Mlulgenbiirei hoop den LanioEii sisek „DETHY"-PLOEGEN iMBCfc Zaaimachine „NORDSTEN" LEDERWERK EN TOUWWERK C iïi Speciale aanb. Zigzag-Eggen Aanbietüng uan bel is^de KLAUSING PLOEG, Speciale aanbieding CULTIVATOREN. PriXikaa«. •si OnöanRs öesirildsng en Boycot zijn wij in g§J staal urïjuisi eiü artiHei te Hl leueren tegen zeer lagen prijs IP Bijvoegsel behoorende bij het 20 Maart 1937 Mo. 1522 Onze vertegenw. is DINSDAGS op de markt GOES, DONDERDAGS op de markt MIDDELBURG. Verdere inl. Beestenmarkt 7, GOES De laatste vooruitgang op PLOEGENGEBIED De machine is geschikt voor de zwaarste gronden. Aanbevolen wordt de machine met autostuurinrichting. In elke breedte en met elk aantal pijpen leverbaar. In de fijnste Super-Manilla: In ijzersterk, soepel, zacht leer met massief koperen montuur: 'machineleidsels, AARDAPPELPOOTMACHINE «National., Bietentoestellen WIEDMACHINE, fabrikaat »National« Indien U gelegenheid hebt, bezoekt dan onze groote magazijnen en monsterkamer te Rotterdam, Fabriekstraat 67a. rV 4 84 2,30 - 15^00 5 2,90 19,75 6 126 3,50 - 23,75 WEIDE- 01 HETTIHG-EGOEH HANDZAAIMACHINES, ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Prima kwaliteit, con structie en afwerking. Duizenden in gebruik. Eenscharige Wentelploegen, No. Trekkr. Werkdlepte Werkbr. Gew. Prijs 00 1 paard 5-21 cM. 25 cM. 115 Kg. 163,- 1 1-2. 5-23 cM. 26 cM. 130 Kg. 170,- 2R*2 5-24 cM. 27 cM. 150 Kg. *180,r 4' 3 5-28 cM. 31 cM. 175 Kg. *1 86,; 5* 3-4 p. 5-35 cM. 35 cM. 205 Kg. *f 95,- ook leverbaar met draaibaar voorstel gewicht 1 O Kg. hooger. Meerprijs 1 1 O,— Tweescharige Wentelploegen, No. Werkdlepte Werkbr. 1 4-16 40 cM. 2 5-25 50-55 cM. Idem met schllijzers Gew. Prijs 130 Kg. *1 75. 215 Kg. -1100,: M05,: Driescharige Wentelploegen, Werkdlepte 16 cM, Werkbr. 60 cM., Gew. 180 Ka. PRIJS *1 9ö,= Voor alle Ploegen, TRANSPORTWIEL EXTRA 1 5,— MECHANISCHE REGULATEUR EXTRA 1 7,50 Een- en meerscharige enkele wielploegen worden tegen circa van de prijzen van bovenstaande wentelploegen geleverd. met gebroken rister, waarbij de cultuurlaag worde i gekeerd en de ondergrond losgebroken. Losse, goed verkruimelde cultuurlaag. Geen verkeerde ondergrond bovengebracht. Geen ondoorlaatbare ondergrond meer. Ondergeploegde mest op de juiste diepte. Trekt veel lichter dan ploeg m. ondergronden Deze ploegen hebben in Duitschland een enormen bijval gevondeD en worden daar veel toegepast, met duidelijk merkbare verbetering van grond en gewas. Type WA 25, werkbr. 23-26 cM., werkd. 28 cM., keert tot 20 cM„ 2 prds, 176 Kg. f105 WA 7, 25-28 32 22 2-3 212 - 132.50 WAs 6, 28-30 38 25 3-4 264 157,— pTWEPSCHAAR WENTEL werkbr. 46 cM., diepte 23 cM., gew. 250 Kg. - 150,— •j* ~t inlichtingen bij a nJbeuwcon sulentea en terzake kundigen. 2 hefboomen, 2-wielig voorstel, tusschen de wielen werkend. 5 tands gew. 82 kg. werkbr. 71 cM. f 15,-* 9 tands gew. 141 Kg. werkbr. 131 cM. f39,-* CULTIVATOREN 7-9-11 en 13 tanden, ook achter de wielen werkend, met 1 of 2 wielig voorstel. Prijzen op aanvraag. DEENSCH FABRIKAAT met nokkensysteem, waarbij zoowel groote boonen als de fijnste zaden zonder verwisseling van zaai- raderen onberispelijk worden gezaaid. Geheel electr. gelascht, waardoor buitengewoon stabiel. Bodemklep- pen roestvrij, gegalvaniseerde zaaihuisjes. De insteling geschiedt door één handgreep. Hooge wielen met br. velgen. Geheel m. vetdruksm. Gew. ca. 530 Kg. Prijs 2 M. met 11 rijen f 250,00 Idem, doch voorzien van autostuurinrichting f 275,OO Prima Duitsche ZAAI MACHINES, schuifradsysteen, 360 Kg., 2 Meter, 11 rijen f 200 idem, met breede wielen f 2io' ZAAIVIOLEN, van bekende uitvoering, solide fabrikaatf 20 GELIEVE MIJ TE ZENDEN: CAANTAL DUIDELIJK INVULLEN S V P 3 BAGEN, met dubbel borst, leeren euzen en nekriem, slechts. f 3,90 Idem, in rood leer, m. enk. borst - 2,75 idem, met strook - 3,50 BAGEN MET IJZERS EXTRA f 0,50 2-prds MACHINETUIGEN, met dub bel borst, halsjukken, strengen met ketting, leeren euzen enzf 12,50 Idem, met broeken, meerpr. - 5, 1-prds MACHINETUIGEN m.afneemb. stokkokers, m. strengen en euzen f 7,50 Idem, met broek, meerpr. - 2,50 Chr.lederen HOOFDSTELLEN 1,10 Idem, met ooglappen - 1,75 CHR.LEDEREN PAARDEBINDEN, naar keuze 1-, 2- en 3 rings f 1,10 VERSTELBARE STIEREBINDEN 1-jarig f 1,20 2-jarig f 1,50 3 jarig f2, NIEUW MODEL VERSTELB. SPAN RIEMEN m. ROESTVRIJE HAKEN f 0,80 GETEERDE ZIJLSTRENGEN per paar f 0,60 ZIJLSTRENGEN p. 40 vadem - 8,50 00k Ie gebruiken voor Stlersjorrlna TIEMEN, 40 vadem, 5 j. garantie TIEMTOUW, per vadem - 0,20 Getaande ACHTERBAND, 110 VOORBAND - 0,55 LEIDSELS, 6 vadem - 1, 7 vadem - 1,10 'DUBB. LEIDSELS E l 7 vadem - 1,50 STROPTOUW, per 40 vadem - 3,- AFLEVERINGS HOORNTOUWEN per dozijn f 0,75 KALVERTOUWEN, p, 40 vad. - 1,50 LEIDSELTOUW, p. 40 vadem - 3,75 DEKTOUW per bal 1 Kg. f 0,60 c a> BIJ BESTELLING VAN MINSTENS VOOR f10- AAN LEFR' EN TOUWWERK WORDEN GRATIS 3 PAAR' KERNLEDEREN EUZEN ZONDER DOP BIJGEVOEGD. A POOTMACHINES normaal model, met elevator en ketting, TWEERIJIGE pootmachines compleet f 105 f 220 Zwaarder, solider dan anderen, verticaal pootrad, geen ket tingen, slechts f 125. Idem, met autostuur f 135 Parallelogrammen, stofvrij, met druksmering GANZEVOETMESSEN, met xeei. 16 cM. .1 1,75 20 cM. 22 cM. f 2,30 24 cM. 1 2,00 f 2.60 Compleet met 2 zijmessen en ganzevoet f 12,50 Idem, met één zijmes en ganzevoet voor de bui tenste rijen f ÏO,— Nieuwste model, veerconstructie, verstelbaar 1,20—2 M„ twee wielig, slechts f 110. Zeer geschikt voor het aanaarden van aardappelen. Idem, vierwieligf 125 Nieuw model verstelbare AANAARDERS f5,75. Losse klemmen hiervoor f 1,00 Eenvoudige WIEDMACHINES zonder veerconstructie, meer bekend als geulen- trekker-aanaardmachineslechts f 65,— BOUW- of V1JFBALKSEGGEN, met verstelbaar verstek, met 30 stalen tanden, lengte verstelbaar. Sterk werkend, in zware uitvoering, 70 Kgf 30,00 idem, extra zware uitvoering 80 Kg. f 32,OO idem, éénpaards, 4 balks, 28 tanden, 60 Kg- f 27,OO ZESTIEN- en TWAALFBALK-EGGEN z.g. Duizend pooten in zeer solide uitv., resp. f 60,00 en f 47,OO ZWARE KROMTAND ZIGZAG-EGGEN, met stalen tanden, 4 velden van 0,75 Meter, kan ook met minder velden worden gebruikt. 48 tanden van 20 cM., gew. 130 Kg. f 45,OO WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊÊIÊÊÊÊÊIÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊM 2 velds, 40 tanden, werkbr. 190 cM. gewicht 49 Kg., tijdelijk 3 60 289 73 f 12,00 f 18,00 BEWEGELIJKE AFKOPPELBARE ONKRUIDEGGEN, geheel van staal, iedere tand afzonderlijk afneembaar. -S*' Verbeterde en versterkte uitvoering. Onbreekbaar electrisch gelascht. De Deensche YVeidtsieepen worden thans vervaardigd door den labrikant van de Eureka Hooi- en Mestschudder. Zelfde onovertroffen kwaliteit en afwerking. 1 prds, br 1,40 M., Gew. 55 kg. f 17,- 2 prds. br 1,75 M., Gew. 68 kg. f 19,- Voor het fijnmaken van ruige mest; het verspreiden van koeplakken en mols- hoopen en het bestrijden van onkruid zooals kwadenaard en unjer. - Weikbr. Lengte tandddikte gewicht Prijs 2 Meter 2 M 8 mM 40 Kg. f 23,50 4 2 8 mM 79 Kg. - 44,50 3 2 8 mM 60 Kg. - 37,50 3 2 10 mM 108 Kg. - 59,— ONKRUID- of ZAADEGGEN, lichte egjes met veel tanden, zeer geschikt voor onkruideggen. 3 velds 63 tanden 1,75 Mtr werkbr. f 11 50 NIEUW MODEL, zware schakels, gelaschte ringen. Zijschalmen met kettingen Aan beide zijden een trekboom. 1 prds 33 sch 75 k.g. f 17,50 2 39 88 -20, 2 45 102 - 24, 3 51 125 -28,— 3 57 140 - 32,50 GEWOON MODEL, houten trekboom zware schakels, gelaschte rin gen; zonder kettingen, gew. 64 kg. f 14,50 75 - 17, 85 - 19,— voor elk zaad te gebruiken, alleen zaaimachine f 26,OO idem, doch tevens éénwielig schoffelmachientje, cultivator en ploegjef 32,OO 1 paards 31 schalmen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1937 | | pagina 1