Kerknieuws DE VRIJE UNIVERSITEIT Predikbeurten D 115, Zaamslag A. J. Huijsman, Meliskerke (Pen ningmeester. Postrek. 266113); Jac. Dekker, Nieuw- dorp F. W. de Schipper, Krabbendijke W. G. Pot- appel, Zierikzee. SecundiK. de Koeijerde Feijter, Molenweg, Zaamslag G. Hamdijk, Wolfaartsdijk J. Leynse, Vlissingsestraat, Middelburg B. op 't Hof, Krabbendijke J. Padmos, Scharendijke. Voor het nazien der boeken der verschillende Quaestores de kerk van Goes. Tot afgevaardigden naar de a.s. Generale Synode worden benoemd Ds D. J. Couvée en Ds H. Veld kamp, primi. Tot secundiDs H. Scholing en Ds C. Stam. Als ouderlingen primi Mr J. J. Versluis, Oud- Vossemeer en B. H. Lavooij, Middelburg secundi H. C. van Donk, Goes en A. J. Koppe, Yerseke. Voor e.v. onderlinge hulpverlening van Diaconieën worden bij de reeds aangewezen Deputaten nog be noemd A. de Schipper, Loolaan 10,'Bergen op Zoom; J. v. d. Hofstede, Seissingel 10, Middelburg Jac. de Ruyter, Nieuwstraat, AxelC. L. Pronk, Yerseke A. J. Huijsman, Meliskerke L. Tieleman, Nieuwer- kerk. De Redactie der Zeeuwse Kerkbode wordt herbe noemd. De volgende Particuliere Synode zal D.V. worden gehouden Woensdag 7 Juni 1950, te Goes, 's morgens 9 uur. Roepende kerk de kerk van Goes. De acta dezer Synode zullen gedrukt worden bij J. A. van 't Leven, Bruinisse. Rondvraag wordt gehouden. Mr J. J. Versluis krijgt ontheffing van zijn benoe ming tot afgevaardigde naar de Gen. Synode. Br. A. J. Koppe te Yerseke wordt primus in zijn plaats, als secundus wordt aangewezen br. A. Meyers, Seroos- kerke, Hondegemsweg 1. De korte notulen worden vastgesteld. De Voorzitter dankt de roepende kerk voor haar arbeid voor deze vergadering. De Assessor dankt de Praeses voor zijn leiding. De Praeses gaat in dank zegging voor, waarna deze Synode wordt gesloten. In opdracht der Synode, C. STAM, 2e Scriba. Tweetal te Hilversum (5e pred. pl.), N. B. Knop pers te Hardenberg en G. van Wilgenburg te Aalten te Barneveld, A. Brouwer te Soestijk en C. v. d. T.as te Honselersdijk. Beroepen te Zuidland, S. Greving te Zierikzee te Hoek van Holland, Molennaarsgraaf-Brantwijk en te Rosendaal (N.Br.), G. N. Lammens, cand. te 's-Gravenhage te Dedemsvaart (vac. S. Neerkens), J. v. d. Staal te Leens te Klazienaveen, F. J. Schol ten te Oenkerk te Spijk (Gr.), C. Vellenga te Schoonebeek te Suameer, C. v. d. Boom te Berkum te Waterlee (Gr.), S. Boersma te Delfzijl te Zevenhuizen (Gr.), J. Brouwer te Middelstum te Opperdoes en te Wieringen, G. N. Lammens, cand. te 's-Gravenhage te Bunschoten-Spakenburg, Th. Boersma te Uithuizermeden te den Bommel-Melis sant, G. N. Lammens, cand. te 's-Gravenhage te Goënga, S. Boersma te Tjuchem-Meedhuizen te Beetgum, Nieuwerkerk aan de IJssel, Wilnis en Reeu- wijk, G. N. Lammens, cand. te 's-Gravenhage te Onderdendam, A. J. de Bakker te Oostermee te Naarden, W. Seinen te Lemmer te Sibculo-Kloos- terhaar, K. A. Schippers, cand. te Olst te Mid- wolda (Old.), W. v. d. Kolk te Dronrijp. Aangenomen naar Schoonoord, P. L. Schuddebeurs, evang. pred. te Winterswijk, die bedankte voor Oude- ga (W.) naar Zetten, J. A. Alberts te Oosterend (Fr.), die bedankte voor Garrelsweer. Bedankt voor Zwartsluis en voor Dieren (2e pred. pl.), J. S. v. d. Bos te Nieuwlande voor Drachten (vac. B. Slingenberg) en voor Haren (vac. H. J. Pilon), L. G. Pleijsant te Paesens voor Andijk (vac. S. Roosjen), N. B. Knoppers te Hardenberg voor Engwierden, A. J. de Bakker te Oostermeer voor Dokkum (3e pred. pl.), J. van Wijngaarden te Grootegast. Examen. De classis Deventer der Geref. Kerken heeft praeparatoir geëxamineerd en toegelaten tot de dienst des Woords en der Sacramenten de Heer K. A. Schippers, cand. aan de Theol. Hogeschool te Kam pen adres Geref. Pastorie te Olst. Mij werd toegezonden door de uitgever Bosch Keuning N.V. te Baarn het prospectus 1949 van de BBB-Serie. Achter deze 3 B's verbergen zich de woorden Boe ken bij de Bijbel. We zijn nu al aan de 4e jaargang bezig. Llit ervaring kan ik zeggen, dat deze serie goed is. Ik ben zelfs van het begin af er op geabonneerd ge weest en het is geen tegenvaller geworden. Mannen van naam hebben hun bijdragen geleverd o.a. wijlen Prof. de Groot van Utrecht, bekend van de N.C.R.V.- microfoon, Prof. Bavinck Jr., onze zendingshoogleraar, Prof. Edelkant, Dr van Deursen e.a. In deze serie wordt voor weinig geld 3,40 per boek degelijke en goede waar geleverd. Er verschijnen elk jaar 4 boeken. Het programma voor 1949 is weer zeer aantrekkelijk. Het eerste deel is van de bekende natuurhistoricus F. J. BruyelTijden en Jaren het natuurjaar in de Bijbel. Dit deel is al verschenen en zal wel in deze rubriek door een van de redacteuren besproken wor den. Het volgende deel verschijnt plm. Juli en heet het heilige volk, een beknopte geschiedenis van Israël in de Oud-Testamentische tijd. Het is geschreven door Prof. Hulst uit Utrecht, een van de vertalers van het O.T., Secretaris van de Commissie O.T. van het Nederl. Bijbelgenootschap. Dat belooft wat goeds te worden. De volgende delen zijnMystiek bij Paulus door Ds v. d. Weg van Bussum en De opstanding der Doden in het N.T. door Dr Streeder uit Den Haag. Ze verschijnen resp. in Oct. en Dec. '49. U ziet, dat ziet er best uit. Laten velen van deze gelegenheid gebruik maken om hun kennis van de Bijbel te verrijken en te ver diepen. Deze serie biedt geen rommel, maar boeken, waar je wat aan hebt. Veel te weinig worden dergelijke boeken onder onze mensen gelezen. Ze gaan heus niet de bevatting der eenvoudigen verre te boven. De B.B.B.-Serie is er juist op gericht, om voor ieder begrijpelijk te zijn. En daar is ze tot nog toe uitstekend in geslaagd. Ik wens ook deze jaargang 1949 veel lezers toe. Laten de uitgevers in deze lijn voortgaan. De uitvoering is last not laest keurig. Linnen band, wit papier en tal van goede foto's. Kr. de Br. BERICHT. Eerlang zullen de adresbanden, waaronder II wekelijks de Kerkbode ontvangt, worden her drukt. Ons vriendelijk verzoek aan alle lezers is dit adresbandje eens goed te bekijken of er aan naam of adres iets gewijzigd behoort te worden. Is er een verhuizing van U aanstaande, wil ons daar van dan nu reeds kennis geven. Zo ook van verandering huisnummer of straat enz. Wilt U ons hiermede helpen LITTOOIJ OLTHOFF, Spanjaardstraat 47. Zegge ook niemand in zijn hart„de zaak is te groot, wij kunnen niet concurreeren met den alvermogenden staat. W ij kunnen niet, maar God kan en Hij zal ook in deze de muren van Jericho doen vallen. Circulaire i.z. oprichting V.U. ADVERTENTIËN nnn^Bnnaranmi Heden overleed, zacht en kalm, g| in haar Heer en Heiland, na een N geduldig gedragen lijden, onze li innig geliefde Vrouw en der kin- deren zorgzame Moeder, Behuwd- |fl en Grootmoeder, Schoondochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante LOUWERINA ROOSE—DEKKER, in de ouderdom van 59 jaar en 11 maanden. Zoutelande A. ROOSE. Souburg M. JOBSECLARISSE. J. JOBSE en Kinderen. Zoutelande A. CLARISSE. J. CLARISSE—KRIJGER en Kinderen. G. ROOSE en Verloofde. J. ROOSE en Verloofde. Zoutelande, 4 Juni 1949. ZONDAG 12 JUNI 1949 CLASSIS MIDDELBURG. Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 u. Dr A. H. Oussoren 2.30 uur Ds P. van Til, Zondag 11 Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Ds P. van Til 5.30 uur Dr A. H. Oussoren, Zondag 11 CollecteHerstelfonds en Class, bijdrage. Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11 uur 3 uur Ds A. Scheele Gapinge 9.30 en 2 uur Ds J. Knoppersen te Aalsmeer Grijpskerke 10 en 2.30 uur Cand. J. Couvée te Axel Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds A. Elshout St. Laurens 10 en 2.30 uur Ds H. J. Heida em. pred. te Vlaardingen. Meliskerke 9.30 uur Leesdienst 2.30 uur Ds C. van Nes Oostkapelle 10 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Serooskerke 9.30 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Souburg 9.30 en 7 uur Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. v. d. Berg Ds C. v. d. Tas te Honselersdijk. Collecte geestelijke verzorging Koopvaardij. Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder Westkapelle 9.30 uur Ds A. Scheele 2.30 uur Ds J. v. d. Berg CLASSIS AXEL Aardenburg 10 uur Ds D. v. d. Meulen 3 uur Cand. A. O. Poppe te Amsterdam Axel 10 en 3 uur Breskens 10 en 2.30 uur Hoek 10 en 2.30 uur Wemeldinge 10 en 2.30 uur Yerseke 9.30 en 2 uur Ds J. v. d. Leek Bed. H. Av. Ds J. E. Booy Oostburg 10 en 2.30 uur Schoondijke 9 uur 2.30 uur Ds D. J. Couvée Dhr P. J. de Jonge Dr C. Veltenaar em. pred. te Maassluis. Geen opgave ontvangen Dhr A. O. Poppe Ds D. v. d. Meulen Ter neuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman, Zondag 28 Collecte Theol. Hogeschool. Zaamslag 9.30 en 5 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele 10 en 2.30 uur Leesdienst Driewegen 9.30 en 2 uur Ds G. van Heiningen Goes 10 en 5 uur (Zondag 49) Drs C. Stam Bed. H. Av. Collecte voor de gescheurde Kerken. s-Gravenpolder vm. en nm. Ds Vogel te Lutterade Heinkenszand 10 uur Leesdienst, 2.30 uur Drs C. Stam Kapelle 10 en 2.30 uur Ds R. A. Flinterman te Goes Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds K. van Anken em. pred. te Delft. Lewedorp 10.30 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wolfaartsdijk 10 en 2.30 uur CLASSIS THOLEN. Anna Jacoba Polder Ds M. J. Arntzen Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur Ds W. P. C. den Boer te Vorden Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds Bouma te Noordwijk aan Zee. Poortvliet Geen opgave ontvangen Tholen 10 en 2.30 uur Prof. den Hartogh te Kampen Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 9.30 en 1.30 uur Dhr R. Postma te den Haag. Bruinisse 11 en 5 uur Ds D. Bremmer, Zondag 21a Colijnsplaat 10 en 6 uur Ds H. H. Binnema em. pred. te Landsmeer. Geersdijk 10 en 2.30 uur Ds H. L. van Aller Haamstede 10 en 7 uur Ds M. den Boer te Wezep Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds A. Brouwer te Soestdijk. Nieuwerkerk 10 en 6 uur Dhr A. Vreugdenhil Oosterland 9.30 en 3 uur Ds D. Bremmer Scharendijke Geen opgave ontvangen Wissekerke 10 en 2.30 uur Ds Drenth em. pred. te Schiedam. Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Ds G. Aalbersberg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 3