUDEER „DUPHAR" producten DE PUNDER-Kwadendamme C CORMICK-DEERING Kwaliteitsproducten FaB. HL SCHELLING'* Oliehandel Bij de Koolzaadteelt verhogen Uw opbrengst verlagen Uw productiekosten verminderen Uw bedrijfsrisico CALTEX TRACTOR PETROLEUM Caltex-producten verkrijgbaar bij G. Ligtermoet&ZnN.V. Insecten Schimmels Onkruiden mi/: .IBfe#"—-1 IJL. CALTEX PRODUCTEN BESPAREN U GELD! Gebrs DE BAAR - Goes - Telef. K 1100-2304 REM1JN VAN DER ZANDE - Zierikzee - Telef. 130 EIKEN Wissefhouten Vulpennen 5-tons Landbouwwagens Levering van voor Landbouwwagens J. en L. GOEDBLOED U VERZET BERGEN X Land- en Tuinbouw, Zuivel en Veeteelt FIRMA TIMMERMAN VERBEEK PANOGEN ONS HANDELSMERK „Duphar"-producten beveiligen Uw oogst tegen schadelijke invloeden van is zuinig in gebcuik geeft uw motor grote bedrijfszekerheid en extra kracht IV" •x .v _2*sr> Verkrijgbaar by de handel en by: N.V. PHILIP S-ROXANE Pha rm.'-Ch e m. Ind. „OUPHA R" Najaarsbeurs Utrecht Agrarische Afdeling Hal E Stand No. 20 Amsterdam - 01st - Weesp Verkoopkantoor: P. C. Hooftstraat 171-177 Amsterdam-Z. ZIJN VOOR ZEELAND VERKRIJGBAAR BIJ Telefoon K 1194 - 235. CALIEX PETROLEUM MU. (NEDERLAND) N.V. RAAMWE6 90, OEN HAAG van 3 tot 5.50 m lang, uit voorraad leverbaar. A. J. VAN BOVEN. Tel. 2276 Goes N.V. Fa P. J. van de Sande H.H. LANDBOUWERS! Leverbaar uit voorraad: met of zonder oplooprem voor tractor. Firma K. LOOF en Zn. Verl v. Steenbergenl. 7, Tel. 2316, Terneuzen COVEREN VAN ALLE MATEN TRACTOR- EN AUTOBANDEN. Thuis afgehaald en bezorgd. BANDENHANDEL MIDDELBURG Magaz. Molenwater 9, Tel. 3993 's Avonds privé Tel. 3227 - 2328 WERKT MET DE STOPPEL" SCHIJVEN PLOEG Leverbaar van 4 t/m 9 voet Prijzen op aanvraag. schriftelijk bij INSTITUUT MERCURIUS APELDOORN 8pecl»i Instituut voor schriftelijk Land- en Tuinbouwenderwljo Studie is noodzakelijk en brengt U loonsverhoging, zelfstandige posities en grotere opbrengsten. Onze bekende schriftelijke cursussen beginnen weer in September voor: Rentmeester - Bedrijfsleider - Landbouwkundig Op zichter - Tuinarchitectuur - Tuinontwerper - Aanl. en Onderh. v. Tuinen - Aardappelteelt - Bemesting - Groenteteelt - Zaadkennis - Plantenteelt - Varkens fokkerij - Paardenfokkerij - Rundveeteelt - Midden standsdiploma - Nea. Taal - Algemene Ontwikkeling - Groothandelaar in Vee - Keurmeester - Tractoren - Landbouwwerktuigen - Landbouwboekhouden - Toelex. Landbouwschool - Scheikunde - Veevoeding - Engels - Landmeten en Waterpassen - le en 2e Knecht. Vraagt ons gratis Jubileumprospectus met 150 cursussen. ZIERIKZEE - TEL. 90 - LEWEDORP het vloeibare droogont- smettingsmiddel op kwik basis voor alle zaaizaden. Geen stuiven - geenkiem- beschadiging bij bewa ring - snelle opkomst - betere schimmeldoding - hogere opbrengst. Vierhavenstraat 56, Rot terdam, Telefoon 35420. Voor Zeeland verkrijg baar bij: Duvekot's Graanhandel GOES. MXMR3LAJLE OUSN EN VETOS* orróer dit merk geleverd, s$a welke dus aan de hoogste eisen voldoen. Hoofdkantoor: SOHIBDAM. Verteg. Zeeland: TERNEUZENTTatnetsaat 22 De koolzaadaardvlo is weer present. U voorkomt schade aan het gewas door de aardvlo spoedig te verdelgen, uiter lijk binnen 14 dagen na opkomst. Een vroege bestrijding geeft de beste resultaten. Bij de oogst zult U ervaren, dat een doeltreffende bestrijding wordt bereikt met: BENTOX HCH STUIFPOEDER 5 zwaar BENTOX HCH IN OLIE 50 9/o GESAROL DDT SPUITPOEDER 50 DUPHAR DDT STUIFPOEDER 5 zwaar DUPHAR DDT IN MENGBARE OLIE 20 °/t ^Bestrijdingsmiddelen - Groothandel,- WA SWADENDAMMc 1194-233 j

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 12