Flit doodt Kippenluizen JUMBO CORRECT Deutsche Voederkalk MACHINALE GERMISAN- OMTING ir ER5 Stalen Zwingen Wilhelmina Zaaitarwe VERHEUL'S. Voordeelig Ij BENTALL GERMIS AN MOTOREN ZAAITARWE DORSCHMACHINES Stroobinders GELDEN NAJAARS-HENGSTENKEURINGEN HUBERT BONTEMS - 62 FRÈRE ORBANIAAN - GENT (B.) ZWOLSGHE PAARDEN- en VEEVERZEKERING-Mij „DE STAMBOEK-ONDERLINGE" Fa Ir. C. KOOPMAN Co. - ZIERIKZEE ,A Meer dan 1000 dieren. „Bissulin" liet mij bij de be handeling van meer dan 1000 dieren niet in den steek." Dierenarts Dr. Dun: Deutsche Tierarztliche Wochenschrift 1911 Nr. 11. Meer dan 300 koeien met „Bissulin" behandeld alle met hetzelfde gunstig gevolg." Dierenarts Dr. SchaafBerliner Tierarztliche Wochenschrift 1908 Nr. 16. „Bissulin" wordt slechts op voorschrift van den Dierenarts afgegeven. Brochuren met kenmerken der ziekte gratis. H. Trommsdorff, chem. fabriek, Aachen. INDIEN ge Uw pluimvee tegen kippenluizen, mijten enz. wilt beschermen, besproei dan het kippenhok flink met FLIT en geef ook de volwassen kippen een lichte besproeiing, maar zonder ze in te wrijven. FLIT is een waardevolle hulp om Uw pluimvee in goede conditie te houden, waht het is een onfeilbaar middel om alle schadelijke insecten de overbrengers van gevaarlijke ziekten en hun larven in eenige minuten te verdelgen. FLIT is beproefd door bekende vee-artsen en absoluut onschadelijk voor menschen, kinderen en huisdieren. Door het gebruik van den handsproeier is FLIT tevens goedkoop. Verkrijgbaar in heele, halve en kwart blikken. Snijmachines en Bietenmolens onverslijtbaar loopen heel Uw leven mee. IMPORTEURS TIMMERMAN VERBEEK ZIERIKZEE. I ONTSMET AL UW I 'gg ZAAIGRANEN g1 MET (N AT-ONTSMETTER) BS Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot Z. C. SALOMÉ Jr. KORTGENE Hoofdvertegenwoordiger ■MH voor Zeeland. - GOED - GOEDKOOP TIMMERMAN VERBEEK ZIERIKZEE. TE KO O R Ie nabouw Mansholt Wilhelmina goedgekeurd met 9, lO, 9. Prijs ƒ21,— per 100 K.G., inclusief zak met certificaat. Onbekende koopers zending onderrembours, A. WISSE, ANNA JACOBAPOLDER. dorschen alle granen, zaden en peulvruchten. Goed Marktschoon s.v.p. niet vergelijken met het werk wat andere machinesleveren TIMMERMAN VERBEEK ZIERIKZEE. passend achter elke Dorsch- machine, leveren U zeer voor- deelig TIMMERMAN VERBEEK ZIERIKZEE. voor le hypotheek tegen 472 op hofsteden en landerijen vanaf ƒ5000,-. Geen aflossing. Billijke conditiën. um i itfc Pi» 1 L.Kerkstr. 7 Jpr Neuzen. MULLit&io j Breeds g, oostburg, Postzegel voor antwoord. kunt U bij ons nog koopen Een Marktschoone Dorschmachine Een Deutz Motor. beide gebruikt, doch nog in zeer goeden staat. TIMMERMAN VERBEEK ZIERIKZEE. H.H. Landbouwers Koopt voor het komend seizoen: Landzwingen - Driezwingen en Wagenzwingen. Uitvinder en vervaardiger: M. MOL, Smederij, N.-Kraaijert. AANGEBODEN goedgekeurd op stam door de N.-B. M. v. L., met 10, 9, 9,10 punten. D. JANSE, den Biesbosch, Werkendam. COMPLETE ORANJE-LEDEREN HENGSTENMONSTERTUIGEN met 1 lijn met gummiring ƒ46,50, met2lijnenmet gummirvngen ƒ50,— COMPLETE SNEEUWWITTE HENGSTENMONSTERTUIGEN, GANSCH IN ECHT WIT BUFFELLEDER met 1 lijn met gummiring 83,-, met 21ijnen met gumminngen 90,— Onmiddellijk bestelbaar - Franco van alles geheel Nederland Verkrijgbaar bij ie grootst ingerichte en zeer ruim gesorteerde Zadelmakerij Voor inlichtingen wegens hoedanigheid van de tuigen moge men zich wenden tot de volgende klanten 1 o. Hengstenvereeniging „De Verwachting", Seer. I. DE Feijter, Axel 2o. Hengstenvereeniging „Vooruitgang is ons Streven" te Axel 3o. Dhr.A. A.vanNieuwenhuijzen, Groenenberg, N.-en St.Jopsland wordt geleverd onder de allerbeste waarborgen voor de kwaliteit. H H Veehouders, indien U Delftsche Voederkalk wenscht te ontvangen, let dan op de verpakking, de zakken zijn steeds voorzier. van* het fabrieksmerk en daar-en-boven met roode letters Delftsche Voederkalk. Brochure over het artikel wordt gaarne verstrekt. Vraagt uw leverancier van Veevoeder of KRACHTVOEDERHANDEL z WAAROM ZOUDT GE MEER BETALEN?? Rool2.^.ï{Mri!,e" „Pe Boerenstand" q w Firma WATERREUS Zoon, Roermond: z en Ontsmet aL Uwiaairogcje. Vraagt inlichtingen bij: 50 gevestigd te ZWOLLE, OSSENMARKT Nos. 26 en 27. Directeur Dr. G. H. J. TERVOERT, Dierenarts. De Grootste. De Beste. Hoofd-InspecteurJ. M. HOUTERMAN - Dorst-Breda. „ZEEUWSCH SELECTIEBEDRIJF" Nog* af te geven van eigen gewassen 2e nab. Broekema Wilhelmina Tarwe. Orig. Jacob Cats tarwe (vroeger E X W Cla) is uitverkocht. We kunnen van de JACOB CATSTARWE nog door de Z.L.M. goedgekeurde nabouw leveren. 3fl Bestanddeelen: „Sozojodol"-Hg. 0,25°/o vet* Hoofdvertegenwoordiger: Math. Schiuper, JP» Heerlen, Akerstr. 30. Importeur* voor Nederland: PETROLEUM INDUSTRIE MAATSCHAPPIJ Gebouw Petrolea, 's-Gravenhage, Postbus 108 VERDELGT: vliegen, muggen, motten, mieren, wandluizen, kakkerlakken en bun eieren. „De gele bus met zwarten band" Zie de adviezen van den Plantenziektenkundigen dienst. TELEFOON 13 IMPORTEURS IMPORTEURS SS3D ROTTERDAM. Prijs per 100 f. 6.— franco huis tegen inzending 0 van postwissel, of bestelllng'per briefkaart onder rembours Neemt proef, nabestelling volgt. Verbouwt Pantser- of Kroonrogge, behandeld met Germisan. Onze machine maakt het werk gemakkelijk Gebruiksaanwijzing der machine. De machine wordt gevuld met H.L graan. Men gebruikt bi) H.L. Tarwe 1'/» Liter water, waarin opgelost is 30 gram Germisan. H.L Rogge 1 Liter water, waarin opgelost is 15 gram Germisan. X H L Gerst 2 Liter water, waarin opgelost is 40 gram Germisan Na 3 minuten draaling op nader aan te geven rianter is de hoeveelheid graan ontsmet. Wi| stellen de machine ook op kogelwielen ver- knigbaar. zoodat ze gemakkelijk van den eenen boer naar den anderen gereden kan worden

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1927 | | pagina 8