PAVEC De „Wervelwind" STIERENKEURING POOTAARDAPPELEN C. v. d. BOGERT WEES OP UW HOEDE! Alle „Wervelwind" Verstuiver - Vernevelaar - Micro-Sproeier ADVERTENTÏëN Slikkens Sensyluanics OILS A. W. VERSCHOORE NOORD-BRABANTSCHE MIJ. VAN LANDBOUW G L. van dc Vreede JUTEZAKKEN Firmti S» P Clmpnlppr nnpn Land~en Tuinbouwbenodigdheden Moline Dorscombine DE NIEUWE VEEVOEDERREGELINGEN. FARMALL H TRACTOR VOOR AUTO'S EN TRACTOREN TRACTOREN „ZWOLLMir Alpha B en Koopm. BI. AB 28/35 pootgoed KEES KUIJPERS Selectiebedrijf FaT. Fabery de Jonge-Goes JUWELIER - HORLOGER een mannelijke administratieve kracht NIEUWE EN GEBRUIKTE Fa S. P. Groenleer Zonen raden van onze boerenstand, daiar mogen we met recht dankbaar voor zijn, maar vergeet niet, in deze huidige tijd nu elke groep vanonze Nederlandse be volking zich hecht organiseert, tegen de (wie weet hoe nabij al zijnde) moeilijkheden, dat ook wij ver plicht zijn tegenover ons zelf en ons gezin, ons ie organiseren. Ook al moet dit gepaard gaan met enige opoffe ring. Als elk lid per week 1 sigaar minder rookt en in dien elke groep van 5 leden samen een nieuw lid aanbrengen, dan kan onze courant worden uitge breid, onze leden-service worden verhoogd, en het ons bestuur worden mogelijk gemaakt meer ie doen op elk, voor ons noodzakelijk gebied, zonder angst te hebben een tekort in kas te veroorzaken. Let wel, dit is geen bedelpartij, alleen een beroep op uw eigen nuchter verstand. Een motor met te weinig benzine in de tank loopt niet lang. Een paard dat niet gevoerd wordt kan niet wer ken. Dus medeleden denkt aan de sigaar en aan Uw organisatie. Het is een gek praatje geweest voor een kas-commissie, maar dit is onze acquisitie. Tenslotte zijn er nog 2 afdelingen lelijk achter met het afdragen van hun contributie, dit is lastig en kost tijd en geld. Dus heren, even door de zure appel heen. Nogmaals en ten leste, mopper niet als het be stuur besluit de contributie een kleine verhoging te doen ondergaan. De Financiële Commissie, G. N. DE LINT. ADR. BREURE. Ir. G. GOMBERT, Secretaris. Te koop: een gebruikte een vier cylinder Hanne- mac Dieseltractor op ijze ren wielen, motor prima. Te koop gevraagd: een in goede staat zijnde Case Picub Stroopers. C. VERMEULEN, Landbouwwerktuigen, Groede. Tel. 55. Door de regeringsverklaring van Zaterdag j.l. is thans zekerheid verkregen omtrent de reeds lang verwachte verlaging van de subsidies op veevoeder. Over enkele weken zullen de meeste geïmporteerde grondstoffen voor de mengvoeders belangrijk in prijs worden verhoogd. Begin volgende maand zullen de prijzen, waarvoor de regering de verschil lende grondstoffen voor de mengvoederindustrie beschikbaar zal stellen, als volgt worden verhoogd: voor maïs met 8,65 per 100 kg; voor haver met ƒ7,15; voor gerst en andere voedergranen met 7,65. De prijzen voor dierlijke eiwitten worden met ongeveer één derde verhoogd. Voor tarwe- afvallen (grintzemelen en gries) zal de prijsstij ging van 5,50 per 100 kg waarschijnlijk pas in de tweede week van April ingaan. Voor veekoeken zullen de prijzen tot het einde van dit stalseizoen ongewijzigd blijven. De prijs verhoging van veekoeken zal dus pas na afloop van de huidige staltijd ingaan. De overheid heeft thans reeds de prijsstijgingen, welke binnenkort zullen ingaan, bekend gemaakt, opdat de mengvoederindustrie weet waar zij aan toe is. De regering zal echter, blijkens haar ver klaring van Zaterdag j.l., waken tegen onnodige en dus ook tegen te vroege prijsstijgingen. De veehouders kunnen van hun leverancier in ieder geval voor de eerste helft van de thans geldige bonnen (van de serie M en N) aflevering tegen de oude prijzen verlangen. Dit geldt eveneens voor het volledige tegoed van vroegere bonnen. Voor rundveevoer zullen de veehouders ook de tweede helft van de huidige toewijzing tegen de oude prij zen kunnen kopen, omdat de prijzen van de vee koeken voorlopig nog niet zullen stijgen. Over ie wijze van aflevering van varkensvoer en kippen voer op de tweede helft van de thans lopende bon nen zullen binnenkort nadere mededelingen volgen. BEZOEKT dc te OOSTBURG op WOENSDAG 28 MAART '51, des namiddags 2.30 uur, op het Ledelplein. Catalogus verkrijgbaar vanaf Vrijdag 23 Maart, bij ondergetekende en tijdens de keuring. Gelegenheid tot aankoop. Namens het Bestuur, L. C. PLADDET Eiken- en Grenen Biels Eiken- en Dennen Klaverruiters Gccreosoteerde Palen Esschen Boonstokken Uit voorraad leverbaar A. J. VAN BOVEN, Goes, Telef. 2276 TE KOOP: met dubbel spoor en ca bine. W. J. KERSTEN, Waarde (Z.) Tel. 7. J9 HET NEUSJE VAN DE ZALM J TE KOOP: zo goed als nieuwe een Farmall M; een Allis Chalmers W.F., met anti- slipwielen met twee zo goed als nieuwe Melotte L- en 2-scharige Wend- ploegen. C. VERMEULEN, Landbouwwerktuigen, Groede, Tel. 55. Modern Foto-Atelier-Handel Grote Markt 7 GOBS Tolef. 2718 Wilt U een FOTO laten vergroten? Vraagt U by ons een» prijsopgave. VAKKUNDIG WERK. - BILLIJKE PRIJS. Wilt U een CAMERA kopen? Wfl hebben hierin een grote sortering en willen U gaarne inlichten. Pracht sortering LIJSTEN veer FOTO'S ca platen. I Paarden- en Veereraekering ten behoeve van de leden van de (NJJLL) wordt beheerd Zwolse Paarden- en Veevereekering-MJJ Directeur: Dr. C. BRANDS Gevestigd te Zwolle Hoof d-InspecteurF. UITEN BROEK - Zwolle NOG DISPONIBEL: RESTANTEN OUWERKERK - Telef. 1 Hofleverancier LANGE KERKSTRAAT 30 Goud- en Zilversmeden vn&s IS34 GEVRAAGD: voor spoedige indiensttreding voor werkzaamheden als facturist. Vereisten: Minstens M.U.L.O.-diploma. Enige jaren kantoorpraktijk. Max. leeftijd 30 jaar. Kennis van landbouwwerktuigen strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties aan: N.V. Handelmaatschappij MASSEE ZOON te Goes. GOES Tilifm Kantoor K 1100 2328 (b.f.g. 8166) NIEUWE DEKZEILEN in bruin en wit in verschillend» kwaliteiten en prijzen. ZAAIKLEDEN REPARATIE VAN ZAKKEN EN ZEILEN Wy kunnen nog vryblyvend aanbieden: EIGENHEIMER, C 35—45 KOOPM. BL., C 28—35 FURORE, C 35-45 FURORE, C 28—35 VORAN, B 2»—35 BINTJE, B 28—35 BL. EIGENH., AB 28—35 ALFA, C 28—35 IJSSELSTER, B 28—35 25,— a „28,— 29,— „30,— „26,— 35,— 35, 29,- „32,— Alles incl. zak en plombe, lev. franco bedrijf, kleine partijen Uw station. Verder nog af te geven diverse partijen Rondo Erwten, Marne Haver, Mansholt- en Kenia Gerst. ZAAD- EN POOTGOEDHANDEL Telef. 298 K 4199 - H E D E L De VLASTHRIPS kan Uw oogst doen mislukken. Maar H.C.H. is vyand No. 1 van de thrips. Heeft U al H.C.H. in voorraad? Bestel anders nog heden bij: Land- en Tuinbouwbenodigheden KAPELLE-BIEZELINGE r iriIlU D# T UfUt/llCC/ \JC Z^UlltZll KAPELLE-BIEZELINGE Tel. K1102—213 apparatuur is te leveren door:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 11