Nederlandsche Landbouwbank n.v. ALLE BANKZAKEN CERESAN een Taxi Houtconstructies HM$)ipperj N.V. „NEMAHO" Bloemwerken i II LANDBOUWERS TUINDERS BOHEMIA Kleine Advertentiën Garage „VITESSE" JStalen-Cappon-Vorentrekkers i Hout- en Ijzerwaren 1 Kunstmesthandel v/h Kooman Co. N.V. - Dirksland Centraal Sigarenmagazijn Centraal Sigarenmagazijn E. J. de Groot - Bloemenmagazijn adroiniylraney er> belay Hngo'd viezen Groote kade 74 Goes lel. 53 6 uitstekende resultaten KANTOREN GOES GROOTE MARKT 16 HULST MARKT C. 21 Credieten aan Landbouw en Handel en andere pakjes ONTSMETTINGSPOEDER voor Uw Granen in voor raad bij DROGISTERIJ R. PLATTEEUW TER NEUZEN. Hebt U in Ter Neuzen noodig Neem deze dan van A. A. DE ZEEUW - Tel. 123 Goede wagens Ervaren chauffeurs i voor Landbouwschuren Veilingsgebouwen Kunstmestloodsen Maximum ruimte door vrije Overspanning Eerste Ned. Maatschappij voor Houtconstructies DOETINCHEM. Koopt Uw Uurwerken en iaat ze Repareeren W. J. CAMPER KORTEDELFT 1 MIDDELBURG GOES - ST. ADRIAANSTRAAT 23 Telefoon 379 - Giro 195016 O is Uw adres voor alle voorkomende TER NEUZEN - Tel. 121 BERGPLAATS OOSTSLUIS (naast het Schietplein bij Java) I Het Ibeste adres voor alle soorten (oud en nieuw) zooals: g Bochtpalen en Planken, Afheinpalen, ijzeren Dammen, enz. j Alles aan zeer concurreerende prijzen. 1 Aanbevelend. E aedipkaccounl-cml' en belayHn<jconywlenl Melksalon „De Landbouw" Groote Markt 38, Tel. 145 GOES C. J. VANLIERE Zalen voor vergaderingen beschikbaar Billijke condities Prima consumptie - Billijk tarief Vraagt de brochure over de met de voordeeligste fosforkalibemesting SPECIAAL voor CHLOORVRIJ AARDAPPELEN - FRUITBOOMEN TUINBOUW - KASCULTURES bodemverzouting A: 22 °/0 fosforzuur 22 °/0 kali B: 20 °/o fosforzuur 25 °/0 kali C: 15 °/0*fosforzuur 30 °/0 kali geen gevaar voor Hoog gehalte ANALYSE: fosforzuur in den vorm van Fertiphos, gemakkelijk opneembaar; kali in den vorm van Samenstelling zwavelzure kali, dus chloorvrij. Voor inlichtingen en Brochure wende men zich tot de Opslagplaatsen op alle Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche eilanden. TE KOOP: BONTE B* 30-40 Z. BLAUWE B 30-40 BEVELANDERS B* 30-45 RED STAR B 30-45 M, A. GOEMANS - Zonnemaire brengt weer iets nieuws! Stookl &««il«e's ltlcinc€©r©tia's Predicaaten Meesterproef WIJ HEBBEN IN VOORRAAD: Electr. Lampen - Kronen Strijkijzers. Straalkachels Electro-Techn,Bureau J. P, F, VAN BAAL Bestelt Uw P00TG0ED van „STAM KOOI" No. 236! LANGE V0RSTSTRAAT 58 GOES 3EVESTIGD TE AMSTERDAM TEL. 294 TEL 24 bij den vakkundige: Enorme keuze in elke soort. Besteladressen: GROEDE: Mej. de Hulster, Molenstraat 34. ZUIDZANDE: J. W. Robijn, Sluisschestraat M25 SLUIS: T. Goethals—Qualaert, Kapellestraat 14 SCHOONÜ1JKE: Mej. Bruinooge, Kerkstraat 120. Speciaal vervaardigd v. d. aardappelcultuur. Hooge wielen. - Snijhoekinstellinig der scharren. - Dubb. stalen achterraam. - Regulateur nauwkeurig te regelen. - Lichte besturing niet verstelbare hand vatten. Zware nieuw model verstelbare aanaarders. Machine met of zond,er autom. oph-effing. Prijs- courant gratis. I Fai.IZ. CAPPON, Mach.fabriek, Heinkenszand-Goes. SULKAPHOS TELEFOON 9 Fijn HAVANA Sigaartje. Iets voor de kenners. Tevens de merken: Alleen verkrijgbaar Naast de Z. L. M. C. 8IIMKE - GOES. in diverse prijzen en modellen. Nieuwediepstraat 11 - Tel. 268 TER NEUZEN Zes jaren aan een was 236 de hoogste opbrenger van het op brengsten-proefveld. Iets bij zonders! Volmaakt zuiver! Thans voor 't eerst van af te geven. EIGENH. SELECTIEBEDRIJF E. KOOI Vrouwenparochie (Molen) Fr. Tel. 7 TEL. 256 Prijs per advertentie 65 cent, met als maximum 6 regels. Voor elke regel meer 10 cent extra. TE KOOP: 2 éénjarige Hengst veulens. Vader Certain van Lamswaarde, Moeders vele malen bekroond. J. L. GOET- HBER, Wolf aar sdij'k. TE KOOP: twee volbloedstie ren, 1 jaar, en twee dito 3 maanden oud. W. DE BUCK, Meliskerke, Tel. no 6.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1937 | | pagina 8