Uitslag van de Premie-Merriekeuringen 1951 KEURING TE AXEL KEURING TE TERNEUZEN Vérder aam de Afdeling van de Z. L. M. te #ude- iande het initiatief om een coöperatieve aardappel* bewaarplaats met buitenlucht te gaan bouwen. Het zal nog even moeite kosten om de aandelen voor dit gebouw te plaatsen, maar het bestuur is vol goede moed. Vooral als men de goede resultaten van andere plaatsen hoort. THOLEN EN ST. PHILIPSLAND. De drukte van het oogsten is weer in volle gang. Na het koolzaad is het vlas weer aan de beurt en volgen de erwten. Ondertussen moet het pootgoed er ook uit om van een gezonde nateelt verzekerd te zijn. Jaarlijks worden nog grote bedragen uit gegeven voor het aankopen van goed pootgoed. Wanneer echter prima geselecteerd en vroeg ge rooid wordt, gaat er beslist niets boven het eigen- geteelde pootgoed. Vele collega's schijnen zichzelf, en ook wel hun buurman, minder bekwaam te ach ten om prima pootgoed te kweken, dan hun collega boeren in Friesland of Noord-Holland. Hier leeft de gedachte zeker „wanneer het van vèr komt, zal het wel goed zijn De groenvoederdrogerij had vanaf de oprichting meer lucerne-aanbod van haar leden, dan verwer kingscapaciteit. Dit jaar is echter de oppervlakte en de opbrengst klein. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de natte winter; lucerne is een plant, die niet bestand is tegen veel nat. De wortels rotten dan weg, vooral op de natste plekken van de percelen en op, als gevolg van de inundatie, slecht doorlatende grond. Van het voorjaar werden veel percelen omge ploegd en wat overbleef meestal doorgezaaid met Westerwolds raaigras. Dit gras is erg grofstengelig en bevat weinig eiwit. Vooral de eerste snede gaf dan ook een laag eiwitgehalte; de tweede snede was wat beter. We zullen nu maar hopen op een hoger gehalte aan eiwit in de derde snede en de stoppel klaver, om nog een behoorlijk gemiddelde te krij gen. De droogkosten zijn hoog en alleen bij een hoogwaardig product verantwoord. Wanneer stoppelklaver in het graan bestemd is voor de drogerij, moet hiermee reeds bij het maaien van het graan rekening worden gehouden, om niet te lange stoppels op het veld achter te laten. Vorige week is de silobouwer klaargekomen op Noord-Beveland en is nu op Tholen aan het storten gegaan. Nu de silobouwerij hier nog maar net is begonnen, kan ieder, die nog een silo wenst te bouwen, en dit nog niet opgaf, alsnog opgeven aan de Kringsecretaris wat voor silo men wenst. Voor de minder grote bedrijven is een silo van 15 m3 beter op haar plaats dan een grotere van 25 m3. De kleine silo's kan men sneller vullen met vers materiaal, waardoor kuilvoer met hogere voedings waarde wordt gewonnen. De silo's zijn ook weer vlugger leeg, wat vooral in het voorjaar en in de zomer minder kantverliezen geeft. De bedrijven onder 10 ha krijgen een premie op herbouwen van een silo van 5 per m3. SCHOUWEN EN DUIVELAND. In ons vorig nummer hebben we geschreven over het greppelstrekken met de zgn. spekhaak. Van verschillende zijde hoort men de opmerking, dat de genoemde prijs, van circa 40 cent, wel erg hoog is. Inderdaad is deze vrij laag, doch wij kun nen niet anders weergeven dan de werkelijkheid, m.a.w. dit is de vraagprijs van de heer De Jonge. Het vorig jaar toen de studiegroep „Schouwen en Duiveland" het een en ander heeft georgani seerd was de prijs 33 cent per strekkende meter, alles inbegrepen. Zie voor uitvoeriger berekening het Z. Landbouwblad van 11 Nov. 1950. Dit jaar wordt het werk georganiseerd en uitgevoerd door een particulier bedrijf, de Studiegroep heeft dus met het geheel niets te maken. Volgens onze mening kan de Studiegroep dit ook niet meer doen, het is geen aannemersbedrijf of iets dergelijks, doch wil door haar bemiddeling trachten nieuwe werkmethodes, nieuwe werktuigen, het bouwen van silo's etc. te introduceren bij de collega's op ons eiland. t Wil men dus gebruik maken -Van de spekhaak dan stelt men zich in verbinding met de heer De Jonge en niet met de Studiegroep. Algemeen hoort men klagen over het grote aan tal luizen in de suikerbieten, in sommige gevallen zelfs zo erg dat het blad gaat verteren. Is hier wat aan te doen? Ik hoor de practische boer al zeggen, een flinke onweersbui, en de zaak is voor elkaar. Inderdaad helpt dit in vele gevallen, doch niet al tijd. Het weer na een dergelijke bui bepaalt het wel of niet zijn van de luis. Men zal dus iets anders moeten doen wil men van de luis verlost worden, zonder onweersbui. Het sproeien met een of ander chemisch middel is gemakkelijker gezegd dan gedaan, immers de luis zit aan de onderkant van het blad of in ern stige gevallen is het blad zelfs geheel opgerold en vormt dus als 't ware een bunker „Westwal". Er zijn echter middelen die door het blad heen de luis te lijf gaan, n.l. Parathion-bevattende mid delen. Dit is een snelwerkende aanrakings-, maag- en ademhalingsgif. Liefst aanwendenbij een be trekkelijke hoge temperatuur (b.v. 20° C.). Te gebruiken concentratie, volgens aanwijzing van de fabrikant. In de praktijk is men over 't algemeen een beetje bang voor bedoeld middel. Dit is m.i. niet nodig, men neme echter de nodige voorzichtigheid in acht. Vooral in het open veld kan men er voor zorgen, dat geen vloeistof op lichaamsdelen komt, door b.v. voor de wind te sproeien en dicht bij het gewas. Kortom elke sproeier weet wel wat ik bedoel. Van de week ook de eerste planten met ver- gelingsziekte in de bieten gezien. Dit is niet best, vooral door de aanwezigheid van de vele luizen. De laatste weken zijn ook al enkele percelen uien te velde verkocht. Men hoort hoge prijzen noemen 1500 per gemet schijnt niet buitenge woon te zijn. Koninklijke Vereniging Het Nederlandsche Trekpaard" Afdeling Zeeland (Vervolg.) Volg. no. Cat. no. Naam en Stamboekno. merrie Eigenaar en woonplaats. Geldprijs kosten med. Inbegrepen 1 438 2 435 3 451 4 452 5 448 1 437 2 447 3 449 4 434 1 460 2 457 3 453 4 461 5 464 6 454 1 458 2 467 3 468 4 466 5 470 6 462 7 472 8 471 9 463 1 478 2 473 3 474 1 480 2 479 3 481 1 491 2 495 3 493 4 483 5 490 6 496 7 505 8 488 9 485 10 487 1 501 2 508 3 498 4 499 5 504 6 507 7 506 8 500 9 497 1 513 2 520 3 517 4 524 1 526 2 519 3 518 4 525 1 541 2 543 3 535 4 538 1 536 2 537 3 542 4 540 5 539 6 §34 2-Jarige merries. Kleine maat. Ina van Graauw 166563 Honda van Oudenpolder 167359 Lassie van Melo 168395 Mirza van Duboishoeve 164468 Donna van Antoon 164907 P. A. P. Dieleman, Zaamslag Adh. G. J. van Waes, Zuiddorpe J. A. Quaiak, Axel W. L. den Hamer, Axel A. E. Goethals, Westdorpe 2-Jarige merries. Grote maat. Mirna van Ronde Putten 166049 Marianne van Axel 166993 Elegante 165985 Jenny 164938 M. van Fraaijenhove, Axel Iz. de FeijterDe Mul, Axel Gebr. Laureijs, Westdorpe Osw. Kerckhaert, Zn, Westdorpe 3-Jarige merries. Kleine maat. Frida van Elfridus K. 46812 Nicole van Zuiddorpe K. 46815 Annie van Axel K. 46797 Bea van Kijkuit K. 46810 Hermine van Loose'shof K. 46794 Annie K. 46787 A. G. Cerpentier, Zuiddorpe M. A. B. Puijlaert, Zuiddorpe A. L. Scheele, Axel Abr. Haak, Zaamslag C. de Putter, Axel C. A. Dekker, Axel 3-Jarige merries. Grote maat. Hermine van Coegors K. 46915 Addy van Annie K. 46805 Betsy van Terhole K. 46793 Hermine K. 46798 Jo v. d. Zeedijk K. 46800 Sonja van Nico K. 46802 Olga v. d. Zeedijk K. 46801 Nelly van Passluis K. 46817 Clara K. 46818 P. A. P. Dieleman, Zaamslag Osw. Kerckhaert Zn, Westdorpe C. N. Michielsen, Axel P. Tollenaar, Axel Kinderen H. Daelman, Westdorpe Alfr. E. Goethals, Westdorpe Kinderen H. Daelman, Westdorpe Wed. C. H. van Waes, Westdorpe Alidor van Waes, Westdorpe 4-Jarige merries. Kleine maat. Evina van Catharinahoek K. 45417 Nellie K. 45416 Primière van Nico K. 45385 Wed. Jac. de Feijter, Boschkapelle W. Koster, Overslag C. A. Dekker, Axel 4-Jarige merries. Grote maat. Jenny van Stella K. 45436 Mina van Annie K. 45428 Clairona van Duboishoeve K. 45394 C. van Overloop, Zuiddorpe Osw. Kerckhiaert Zn, Westdorpe W. L. den Hamer, Axel 5-10-Jarige merries. Kleine maat. Luci van Zuiddorpe K. 40002 Conny van Marquis K. 35976 Rosette van Passluis K. 37976 Mina van Zuiddorpe K. 43919 Annie van Passluis K. 41991 Ineke van Passluis K. 34520 Cora K. 41953 Elegante van Coegorspr K. 41992 Clairona van Luntershoek K. 43906 Jeanne v. d. Melo K. 43905 Adh. G. J. van Waes, Zuiddorpe A. van WaesBaecke, Westdorpe Wed. C. H. van Waes, Westdorpe Adh. G. J. van Waes, Zuiddorpe Wed. C. H. van Waes, Westdorpe Wed. C. H. van Waes, Westdorpe P. Dieleman, Axel P. A. P. Dieleman, Zaamslag A. E. Goethals, Westdorpe Ch. D'hert, Westdorpe 5-10-Jarige merries. Grote maat. Flora K. 42002 Carla van Marquis K. 39986 Nelly van Annie K. 43911 Judith v. d. Zeedijk K .45491 Minerva K. 41961 Flora v. d. Zeedijk K. 39983 Paulina van Sas K. 39955 Florida van Loose'shof K. 43885 Caline K. 43888 D. Dekker, Axel A. E. Goethals, Westdorpe Osw. Kerckhaert Zn, Westdorpe J. A. Quaak, Axel F. van Hoeve, Axel E. A. J. Daelman, Westdorpe C. A. Dekker, Axel C. de Putter, Axel P. Tollenaar, Axel 2-Jarige merries. Kleine maat. Norma 167394 Mia v. d. Vergaertpolder 163614 Flora van Othene 163239 Nicola v. d. Punthoeve 165037 P. Dieleman Mzn, Hoek P. de JongeDe Kraker, Terneuzen J. B. Dhuijvetter, Hoek M. Dieleman, Zaamslag 2-Jarige merries. Grote maat. Juliana van Willemskerke 165509 Leny van Zorgvliet 163428 Kanta v. d. Westsluis 163819 Paula van Stoppeldijk 165990 A. Tollenaar, Hoek L. W. de Regt, Zaamslag P. de Jonge-De Kraker, Terneuzen O. Verbist, Boschkapelle 3-Jarige merries. Kleine maat. Annie K. 46833 Astrid van Stoppeldijk K. 46909 Sarina van Sluiskil K. 46829 Gerda van Othene K. 46836 H. P. Wolfert, Terneuzen Joz. A. Dees Dzn, Zaamslag J. van Hoeve, Sluiskil A. H. Dekker, Zaamslag 3-Jarïge merries. Grote maat. Sarina van Molenhoek K. 46826 Olgia van Othene K. 46835 Mirza K. 46834 Lea van Pauwvliet K. 46917 Martha van Hautain K. 46825 Frla van 't Windgat K. 46924 M. Wauters, Sas van Gent A. H. Dekker, Zaamslag H. P. Wolfert, Terneuzen Abr. van Hoeve, Zaamslag Alb. J. Goethals, Sas van Gent J. de Regt—Dieleman, Zaamslag ƒ15.- 15,— 12,50 12,50 „10,- ƒ17,50 12,50 „10,- „10,- ƒ20,- 17.50 15,— 15,— 12,50 12,50 ƒ25,- 22,50 „17,50 17,50 „17,50 15,— 15,— 12,50 „12,50 ƒ27,50 „20,— 12,50 ƒ25,— „20,— 15,— ƒ30,— 27,50 22.50 22,50 „20,— 20,— 20, 17,50 „17,50 17,50 22,50 22,50 „20,- 20,— 20,— 17.50 17.50 15,— 15,— ƒ15,— 12,50 10,- 10.— ƒ15,— 12,50 12,50 10,- 20,— „17,50 15,— 15,— ƒ17.50 17.50 15,— 15,— 12,50 12,10

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 3