STEYR COLORADOKEVER? AARDAPPELZIEKTE? brtt- a f flfflHtorttta Landbouwjeep Willy's ut» J Motoren reviseren C. F. WESTSTRATE f Van Heel Co's Uit een geheim weekboek van Bram uit de Slikhoek KLAVERRUITERS en DAKRUITERS 99 VERZEKERT reeds bijna vijftig jaren PAARDEN en VEE Landbouwtractoren Familitdrukwtrk N.Y. Fa Kl.wmmit SjmU H.H. Landbouwers I t trekken van Vlas S. BROUWER Kz. Heren Landbouwers! Fa M. PIEPER Zn Met het drogen Thans nog leverbaar: ANT. SLABBEKOORN GESAROL D.D.T. DUPHAR D. D. T. DUPHAR KOPEROXYCHLORIDE DUPHAR DITHANE Z. 78 ztdra d« aanv#«r kwam, aanmerkelijk in prij* terug. We zijn nieuwsgierig hoe dit aas uit de ■trijd zal komen. De zwarte bes is ook begonnen met een goede prijs en schijnt die te behouden. Al deze rassen staan echter nog maar aan het begin terwijl we dit schrijven. Er kan nog veel geibeuren; de aardbei heeft dit bewezen. Op de veilingen is het reeds druk en de aanvoer neemt dagelijks toe. We beginnen ook al te kijken naar de Yellow's, die straks aan de beurt komen. Ze zien er goed uit en we krijgen al zin om ze te gaan meten. Vooral de goed gedunde bomen groeien hard. Het is nog maar steeds zaak in de hardfruitsector om de spuitmachine niet op stal te zetten maar steeds waakzaam te zijn voor de vijanden, die we te be strijden hebben. Is de schurftbestrijding een beetje op de achtergrond gekomen: de spint, bladluis en het fruitmotje, vragen des te meer onze volle aan dacht. Elke dag ibrengt ons wat anders, van vacan- tie is geen sprake. Toch hebben wij op zijn tijd ontspanning nodig. Daarom is een dag op excursie met onze bedrijfs- genoten, buurtvereniging enz. geen verloren dag, doch een noodzakelijke ontspanning, juist midden in dit drukke seizoen. Neemt het er maar eens van. We gaan er mee stoppen. Prettige arbeid en tot de volgende maal. JAAP UIT 't BOGERDJE. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 5498 stuks vee, zijnde: 1780 runderen, 328 vette kalveren, 372 nuchtere kalveren, 163 zeugen, 180 lopers, 2326 biggen, 87 schapen, 245 lammeren, 17 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalf koeien van ƒ700 tot ƒ925; Guiste koeien 475 tot 725; Kalf vaarzen ƒ650 tot ƒ900; Klam vaarzen ƒ550 tot ƒ625; Guiste vaarzen ƒ500 tot ƒ600; Pinken 375 tot 475; Graskalveren ƒ190 tot 300; Nuchtere fokkalveren 110 tot 150; Drachtige zeugen ƒ265 tot 350; Lopers 60 tot 70; Biggen 38 tot 53; Schapen 60 tot 80, vette schapen liepen tot ƒ115; Weilammeren 50 tot ƒ60; Zuiglammeren 65 tot 80, alles per stuk. BIGGENPRIJZEN WEST. Z.-VLAANDEREN. In dit gebied werden de volgende biggenprijzen betaald in de week van 16 tot en met 21 Juli 1951: Biggen van 68 weken ƒ32,50 tot ƒ35; Biggen van 810 weken 35 tot 40. STROVLAS. Door het grote aanbod en de kleine vraag zakt de markt voor strovlas verder in. Voorlopig is hierin weinig verbetering te ver wachten daar het aanbod nog wel zal toenemen, terwijl de meeste vlassers voorlopig genoeg hebben aan hun eigen uitzaai. De weinige zaken die gebeuren liggen op een prijsniveau van ƒ2000 tot ƒ2300 per ha voor goed vlas en ƒ1500 tot 2000 per ha' voor de mindere kwaliteit. 17 Juli De zonne blinkt De zonne brandt, De aren spieg'len Op 't korenland. Wanneer de aren uit de gersthalmen gekomen zijn en deze, door de wind bewogen worden terwijl het zonnetje er over schijnt, geeft dit een zeer mooi schouwspel te zien. Het lijkt of de akker een zee is waarop de wind golven te voorschijn roept en altijd moet men daar naar kijken wanneer we langs een gerstakker lopen. De fijne kafnaalden schitteren in het zonlicht en worden dan weer licht en dan weer donker. We zijn druk bezig aan het looftrekken der A Bintjes. Dit moet vóór Donderdag geschie den daarom alle hens aan dek. Het is geen mooi werk en het moet, doch heeft toch geen voldoening om zo'n prachtig mooi gewas nu al het loof af te doen. De opbrengst viel niet tegen, doch wat heeft zo'n gewas nog een kans, doch we weten dat de luizen reeds aanwezig zijn, vooral op de Alpha's waren ze present, dus: looftrekken. De loofpluk- machine is helaas nog niet verder gekomen en vorig jaar was ze op 40 m reeds propvol en dit euvel schijnt niet gemakkelijk te verhelpen. Het vlastrekken is in volle gang, de grote Leter- me maakt er korte metten en ze doet per dag, wan neer het vlas staat, en dus niet uit elkar ligt, ruim het werk van 40 arbeiders. Wanneer het door elkaar ligt gaat het niet zo mooi en daar geeft handplukken meer waarde aan het vlas. Nu zegt men wel, hij trekt het er toch maar uit,doch hoe is het binden dan en hoeveel afval heeft in de winter zulk vlas bij het repelen wel, dit moet men ook rekenen. Er is op plaatsen in de laatste tijd te veel water gevallen en vele gewassen hebben er zelfs van ge leden. Waar het niet teveel is geweest heeft het water veel groei bijgezet en onze gewassen zijn de laatste tijd veel gegroeid en hebben al veel schade door laat zaaien ingehaald. Een oude buurman van ons zeide vroeger eens „wanneer je, je geld wil zien vliegen dan moet je duiven houden". Nu lezen we toch dat er in de buurt iemand een auto heeft gewonnen met een duif. Je moet maar boffen, doch voor de boer is de duif, de wilde duif, toch nog staatsvijand No. 1. Het was vorige week erg op de erwten doch nu denk ik dat mijn (buurman er goed mee is, want je ziet ze niet meer. Zo ziet je, de een z'n dood, de ander zijn brood (auto). Heden werden we ver blijd met de geboorte van een Dochter: ELISABETH AD RIAN A. A- KIK H. KIK—VIS Bokohia R.D. Hamilton, Nieuw Zeeland. 13 Juli 1951. TE KOOP: als nieuwe J. DE VISSER ZN B 2, Domburg, Telef. 280 VOOR ij het nu de tijd van aan schaffing. WH leveren deze scherp concurrerend overal fran co, zware en lichte 3- en 4-poots, ook gecreosoteerd DAKRUITERS 3 meter met 11 stokken. Vraagt volledige offerte ook voor alle maten ge- creoeoteerde Boem- en Afraaterwgspalen bij onze agenten of rechtstreeks aan C. v. d. BOGERT, Rondhouthandel, Hedel, Tel. K 4199 - 298 DIMBCTIUK B. L. LEOPOLD, fTTRKOHT Gevestigd te Utrecht Reserve f. 200.000,- Opgericht in 1903 imuMMMnuMmnm Daeler voor Zeeland: Garage „CENTRUM", Solide, zuinig. Brandstofgebruik slechts 3, en 1,50 per dag. Uitgerust met differentieelalot, poelie, aftakaa, verlichting en startmotor. Desgewenst te leve ren met hydraulische lift. 2 en 1 cyl. uit voorraad leverbaar. Viiaetagen Telef. 2868 (K 1184) Voorkom stagnatie in Uw bedrijf, laat tijdig Uw U bespaart hiermede onderhouds- en dure reparatiekosten, wanneer e.v. een motor uit- $j valt in seizoendrukte's. Vraagt inlichtingen bij: MOTORREVISIEBEDRIJF KRABBENDIJKE TEL. 45 KANTOORBEHOEFTEN N.V. Fa, P. J. v. d. SANDF XEBNEUZEN. II.H. LANDBOUWERS Ondergetekende beveelt zich beleefd aan voor het met de „ZEELANDXA"-vlasplukmachinc. Grijpskerkseweg 1, OOSTKAPELLE Wilt U Uw goedgekeurd pootgoed goed bewaren en geen schot en gewichtsverlies riskeren, gaat dan over tot het inrichten of bouwen van een bewaarplaats met buitenjuchtkoeling, dan bent U van alle narig heden en schadeposten af. Wij installeerden reeds verschillende van dergelijke inrichtingen tot volle tevredenheid der gebruikers. Wend U met volle vertrouwen tot onderstaand adres, wij geven U zonder verplichtingen alle inlichtingen en prijzen, wij werken steeds met het Rijksland- bouwinstituut te Wageningen en op advies van de Landbouwvoorlichtingsdienst in Zeeland. Aanbevelend, KRABBENDIJKE Telef. 36 Alleenvertegenwoordiger van de door Wageningen meest voorgeschreven ventilatoren „KRACHT". H.H. LANDBOUWERS! van Uw Koolzaad, Gerst en Tarwe in onze drooginrichting belasten wij onp gaarne. Billijke tarieven. GRAANHANDEL N.V. GOES - TELEF. 2470 KOPEROXICHLORIDE 50 °/o 50 kg verpakking. KOPERSULFAAT - STUIFKOPER D.D.T. EMULSIE 20 °/o. BIEZELINGE - Nw. Kerkstr. 57 Telefoon 342 Dan (Phytophthora infestans) Laat Uw gewas niet vernietigen of verloren gaan. Gebruik de middelen die bewezen hebben goed te zijn. Verkrijgbaar bij KwadaofUmm* - TaUfoon K WH - $99

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 7