DOOD KAPITAAL HET LANDSBELANG VRAAGT AGROXONE Tegen moerziekte en kopziekte: Calton van Or. Vroom 733 Coöperatieve Boerenleenbanken RIJNSBURGER Uienzaad, [oogst '50 KEES KUIJPERS belectiebedrijf fi De betrouwbare h „VICON" Fa W. SCHIPPER ZCCN Eiwitrijke Voedermiddelen van eigen land Op goedkope wijze verkregen met behulp van Kunstmeststoffen der Nederlandse Stikstofmeststofren-lndustrie Landbouwkundig Bureau der Nederlandse StikstofmeststoHen-Industrie EB fg Hexamclt waarborgt een af- IfRlTrlAN T- stuif, spuit en in olie. B. DE JAGER Mzn - Jefco-Depot BOEIEND PRACHTIG LEERZAAM EN ONKRUIDBESTRIJDING IN GRANEN (MC PA - GROEISTOF) OOK VEILIG IN ZOMERGRAAN Kwsdendammo - Telefoon K 1194 - 235 TAST HET ONKRUID TOT IN DE WORTELS AAN Steeds uit voorraad leverbaar: AGROXONE spuit en stuif ANTH. SLABBEKOORN - Biezclinge - Telefoon 142 N.A.K.G. gekeurd, volgens rapport Wageningen 91 e/e. Laag in prijs. OUWERKERK - Telef. 1 Zorg het altijd bij de hand te hebben. U kunt zelf Uw vee ermee behandelen, y Calton versterkt het hart en bevordert de spijsver tering. eardappelpootmachmes 1 - 6 rijen met parallelogram- systeere Kortedijk 16 VIAAR01NQEM Tel.2108 Dood kapitaal is een blok aan het bem. brengt gevaar mee van brand, dief stal, verlies etc. Geld moet rollen, want alleen geld, dat goed ge bruikt wordt, heeft waarde. En goed gebruiken betekent vruchtbaar maken. Laat geen geld nutteloos liggen, maar plaats het op de spaarbank en neem voor de lopende inkomsten en uitgaven van het bedrijf een lopende re kening. Dat geeft voordeel en gemak. TRACTOREN 25/35 pk „VICON" Kunstmeststrooiers schotelsysteem voor paarden- en tractorgebruik eenvoudige éénmans- bediening grote capaciteit TRACTOREN 31/31 pk met petroleum of diesel motor. Onder redactie van Ir. C.H.J. MALIEPAARD met foto's van CAS OORTHUYS MIDDELBURG, TeL 2279 OOSTBURG» T«L 140 Aangesi. bij de CoSp. Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht Vraag nadere inlichtingen Ij en uitvoerige prospecti bij: GOES, Tel. 2383 Nieuwstraat 18-26 drastische invoerbeperkingen, o.a. van krachtvoeders. Zorg daarom voor Zwavelzure ammoniak, 20,6 stikstof (N) Kalksalpeter, 15,3 stikstof (N) Kalkammonsalpeter, 20,5 stikstof (N) Mengmeststof N.P. (fosfaatammonaalpetae) 20 stikstof (N) 20 foaforzuur (PaOi) Mengmeststof N.P.K.. 12 stikstof (N) 10 fosforzuur (P2I-,) 20 kali (K2O), chloorarr* laliohtingen «vei* deze metftetoffen worden gaarne verstrekt deer ket Van dit boek zult U na kennisname zeggen H.H. LANDBOUWERS- dj# Ritnaaldenscbade? jM (Kqperworm Behandelt Uw zaaizaad met Hexjclan 25 °/o of Hexapnur. En ontsmet het eerst met JBmI LanfilsstEL Schade van Eraelten te ver- 8l wachten? |P doemde bestrijding. Verder presenteren wij U: ur Hexyelan 5 stuif, 10 spuit irmruiu en M*n£°lie 50 #/o- „JLUU IIrtl1 Nolachiet (M.C.P.A. product vvoor onkruidbestrijding ha granen en grassen. Braehwres op aanvraag verkrijgbaar. Beleefd aanbevelend, KAPELLE (Z.B.) - Telef. 279 (K 1102) Vertegen vroordiger voor Zeeland van: VERDUGT's Indocfc-le en nuiMKttdwMDing N.V. 's-Gravenhage Fabrieken te TieL een kostbaar bezit! Bestelt dit, voor liefhebbers van het Trekpaard zo inte ressante werk, nog heden bij: N.V. Fa P.J.V. d. Sande Noordstraat TERNEUZEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 12