Weesl slim I PLANET Jr Drukwerk JOZ. BOONE Nieuwe ol gebruikte Aulo ER WAS EENSl VICON Inspanverkoping I WERKKLEDING I ,/t BEVA-HUIS VULPENNEN Gebr. DE BAAR ïïieselfracforen Zuidweg Verbrugge 2-wielige TRACTOREN N.V. Handelmij MASSEE ZOON Automobielen onder garantie SPINAZIE RADIJS ERWTEN Sterk BONEN enz. verhoogde prijzen Aardappelpootmachines WIE SPAART, IS CREDIET WAARD 19 stuks HOORNVEE: KONING VLIEGER te Goes TELERS Fa A. BEGHEIJN, IJzendijke Fa W. SCHIPPER Zn W. BOS - GOES Fa P. J. van de Sande, Terneuzen GOEDE GEBRUIKTE GOES - ZWOLLE Gecreosoteerde PALEN Wij vragen Telers <JL- voor Nieuwe teeltvoorwaarden verkrijgbaar Beleefd aanbevelend, Veerdam 6 - Nieuw en St Joosland - Tel. 327 K 1182 mm,HUIIIIII TERNEUZEN TE LEF. 2036 MARKT 23 UW adres voor: STANDARD VANGUARD, TRIUMPH, SKODA, SCANIA-VADIS-Vrachtauto's. Vraag van deze moderne Notaris J. L. VAN DER HARST te Middelburg is voornemens om op Woensdag 21 Febr. 1951, om 1 uur, t.v.v. de heer J. M. MARINISSEN, Nadorstwcg 1, Middelburg, aldaar a contant, publiek te verkopen, wegens vertrek naar de Noord-Oostpolder: t.w. 11 baatgevende melk- en kalf koeien, w.o. 6 in- geschr. in het N.R.S., 4 vaarzen van pl.m. 2 jaar, 1 vaars 16 mnd., 2 vaarzen 13 mnd., 1 vaars 8 mnd. De stal is sinds 1944 T.B.C.-vrij en gecontr. op pro ductie. Voorts: boerenwagen, driewielskar, melk- transportkar op luchtb., graanmaaier, zo goed als nieuwe cultivator, waterbak 1200 1, watertonnen, 3 als nieuwe bietennetten, melkbussen, harnassement, enige rijwielen, ongev. 120 ton stalmest, draineerbui- zen en al hetgeen verder te zien is de morgen van verkoop. Geen stalling. Geen muziek. Bergplaats voor rijwielen. en koopt NU (Jw Nu nog 100 e/o katoene kwaliteit! en nog lage prys! Als speciaal-zaak voeren wij uitsluitend de betere kwaliteiten, aparte kleuren en mo dellen. Er was eens een boerdie zijn paard op stal liet staan en zichzelf voor de wagen spande Een sprookje? Niet helemaal, want wie zijn geld niet vruchtbaar maakt, gebruikt niet al zijn beschikbare krachten. Bewaar geen geld thuis, maar breng het naar de spaarbank. En neem voor het bedrijf een lopende rekening. U zult rust en rente winnen en de gen?aüren wn de bank laren kannen. Ow eigen bonk Ir eigen loWl 733 Coöperatieve Boerenleenbanken AaagesL Hj de Co0|l Ceatrate RsifWaen Bank te INreoM vragen van SPINAZIE en RADIJS tegen hoge prezen. Inlichtingen bij onze Agenten en te Goes, Telef. 2579, h avonds 2259 of 3168. Nadere inlichtingen en uitvoerige prospectie. Automatisch en Half-automatisch leverbaar. De ideale machine om alle maten te poten. Zelfs gekiemd pootgoed kan onbeschadigd verwerkt worden. By zonderheden Pootdiepte gemakkelijk te regelen. Rughoogte instelbaar. Pootafstand regelmatig. Het enige systeem voor gekiemd pootgoed. Verstelbare rij-afstand (60 tot 70 cm). Geschikt voor zware gronden, robuste dege lijke uitvoering. Alle machines zijn gemakkelijk in meer- of minderrijïge te veranderen. Leverbaar van 1- tot 6-rijïg. Inlichtingen bij: VOOR ZEEUWS-VLAANDEREN. VOOR DE REST VAN ZEELAND. Komt U vrijblijvend eens kyken? II PAPEGAAISTRAAT 4 Telef. 2968 STUDEBAKER CHAMPION, als nieuw 1 9 VOLKSWAGEN 1950, als nieuw VOLKSWAGEN 1948, erg mooi en goed SIMCA 1947, prima FORDSON, ZVz ton, prima, ƒ900,— CHEVROLET, Dump, moet weg CITROëN 1940, prima 1 dag proefrit toegestaan HUURWAGENS ZONDER CHAUFFEUR CALTEX-PRODUCTEN leveren wij door geheel Zeeland met eigen expeditie. TELEFOON 2304 GOES 16 pk voor verplegingswerk met hydrauli sche heffer en 8 versnellingen vooruit van 0.5 tot 18 km per uur. 22 pk voor alle doeleinden met hydraulische heffer en 8 versnellingen vooruit van 0.7 tot 18 km per uur. 30 pk geschikt voor elk bedrijf enorm trek- vermogen. 40-45-50 pk voor alle zware werkzaamheden. 50 pk rups voor het allerzwaarste werk. Een complete serie moderne kwaliteitspro ducten. KAPELLE (Z.-B.) Telef. 375 Dezer dagen ontvingen wfl een grote zending die door formaliteiten lang in Amerika werden opgehou den, maar reeds afgezonden waren vóór de laatste prijs verhoging. Wij kunnen deze werktuigen dus nog tot de oude pry zen leveren. Behalve voor tuinbouwbedrijf en kleinlandbouwbedrijf zijn deze handige werktuigen ook zeer geschikt voor het wieden van landbouwgewassen met een wiedbalk van 2.breedte. Deze wiedbalken hebben op de in ons land gehouden demonstraties prachtig voldaan. Met liter benzine wordt per uur een oppervlakte van bijna 2 gemeten in gangen van 2.meter geschoffeld met slechts één man als bediening. Nadere inlichtingen worden U gaarne verstrekt door: Direct van fabriek. J. STEVENS, Ooatkade 4, Sas van Gent Tel. 11C Modern Reglementen Folders Convocaties Briefhoofden Enveloppen Briefkaarten Geboortekaartjes Verlovings- en Huwelijkskaarten Naamkaartjes Routekaartjes Rouwcirculaires Fa P. J. van de Sande Noordstraat Terneuzen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 11