:k: o opt HENDRIKSE Go's ïffiS I ZEELANDS OPFOKVOER IV8ERK V. P. Z. M.YERHEUL'S KraclMeriiandgl, Rotterdam. Delftsche Voederkalk M, VERHEUL'S Krachtvoederhandel, Rotterdam, TIMMERMAN VERBEEK GERMISAN TUTAN Z. G. SALOMÉ Jr. - tel. 13. - KORTGENE. Waarom zoudt gij meer betalen Moet U nog Haver zaaien?"®®^ PLAATSING 1, 2, 3 of 4 Aandeelen MONSTERTUIGEN Stamboek-Koeien HJ.E. VAN HOORN, PAARDEN EN RUNDYEE VERZEKERT MEN OP DE Y00RDEEL1GSTE VOORWAARDEN BANKIERS- en EFFECTENKANTOOR Fa Ir. C, KOOPMAN Co, - ZIER1KZEE 1 ƒ9- „4.90 „2.15 „1.15 Vraagt Uwen leverancier. Origineele Kirsche's Gele Haver, N. V. HANDELMIJ. G. EGGINK, DOESBURG. iMnmnMB TELEFOON 162 VEEVOEDERFABRIEK „ZEELAND" - GOES CARNARINA «i. S. aanbeveling. TE KOOP Prima Oranje lederen a 38,-. ZEEUWSCHE GAREELEN voor Landbouwerspaarden k f 20,—. De Nederlandsche Landbouwer Reserve f 188.316.601/2. MIDDELBURG. Bijkantoor GOES: Bijkantoor SLUIS Bijkant. OOSTBURG VERRICHT ALLE VOORKOMENDE BANK-, EFFECTEN- en ASSURANTIEZAKEN, Z I E R I K Z E E. Gebruiksaanwijzing bij elke zending. Itillllllliliiiii'iiiiiiiiniiiiiuyi'i'ii'iii^iii^in. P R IJ Z E N No. 1 (eerste 4 weken) per 50 Kg 25 10 5 9.25 „5- „2.25 „1.25 No. 2 (4 tot 8 weken) per 50 Kg. 25 10 5 n u No. 3 (8 weken en ouder) per 50 Kg. 25 io 5 8.75 „4.80 „2— „i.io Bestelt dan direct want deze groeit verbazend snel en levert onder ongunstige omstandigheden nog een best gewas. Indien niet in vooyaad, richt dan Uwe aanvrage direct aan de wordt tegenwoordig in verschillende soorten aangeboden, niet altijd van de beste kwaliteit, wilt U verzekerd zijn steeds prima kwaliteit te ontvangen koopt dan uitsluitend het merk Alleenverkoop voor dit merk voor Zeeland bij Door de Zwolsche Paarden- en Veeverzekering Maatschappij, gevestigd te Zwolle, Ossenmarkt 26-27, Directeur Dr. G. H. J. Tervoert, werd de schade van mijn gestorven paard naar mijn genoegen en volle tevredenheid geregeld, wat mij aanleiding geeft „De Zwolsche" mede om hare lage en vaste premiën, bij iederen Paarden- en Veehouder ten zeerste aan te beVelen. Oostburg, Maart 1927. E. H. DE MILLIANO. Vertegenwoordiger R. J. DE MILLIANO te Oostburg. Hoofd-Inspecteur J. M. HOUTERMAN te Dorst bij Breda. gezocht voor een leerling v. d. Landbouw-Winterschool Dordt, tegen vergoeding van kost en inwoning. Reeds een jaar in het boerenbedrijf werkzaam ge weest, kan met paarden omgaan en bekend met melken, van 1 April tot 1 October. Brieven onder letter F% Bur. v.d.Blad. van de C. B. Suikerfabriek „Zee land". Brieven met prijsopgaaf per stuk onder letter E, aan het Bureau van dit blad. Gevlochten Loeien a ƒ4,50. Gevlochten Koorddeelen f 4,50. Binnenloeien ƒ1,90. Ronde Lederen Strengen, met Buik- en Rugriem a 12,- het paar Franco aan elk Spoorweg station of Haven in Zeeland onder solide garantie. Gareelmakerij H. BONTEMS, 62 Frère-Orbanlaan, GENT Stieren uit de Frans-, Max-en Constantijn- fok-linie, het meest door gefokte bloed in N.-H. Ruime keuze. Billijke prijzen, en Kalftijd Maart en April. Vraagt prijs van uitslui tend beste Vaars- Kalveren zonder afstam- mings-bewjjzen. Veefokker en Commissionair te WIERINGERWAARD. die op het gebied van de Moderne bemesting vooraan staat geeft de voorkeur aan CHILISALPETER, omdat hij daarmee de beste resultaten heeft verkregen. bij „GRO N IN GE N", Alg. Onderlinge Maatschappij tot VERZEKERING van PAARDEN en RUNDVEE, gevestigdCatharijnesingel 75, UTRECHT, Opgericht in 1903. Directeur: F. F. LEOPOLD. dj.-Directeur: B. L. LEOPOLD, Dierenarts. GROOTSTE ZUIVER ONDERLINGE IN NEDERLAND het beensterkend Voeder voor Jong-Vee en Varkens. Een Brochure over het nut van dit artikel wordt aan H.H. Vee houders gaarne gratis toegezonden door Beestenmarkt No. 8. Kortgene. Kruiningen. Wissenkerke. Zitdag op Marktdagen Kade No. 15. Zitdag op Marktdagen Aardenburg. Oostburg. Brouwerijstraat No. 7a. „ZEEUWSCH SELECT1EBEDR1JF". Peerv. Rijnsburger, type B en Z Bruin Uienzaad, le nab. Mansholt's Blauwmaanzaad. Ie nab. Major Bruine Boon. Lange Bruine Boon. Inlandsche Roode Klaver. WEI- AANLEG. Voederbietenzaden van prima stammen. Orig. Klein Wanzlebener Suikerbietenzaad (kweekers Rabbethge ën Giesecke), waarvan type E hoog gewicht. speciale Culti- kunt U koopen Uw Voorjaarswerktuigen, als: ZIGZAGEGGEN ZAADEGGEN - KETTING EGGEN, Org. Munchener. Onze Zigzag eggen zijn vervaardigd van Hoek- en U-ijzer, waardoor zij veel sterker zijn dan welke andere ook. WIEDMACHINES „PERFECT", tweew., de meest geschikte machine om aap te aarden. CULTIVATOREN „NICHOLSON", het meest geschikt voor den zwaren grond, prijzen uiterst billijk. CULTIVATOREN „VENTZKI' vator voor lichte gronden. ZAAIMACHINES „EUROPA" en „SACKS", twee beroemde merken, welke beiden zeer gun-||l stig bekend staan, en verkocht worden door ons aan scherp concurreerende prijzen. M LANDROLLEN, van prima fabrikaat, in div. uitvoeringen. EXTIRPATOREN of GRUBBERS, HANDZAAI- MACHINES, HANDWIEDMACHINES, steeds het beste en goedkoopste op dit gebied. Vraagt U eens bij ons aan?., U zult daar(j, geen spijt van hebben. voor al Uw Zaaigranen, (nat-ontsmetter) voor al Uw Zaaigranen, Boonen, Erwten en Bietenzaden. (droog-ontsmetter) voor Uw Lijnzaad en Tuinzaden. Raadpleegt de adviezen van den Plantenziekte- kundigen dienst. Hoofdvertegenwoordiger voor Zeeland.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1927 | | pagina 7