GOUDSWAARD OPENBARE IAARVERGADERING ScU&old&fy ie> ($&€>-£* tdetwcis" Jes Xamain Stcifdet& MENNES' LAMPENHUIS CHRISTELIJKE FILM-ACTIE MOOIE DAMESKOUSEN Ring Middelburg WOENSDAG 18 MEI Ds A* ELSHOUT te Koudekerke* „De weg naar het huwelijk"* Ieder is welkom. Toegang vrij. MEISJE Links qeweven Kousen 1*77 cr <N -3 Voor VERF, GLAS, BEHANG Verfhandel L. JANSE, VRIJDAG 20 MEI a*s* in de zaal „Krijger", Beestenmarkt 12, om 10*30 en 2 uur. de Weled* Heer J* IJsselstein van Middelburg* Prof* Dr S* U* Zuidema van De Bilt* STQOMWASSERIJ Singel 135, Vlissingen, Tel* 2589 KOMT MAANDAG 16 MEI a*s* IN BEDRIJF voortgang der te bevorderen Om een vlotte werkzaamheden vindt de OFFICIËLE OPENING plaats op Woensdag 18 Mei* Het modern ingerichte bedrijf is die dag voor iedereen te bezichti gen van 15 uur. Waar men een Fornuis hoort roemen, Zal men U de naam PELGRIM noemen A. VAN R00N, Langeviele 62, Middelburg EERST schoonmaken een LAMPEKAP van GAAT U TROUWEN? Zaterdag 14 Mei a*s* Dinsdag 17 Mei a*s* I! DAMES HOED Firma A. L. LE C0INTRE, 0 DA MEN - Drogisterij ^fElF „De Weefstoel" Middelburg ADVERTENTIÊN Ps. 116:4 ber. Na een langdurig geduldig ge dragen lijden is te Leur- (N.B.) nog onverwacht van ons heenge gaan, onze innig geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder SARA MARIA BRUGGEMAN, Weduwe van Willem Pieter de Jonge, in de ouderdom van 77 jaar. P. J. DE JONGE. C. K. DE JONGE— KOSTERS. Sleeuwijk, Kastanjelaan 19 J. W. P. DE JONGE. L. E. DE JONGE— DE POORTE en Kleinkinderen. Middelburg, 5 Mei 1949. Singelstraat 51. De begrafenis heeft plaats gehad Maandag 9 Mei op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. Heden, op 10 Mei, nog plotseling in zijn Heer en Heiland overleden, mijn geliefde Man ADRIAAN ZWEMER Cz., in de ouderdom van ruim 69 jaar. J. ZWEMER—DE LANGE. Kamperland, B 418. op in de BOGARDZAAL te Middelburg» Aanvang 8 uur. SPREKER ONDERWERP HET RINGBESTUUR. BIEDT ZICH AAN voor hele dagen. Leeftijd 15 jaren. Brieven onder letter M bureau van dit blad. vo CJ5 00 h o w o 3 S-S 2 co H LANGE NOORDSTRAAT 70 MIDDELBURG SPREKERS „HET ECONOMISCH BEHEER ONZER SCHOLEN". „BEGINSELEN IN HET CHRISTENDOM". Ieder voorstander der Chr. School is welkom Toont Uw liefde en belangstelling voor onze scholen! (terrein voormalige Wasserij „Volharding") DAMES, kpmt U overtuigen van de zorgvuldige behandeling der ons toevertrouwde wasgoederen. Iedere Maandag en Dinsdag gelegenheid tot het afgeven van Fijnstrijkgoed en Werkkleding, het welk Vrijdag of Zaterdag weer kan worden teruggehaald. Beleefd aanbevelend, B. VAN DER LINDEN. Ons depot te Middelburg is geves tigd: Vlasmarkt 45* Telef. 3135 Neem ook zo'n PELGRIM FORNUIS. Daar hebt U plezier van. LANGEVIELE 62 MIDDELBURG heeft ook ontvangen Raamhorren, Houten Wastobben, Wasteilen, Stampers, zware kwaliteit Emaille in voordelige prijs en prima Stofzui gers, Haardkachels, Wasmachines, Sanitaire artikelen. en dan Lange Noordstraat 5759 tegenover Blindenhoek, Middelburg, Telefoon 2492 Mogen wij Uw bruidsfoto of bruidsreportage maken? Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. Telefoon 3279 Middelburg en omstreken, Telefoon 3255 zal U worden vertoond op des middags 2.30 uur en des avonds 20 uur in de SCHOUWBURGZAAL. Kaartverkoopvoor Zaterdagmiddag vanaf 2 uur kassa Schouwburg. Vóór Dinsdag 17 Meiop Maan dag 16 Mei van 1920 uur in de Bogardzaal voor leden. Niet-leden van 2020.30 uur. DAMES! Koopt uw BABY- EN O KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg vindt go bij het SPECIAALHUIS IN DAMESHOEDEN TEL. 2971 NIEUWE BURG 35 -37 MIDDELBURG U draagt toch een van Onze colle-ctie is groot, onze prijzen zijn billijk enwij brengen steeds nouveauté's. St. Janstraat 6-8, Middelburg Telefoon 2203 Mottenzakken in div. prij zen voor het motvrij opber gen van uw kleding. Tevens D.D.T. poeder, D.D.T. gas, e.a. goed- werkende preparaten K. Noordstr. 44, Middel- H burg naast de Kazerne, B Telefoon 3331 alle maten. voor Reisnecessaire's en -etui's, Portemonnaie's en Portefeuilles (voor Dames en Heren), Sleuteletui's, Broekriemen enz. Onze sortering, prijs en kwaliteit is ook uw voordeel, daarom Korte Noordstraat 6, Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 4