Markl- en Veiling berichten GRASLANDPERIKELEN. Korte berichten. Voor de Plattelandsvrouw. WE LUIDEN HET VOORJAAR IN. Uit een geheim weekboek van Bram uit de Slikhoek DECADESOMMEN Grondbewerking. De grond dient niet *1 te lijn en los gemaakt te worden. Ten eerste, om te voorkomen, dat de grond na een harde regenbul in ernstige mate dichdrijft en ten tweede om 't te diep vallen van het zaad te voorkomen. Mocht het om bepaalde redenen niet mogelijk zijn hieraan te voldoen dan kan het aanbeveling verdie nen de grond vóór het zaaien te slepen of te rollen, om het diep zaaien tegen te gaan. Bemesting. Een bemesting met stalmest is zeer aan te be velen, terwijl verder is gebleken, dat aan rassen, die op tijd rijpen, met succes een flinke N-bemes ting kan worden toegediend, b.v. 100 kg/ha kalk- ammonsalpeter meer dan voor zomergranen op hetzelfde perceel gegeven zou worden. Men over- drijve echter de N-gift niet. De practijk heeft ge leerd, dat overdreven N-bemesting, ten koste van de opbrengst gaat. Ook voor een groenbemesting is het gewas dankbaar. In Amerika past men algemeen de rijenbemesting toe. Dit geeft bijzonder goede resultaten. In Neder land heeft men hiermee nog weinig ervaring. Op proefvelden is gebleken, dat maïs op kali- arme gronden zeer dankbaar is voor een-ruime kalibemesting. Over de fosfaatbemesting is nog weinig bekend. In afwachting van nadere proef nemingen adviseren wij op fosforzuurarme gronden hiervoor eveneens een ruime bemesting te geven. (Wordt vervolgd.) Al staat het vee nog rustig op stal toch willen wij Uw aandacht vragen voor enkele graslandpro blemen. Wanneer men door het land reist, ontwaart men in de weilanden zeer veel molshopen; sommige percelen gelijken meer op bouw- dan op grasland. Laat men deze ongewenste toestand voortduren dan zal dit zeker afbreuk doen aan de produc tiviteit van het grasland in de komende groei periode. Met behulp van een weidesleep of i.d. dienen de molshopen zo spoedig mogelijk te worden verwijderd. Elk ongemotiveerd uitstel betekent productieverlaging. Een ander punt waarop wij Uw aandacht willen vestigen is de stikstof-toediening in het voor jaar. Zeer vele boeren strooien deze belangrijke meststof te laat. Men wacht veelal tot de gras- groei is begonnen. Men is dan reeds te laat. Het gras kan namelijk bij vrij lage temperatuur reeds gaan groeien, doch op dat moment komt er nog (bijna) geen stikstof vrij uit de grond omdat de bodembacteriën dan nog niet volop actief zijn. Dit betekent dus dat de grasgroei wordt geremd door stikstofgebrek. Nu het mogelijk is op kunstmatige wijze snelwerkende stikstof toe te dienen, zou het feitelijk vanzelfsprekend moeten zijn dat een der gelijk tekort in het voorjaar niet meer voorkwam. De practijk is echter anders, hoewel er een veran dering ten goede merkbaar is. Indien U nog geen stikstof hebt gezaaid, doet het dan nü. Vroegtijdig beschikt U over veel en waardevol gras, heel wat goedkoper dan krachtvoer. Teneinde groeitrappen in Uw gras te krijgen verdient het aanbeveling niet alle percelen tegelijk en even zwaar te bemesten. Overlegt zo nodig eens met de rayonassistent. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening heeft de heer Ir. A. W. v. d. Plassche, Directeur van de Tuinbouw en reeds plv. Directeur- Generaal van de Landbouw van het Ministerie, be last met de leiding van de Directie van de Land bouw, nu de heer Ir C. Staf het Ministerschap voor Oorlog en Marine heeft aanvaard. LERAAR LANDBOUWWERKTUIGENKENNIS. Geslaagd voor het diploma leraar landbouwwerk tuigenkennis, de heer N. J. van Biezen te Hein- kenszand. Dit examen is te Utrecht afgenomen op 7 en 8 Maart j.l. „De winter is ver ganghen Hé zie de Mei vaert uut". Zingt een meisjeskoor, de radio brengt de frisse stemmen over naar de huiskamer en de plattelands vrouw geniet er van, al heeft ze niet alleen de muziek nodig om haar dat voorjaarsgevoel bij te brengen. Immers, ze merkte het al, ze werkte in haar tuin en genoot van de primula's, de bloeiende forsythia, de zwellende knoppen van ribes en sering. Aan de andere kant is ze al druk aan de schoonmaak ge togen, wrijft en poetst, sleept en draaft de lange dag door om alles keurig in orde te krijgen. Ja, de plattelandsvrouw heeft het druk en er is misschien niet veel gelegenheid een nieuw recept te proberen. Toch vraagt deze tijd van schaarse groenten en weinig fruit om variatie in het menu, vandaar dat ik U „ter opfrissing" toch enige recep ten geven wil, waarmee U ongetwijfeld eer zult inleggen bij Uw huisgenoten. Citroenpudding: 2 citroenen, 4 eieren, 1 dl water, 125 gr. basterd suiker, 8 gr. gelatine (4 bl.). Dooiers met suiker schuimig roeren in een gave pan, ger. citr. schil, citroensap water toevoegen en dit mengsel al roerende verwarmen tot het ge bonden is. De geweekte gelatine hierin oplossen en de vla onder goed roeren voegen bij het stijfge klopte eiwit Als de vla niet meer „uitzakt" de massa over doen in een, met slaolie vetgemaakte, puddingvorm en de pudding op laten stijven 4 uur). De pudding keren en presenteren met wafel tjes of geslagen room. Citroenkaasbroodbelegging Sap van 3 citroenen, citroenschil, 3 eieren, 450 gram suiker, 15 gram boter, 1 dl water. Eieren -f- suiker loskloppen (niet schuimig), boter, water, citroensap, geraspte citroenschil toe voegen en de massa roerende verwarmen op een matig vuur tot ze gebonden is. In schoongemaakte potjes gieten en afgekoeld als jam gebruiken. Sinaasappel- en Bananen vla (4 pers.): 2 sinaasappelen, citroenschil, 2 bananen, 11 melk. 2 eieren, 60 gram suiker, 30 gram maizena. Maak de vruchten zorgvuldig schoon, snijd ze in stukjes, leg ze in een vlaschaal en bestrooi ze met suiker. Bereid vanille-vla, giet deze er afgekoeld overheen. Russische eieren: Onbekende vriend, alle paardenmensen zijn vrien den; we wensen U veel succes als hengstenfokker, doch laat een leek zijn plezier ook behouden in het zien en beschrijven van ons edelste huisdier, we zullen heus geen concurrenten worden. VEEMARKT 's-HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 6415 stuks vee, zijnde: 2583 runderen, 196 lopers, 186 vette kalveren, 1854 biggen, 1273 nuchtere kal veren, 95 schapen, 181 zeugen, 47 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalf koeien van ƒ700—ƒ950; Guiste koeien ƒ500—ƒ750; Kalf- vaarzen ƒ650—ƒ925; Klamvaarzen ƒ575—650; Guiste vaarzen ƒ550—ƒ630; Pinken ƒ375—ƒ525; Graskalveren ƒ190—ƒ300; Nuchtere fokkalveren ƒ90ƒ140; Nuchtere slachtkalveren ƒ30ƒ60; zware soorten boven notering; Lopers ƒ60—ƒ80; Biggen ƒ30—ƒ47; Drachtige zeugen ƒ225—ƒ330; Schapen 90110; Ooien met lammeren ƒ115 140; Geiten 2060, alles per stuk. 4 eieren, mayonaise, sla, radijs, garnalen of kreeft (eventueel uit blik). Eieren 10 minuten koken, pellen en halveren. Op een schotel leggen, bedekken met mayonaise en garneren met sla, radijs en vis. Geroosterd brood erbij presenteren. Tot slot een aardige taart, waarmede U op een feestdag eer mee kunt inleggen. Vooropgesteld dat U over een goede oven beschikt en enige erva ring met bakken hebt. Honoré-taart. Zandtaartdeeg van: 180 gram bloem, 120 gram boter, 60 gram basterd suiker, zout. Soezendeeg van: 2 eieren, 1% dl water melk, 60 gram bloem, 50 gram boter, iets zout. 2 lepels suiker voor caramel; vullen ltr slag room -f poedersuiker, vruchten (geweckt). Maak een zandtaartdeeg, rol dit uit tot een lap cm dik) en snijd deze langs een vorm rond af. Bak de deeglap in een matig warme oven lichtbruin en laat ze afkoelen. Breng over de soezen het vocht j- boter -j- zout aan de kook, voeg dan de gezeefde bloem toe en van het vuur af de eieren. Goed kloppen tot het deeg glad is, kleine hoopjes hiervan op een bak blik leggen en in een vrij warme oven heel licht bruin bakken. De suiker verhitten tot ze goud- bruin en schuimig is. De soesjes één voor één hier in dopen en vastplakken op de zandtaart. Daarna openknippen en vullen met stijfgeslagen room suiker. De taart ook van binnen garneren met room en vruchten. C. B. 21 Maart. De Lente is gekomen Al loopt elk nog in zijn kraag, Maar toch zal zij het winnen We hopen 't, als is 't vandaag. Het is Lente geworden op de kalender, doch bui ten is het nog niet zo ver. De Noordewind maakt het koud en guur en de vele regen en wind zijn we knap zat geworden. Wanneer zal er toch eens een langer tijdvak met mooi weer komen? Nu is het 1 dag goed droog weer en de andere dag regent het weer en zitten we in zak* en as. We willen achter elkaar al ons werk doen doch nu gaat het met gedeelten. Op een stuk vksland zijn we 3 X af geregend en het was wel niet veel doch men heeft maar een paar mm water nodig en 't is mis. Maandagmorgen was het heel wat opge waaid doch om 7 uur begon het te regenen de ge hele daig bijna zonder ophouden en het moet hard drogen willen we nog wat doen deze week. Er is een spreekwoord dat zegt, wie aan de weg timmert heeft veel bekijks. Dat hebben we ook ondervonden, onlangs hebben we een lekenverslag geschreven van de Centrale keuring te Goes en een hengstenfokker heeft daar aanmerkingen op ge maakt, dat we zeer onvolledig geweest waren, dat wisten we al dan hadden we een hele dag kunnen schrijven en dat is ons beroep nu eenmaal niet. Ja, vriend, dat kan gemakkelijk zijn, het moet ook zo gezien worden, dat een leek het heeft ge schreven. We zien en horen al een dertig jaar op keuringen en tentoonstellingen wat er door heng- stenfokkers is gepresteerd, zeer vele goede dingen, soms ook wel eens wat mindere, doch noem mij een volmaakte wereld, en noem mij een verslag gever, die alles ziet en weet. Het verslag is ge schreven om ons hart te luchten over dit mooie paardenschouwspel; zeker we weten er weinig van, wisten we dat maar, dan hadden we vroeger Nico van Melo gekocht, zo vast als Haarlem (doch zou den de fokkers dit weten?), doch wanneer we op school de jaartallenreeksen zo goed uit ons hoofd konden als de reeks winnaars der laatste paarden- festijnen, dan zouden we een beter cijfer hebben ■gehad. Wanneer er alleen maar volgens U, paardenken ners zouden moeten zijn, dan zou de secretaris niet veel catalogussen moeten laten drukken en zou de Markt niet zo druk bevolkt zijn geweest als nu, doch de liefhebbers moeten ook de paardenwereld blijven steun door haar bezoek en haar oordeel. BIGGENPRIJZEN WEST Z.-VLAANDEREN. In dit gebied werden de volgende biggenprijzen betaald in de week van 19 tot en met 24 Maart '51: Biggen van 6—8 weken 27,50—32,50; Biggen van 8—10 weken 32,50—37,50. C. Z. A. V. WEMELDINGE. Algemeen. Het seizoen 1950-1951 loopt ten einde. Wij menen dan ook het uitgeven van ons Marktbe richt te kunnen beëindigen. Er zijn dit seizoen voor sommige producten en wij denken dan aan de voergranen en fijne za den prijzen gemaakt als nooit te voren. Het prijsverloop dezer producten was wel ener verend! In tegenstelling hiermede mag de prijsvorming van de tarwe en peulvruchten regelmatig worden genoemd. Goothandelsnoteringen Granen, Zaden, Peulvruchten en Ruwvoeders. De markt was zeer rustig en er worden maar op kleine schaal zaken gedaan. Tarwe. De laatste weken is er door de meel fabrieken veel bloem en meel afgeleverd en van daag was er een goede belangstelling voor direct leverbare partijen. Hoewel de broodprijs verhoogd is, blijven de prij zen voor inlandse tarwe en -rogge bestemd voor de bloem- en meelfabricage ongewijzigd, omdat de broodprijsverhoging ontstaat door de wijzigingen in de toeslagen en restituties aan de maalindustrie. Doorsneekwaliteit ƒ24,55 franco fabriek, met vochtclausule. Gerst. Kopers zowel als verkopers namen een afwachtende houding aan. Notering 41 tot 41,75. Haver. Is onveranderd. Notering: Maalhaver ƒ40,50; zware gepunte Haver tot ƒ44. Maïs. Rustig. Notering: Maalmaïs tot 40,50. Schokkers. Rustig. Notering 48 tot 54. Groene erwten. Kalm. Notering eveneens onver anderd. Nagenoeg zonder zaken. Notering f 40 tot 44. P.ruine bonen. Eveneens kalm. Notering 45 tot 53. R'auwmaanzaad. Zeer stil. Notering ƒ160 tot 180. Ruwvoeders. Ook hier een zeer kalme houding. Notering per 1000 kg brd-sp. Zuid-Beveland. Tarwestro 52 tot 53; Gerstestro 51: Lucerne- hooi ƒ105 tot ƒ115; Weidehooi ƒ102; Rode peen ƒ24; Groenkraag voederbieten ƒ21 tot 22. van de neerslag in mm van de regenstations in Zeeland over de maand Februari 1951. Ie 2e 3e Decade Decade Decade Tot. (West. Vuurt.) 13.0 22.5 22.5 58.0 Haamstede Haamstede (De Blinkert) nog niet binnen Kerkwerve 13.9 19.4 22.0 55.3 Brouwershaven 13.3 23.8 18.7 55.8 Noordgouwe 11.1 21.3 19.0 51.4 Anna Jacobapolder 12.2 18.1 22.4 52.7 Kortegene nog niet binnen St. Annaland 9.3 18.0 19.3 46.6 Stavenisse 7.5 17.7 21.5 46.7 Tholen 9.8 24.3 25 9 60 0 Oranjezon 14.7 21.9 19.5 56.1 N.- en St. Joosland 11.7 20.3 17.3 49.3 Westkapelle 13.2 21.7 17.5 52 4 Vlissingen 15.7 20.0 22.3 58.0 Middelburg 16.5 20.8 27.3 64.6 Kraaiertpolder 8.6 18.7 24.6 51.9 Ovezande 9.2 21.6 22.5 53.3 Wolfaartsdijk 7.2 18.3 29.6 55.1 Wilhelminadorp 10.5 18.3 23.2 52.0 Kapelle 9.7 20.3 21.1 51.1 Krabbendijke onnauwkeurig Rilland nog niet binnen Cadzand 17.7 22.2 26.3 66.2 Groede 14.6 20.6 25.4 60.6 Biervliet 11.8 22.7 17.8 52.3 St. Kruis onnauwkeurig Terneuzen 11.2 26.1 21.7 59.0 Axel 9.1 25.9 17.8 52.8 St. Jansteen 11.2" 25.2 18.4 54.8

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 9