mii CAMERA'S TUBERITE A. W. VERSCH00RE BENTALL „DAVID BROWN" „NUFFIELD" 9191 g ratio C. L. van de Vreede r JAARBEURS Fa W. DE SCHRIJVER Panogen Liro-Lofex „GRoariaroEur" |f^ IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES R.-K. Landbouwwinterscbool Hulst GRONINGEN Goed degelijk Tehuis Boerenzoon Nieuwe en gebruikte JUTE ZAKKEN btZOEK ONZE STA ND 0 7 3>iesc^tos -R? •••v f WETERINGKADE 7 's-GRAZENHAGE TEL.771978 if,2 LIJN ZNI Weet U R. J. DE KRAKER 1 Vlasrepelmachine ALVOLINE D. ALEWIJNSE Zn Foto-Atelier - Fotohandel Grote Markt 7, Goes, Tel. 2718 6/9 Camera's vanaf f 13.50 Rolfilms vanaf f 1.50 Afdrukken en ontwikkelen in 24 uur Vakkundige voorlichting FaT. Fabery deJonge-Goes JUWELIER - HORLOGER JOHN DEERE type „BW" Tractoren Zij doen het best die SCHIJFEGGEN Spruitremming bij consumptieaardappelen Toegepast, direct bij het inkuilen of opslaan in het najaar, wordt spruiting afdoende tegengegaan tot laat in het volgend najaar. vwfii FIRMA TIMMERMAN VERBEEK ZIERIKZEE - ;TEL. 90 - LEWEDORP JOHN DEERE PRIJS f 1050,— GEVEKE CO Aangifte van, leerlingen voor de cursus 1951/52 kan geschieden vóór 20 September a.s. Mondelinge aanmelding bij de Directeur 's Maandags middags tussen 2 en 4 uur in de Landbouwschool. Inschrijvingen kunnen natuurlijk ook schriftelijk ge schieden. Aanvang van de cursus 5 November a.s. De Directeur, Ir. J. P. M. VAN DER WOLF. Groter opbrengst en beter zaad door zaaizaadontsmetting met". Wm LAND3QUWBUREAU W1ERSUM aangeboden voor leerlin gen Landbouwschool te Goes, kamer met vaste wastafel beschikbaar, bij weduwe met grote zoon. ftef. van de Directeur. Brieven onder letter X, Bureau van dit blad te Terneuzen. leeftijd 21 jaar; in het be zit van de volgende diplo ma's: diploma R.L.W.S., dipl. 4 j. Lagere Landb. school, dipl. motoren- en landb.-werktuigenkennis; bovendien in totaal 6 jaar praktijk gehad op land bouwbedrijf, zoekt een hem passende werkkring, onverschillig wat. Brieven onder letter Y, Bureau van dit blad te Terneuzen. J. A. van der Goeskade 11 GOES Telef. 2328 (b.g.g. 3166) Reparatie van zakken Machinaal bedrukken van jute zakken TERNEUZEN CROESELAAN NRS. 514-515-516-517-518-519-536-537-538 COMPLETE SERIE. VAN 15 PK 2 0 PK 2 8 PK 40PK UITGERUST MET M A A I-I N S T A L L A T I E TRACTOR MET E N Z ONDER HYDR. HEFINRICHTING NIEUW TYPE K (GROTE BODEMVRIJHEID) - V;. v' V.. tu*. t' dat het wettelijk ver plicht is op een wagen achter tractor een oploop- rem te hebben? Weet U, dat wij deze leve ren volgens de eisen van de Verkeersinspectie? AXEL - Telef. 44 Te koop gevraagd: en tevens alle soorten Landbouwwerktuigen. C. RIJSTENBIL Kalesstraat B 263 Oud-Vossemeer Geeft Uw varkens da gelijks een portie ALVOLINE door hun voeder, dit bevordert vlugge groei en gewicht en voor komt stijve poten. 2 kilo pak 0,78 5 kilo pak 1,78 25 kilo zak 8,03 50 kilo zak 15,22 Verkrijgbaar bij iedere Voederhandel Middelburg Tel. 2329 tractoren 25/35 pk en tractoren 31/38 pk met petroleum of diesel motor. Uit voorraad leverbaar. MIDDELBURG, Tel. 2279 OOSTBURG, Tel. 140 Nog steeds voorradig een prachtsortering Hofleverand er LANGE KERKSTRAAT M Goad- en Zilversmeden sinds 1834 Leverbaar enkele Firma FRANKEN VAN WEEL - Goes Tel. K 1100 - 2152 - Opger. 1892 - Postb. no. 9 de vloeibare droog- ontsmetter Afdoende tegen steen- brand. Geen kiembescha- diging. Geen stuiven. Voor doodsproeien van aardappelloof en onkrui den, op basis van arseni cum. Geen gevaar voor de nateelt. Kosten per ha voor dood sproeien 28,en voor 't doden van onkruiden 14,-. Duvekot's Graanhandel Goes Geen beinvloeding van smaak, kookeigenschappen of kleur der aardappelen. Leverbaar 6 voet a 780.- 7 voet a f 850.- illlllllllnllllllllllllll DIRECTEUR B. L. LEOPOLD, UTRECHT Gevestigd te Utrecht VERZEKERT rood* by na vijftig jaren PAARDEN en VEE Reserve f. 209.604,- Opgericht ia 1906 Handelsonderneming „BREMA". H.H. VEEHOUDERS Vanaf heden weer gele genheid voor het Stomen van Aardappelen Wordt gestoomd door ge heel Zeeland tegen con currerende prijs. Beleefd aanbevelend, A. JOBSE Tel. 247 - Kortgene J. LUYKX Tel. 2 - Woensdrecht v» J Rotterdam Steeds uit voorraad leverbaar: TUBERITE ANTH. SLABBEKOORN - Biezelinge - Telefoon .342 2-scharige rondgaande tractorploegen (ook als 1-schaar te gebruiken) compleet met voorscharen en schijfkouters. Werkbreedte per schaar 36 cm. Ploegdiepte 835 cm. Rister DT-376 voor zware kleigronden. Gewicht 425 kg. franco station. De Ruyterkade 113, AMSTERDAM, Tel. 64571 Vraagt ook onze agenten. ?CFO!C6O!W»?ft)9O8O)W[OXiB]919(IOlOi:03>WjOXi9)O)ililOJOIi(ll<IOlOIO:ilüa

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 11