l BC Tijdens de verbouwing PIET VREKE Rijwielhandel Schout GOUDSWAARD De Ringensmid N. Th. de Jong Jss Xctmcrin FIRMA G. VERHEUIE MENNES' LAMPENHUIS Firma A. L. LE C0INTRE, M. VAN L00 MOOIE DAMESKOUSEN „De Weefstoel" San1*3 ZONDAG 19 JUNI Ds C. BOON „HET HOOGLIED" D Ak D A M E N - Drogisterij Eir EEN VERLOVING KEES KLERCQ VAN ROON, Langeviele 62, Middelburg BEZOEKT DE LANDDAG Voor al uw KLEDING naar MAGAZIJN NIEUW ENGELAND Voor BETERE Snoepjes en Biskwie ALB* HUIJSMAN e HET CHRISTELIJK LEVEN ONTWIKKELEN, AFDRUKKEN EN VERGROTEN FOTO ATELIER Bloemisterij 1. RIEMENS OVERHEMDEN amming „DE MAGNEET" Dames-, Heren- en Kinderrijwielen Voor VERF, GLAS, BEHANG Verfhandel LJANSE HUISMOEDERS C. HUIJSMAN ADVERTENTIËN Heden nam de Heere nog plot seling, na een smartelijk lijden, van onze zijde weg, onze zeer geliefde Man en der kinderen zorgzame Vader, Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom HENDRIK LORIER, in" de leeftijd van 48 jaar. De Heere sterke ons in deze weg van beproeving. Namens de Familie, WED. H. LORIER FRANCKE. St. Laurens, 9 Juni 1949. Noordweg 332. 's avonds 7 uur hoopt D.V. in de Geref, Kerk te St. Laurens voor de Geref. Mannenver. een rede te houden over Bezoekt deze samenkomst. LAAT UW Boeken en Tijdschriften BINDEN door BOEKBINDERIJ v. d. WOESTIJNE BOGARDSTRAAT 14, Middelburg Tegen zonnebrand Niuea Ultra-olie, Nivea Crème en andere goedwerkende preparaten. Tevens PIN-UP HOME PERMA NENT voorradig. I K. Noordstr. 44, Middel- ra burg naast de Kazerne, Telefoon 3331 Een gouden- of zilveren bruiloft 1 Daar kunnen wij een mooie foto van maken. Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. Telefoon 3279 VOOR UW Lamp, Kroon, Wand- of Leeslamp, Electrisch Kacheltje, Electrisch Verwarmingskussen, mooie Radio, enz. Wasmachines, Stofzuigers, Wringers en andere apparaten ALLE REPARATIES ,,2)e O-Ti JL» Noordstraat 14, Middelburg (tegenover het Stadhuis) Een RUIME SORTERING TABAK, SIGAREN, SIGARETTEN EN LUXE ROOKARTIKELEN vindt U in SIGARENMAGAZIJN Singelstraat 48, Middelburg gaat onze voordelige verkoop zo goed mogelijk door. Vraagt U maar, wij doen ons best U te helpen. uitgaande van de M.V. en J.V. op G.G. in Zeeuws-Vlaanderen D.V. te houden op ZATERDAG 25 JUNI 1949 te Oostburg op het terrein van de Heer M. de Bruijne, gelegen in de Grote Henricuspolder te Oostburg. Aanvang 2.30 uur. Sprekers de WelEerw. Heer Ds J. C. J. Kuijper van Den Haag (W.). Onderwerp „De Jeugd moet nu kiezen". De WelEdelgeboren Heer J. Hommes te Nieuwdorp, Oud-lid der le Kamer der Stateh-Generaal. Onderwerp „Jeugd marcheert". Slotwoord door Ds v. d. Meulen te Aardenburg. De Christelijke Zangvereniging te Oostburg verleent haar medewerking. Toegangsprijs 0,50, kinderen 0,25. Fietsenstalling 0,25. Consumptietent aanwezig, KOMT ALLEN LANGE GISTSTRAAT 11, MIDDELBURG. Moderne Klok- en Plooiroklcen vanaf ƒ17,50; Leuke Blouses ƒ8,75; Overhemdblouses 10,75 zuiver Wollen Zomertruitjes 14,75 Heren- sportcostuums 52,50; Regenjassen met dubbel rugstuk vanaf 19,75. Fa. J. GERRITZEN W. KOEJEMANS is uw adres LEVENSMIDDELEN BEDRIJF GRAVENSTRAAT 12, Middelburg Snoepjes van 16 cent per 100 gram vindt ge bij het SPECIAALHUIS IN DAMESHOEDEN TEL. 2971 NIEUWE BURG 35 -37 MIDDELBURG DEZER DAGEN VERSCHIJNT door Prof. Dr G. BRILLENBURG WURTH Prijs gebonden in linnen stempel- band 6,90. In dit boek geeft de auteur een Chris telijke ethiek. Ook voor onze Mannen-, Jongelings- en Meisjesverenigingen is dit werk zeer be langrijk. Gaarne wachten wij uw bestelling. Toezending geschiedt franco. Boekhandel - Telefoon 2465 - Goes VOOR HET van uw Film naar KORTE DELFT 2, TEL. 2181 MIDDELBURG Films worden vlug en goed afgewerkt Nieuw Oostersestraat 28, Middelburg, Telefoon 2496. Uw adres voor BRUIDSWERK GRAFWERK LOSSE BLOEMEN BLOEIENDE PLANTEN KENT U die mooie SLAAPKAMER LAMPEN en NACHT TAFELLAMPJES uit al? Lange Noordstraat 5759 tegenover Blindenhoek, Middelburg, Telefoon 2492 met vast boord of met 2 boorden. l- CN 3 h c o -3 2 r O rw co F-1 Eau de Cologne a 20 ct. per 10 gram van Boldoot Lavendel, Cybèle en Narcis a 25 ct. per 10 gram, Handkoffers ƒ4,75, 6,7,25 enz. Scheerdozen 4, ƒ4,75, 6,50, Scheerkwasten, -apparaten, -spiegels enz. Scheermesjes-van de beste fabrieken. Vlasmarkt 31, Middelburg MODERNE GROTE HOEDEN en KLEINE APARTE MODELLEN in vilt of stro vindt U in onze collectie. Prijzen voor iedere beurs. St. Janstraat 6-8, Middelburg Telefoon 2203 Puntenvrije Plastic Mantels, Gummi jongensjassen, Gummi Heren Jassen. Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING alle maten. GROTE SORTERING in gewone en luxe uitvoering. Aanbevelend, ZANDSTRAAT 23, TELEFOON 2069 MIDDELBURG LANGE NOORDSTRAAT 70 MIDDELBURG voor ROOKTAFELS in verschil lende uitvoering. Rookstellen in luxe- en eenvoudige uitvoering. Steeds het nieuwste Lage prijzen Prima kwaliteit Bezoekt ook voor deze artikelen onze zaak Korte Noordstraat 6, Middelburg DAMES 1 q Koopt uw BABY- EN KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg Is uw Naaimachine defect Dekker maakt het perfect I Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg Speciaal adres voor massief 14 kar. gou den Verlovingsringen, 'n volmaakt pro duct, zonder inlevering van goud. Zie de zeer lage prijzen in de etalage. Ruime sortering Verlovingsgeschenken. Graveur, Juwelier, Horlogerie Koorkerkhof 16, Middelburg Toekomstig adresSt. Pieterstraat. BRIEFPAPIER ENVELOPPES REKENINGEN FAMILIEDRUKWERK VERENIGINGSDRUKWERK CIRCULAIRES BROCHURES DISSERTATIES enz. LITTOOIJ OLTHOFF SPANJAARDSTRAAT 47 MIDDELBURG Een goed adres voor Kruideniers waren, Chocolade en Suikerwer ken, Blikgroenten, Tabak, Sigaren en Sigaretten, Was- en Poets artikelen, Boter en Kaas, Bier, Limonade, Wijn, Advocaat, Drop, Biscuits enz. is Lange Geere 40, Middelburg. Voorradig: Klompen, Gloed voor de stoof

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 4