Dienstmeisje, Kerknieuws Dienstmeisje, Officiëele Berichten Predikbeurten weestZo begrijpt U, dat we zullen moeten bidden, veel bidden en werken. In de tweede plaats zié ik als een zeer dringend verzoek uit Indië de bede van de kerk van Soerabaja om steun. De kerk van Soerabaja is n.l. zendende kerk van het terrein van Zuid-Celebes Makassar. Dit ge bied is de sleutel tot Öost-Indië, zoals Jericho de sleu tel was tot Palestina. De artsen Hoekstra en Veldstra hebben in onderscheiden stukken een dringend beroep gedaan op de hulp van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor de bouw van een hoofdgebouw, dat 150.000,zal moeten kosten. Nu staat de zaak zo Makassar is een uiterst be langrijk punt. Rome, dat vlak bij Makassar een klein hospitaal heeft, hoopt dat wij niet zullen steunen. Want Rome begrijpt heel goed, dat wie dit hospitaal heeft, een sleutelpositie heeft. Bovendien komen juist daar tal van Mohammedanen tot het Christendom over. Er heeft daar een complete doorbraak plaats tot het Chris tendom. Wat moeten we nu Zeggen we kunnen het niet. Van ons ressort zou gevraagd worden 15.000,dus het tiende van het totale bedrag, dat nodig is voor de bouw. Wij betalen gemiddeld per hoofd (dus doopleden inbegrepen) 1,08 per jaar. De 'zendende kerken, die in Baarn bijeen kwamen, besloten te adviseren, indien enigszins mogelijk, dit bedrag op te brengen. Dit advies is doorgegeven aan de kerk van Middelburg, die in vergadering met de- putaten der drie Zuidelijke provincies besloot in prin cipe dit bedrag toe te staan. We bespraken dit ook op de classis Middelburg, Tweetal te Epe, H."E. Horstman, beroepbaar predi kant te Amsterdam en H. W. Wamsteker te Blokzijl. Beroepen te Amsterdam (vac. 10e pred. pl.), R. C. Harder, stud. pred. te Wageningen te Epe, H. E. Horstman, beroepbaar predikant te Amsterdam te Suameer, F. Strikwerda te 't Zandt (Gron.) te Bergambacht, J. Firet Sr., cand. te Dordrecht te Wilnis, C. Ch. Griffioen, cand. te Utrecht. Aangenomen naar Groningen (vac. P. van Strien), Dr L. Praamsma te Stadskanaal naar Sleeuwijk, W. v. d. Meulen te Woubrugge naar Groningen (vac. 7e wijk), J. G. Marseille te Uithuizen naar Huizen (N.-H.), Dr S. D. Attema te Oosterbeek. Bedankt voor Kralingseveer, L. Dorst te Grijpskerke voor Pijnacker-Nootdorp, P. de Bruyn te Krabben- dijke voor Arum, Avereerst en voor Nijverdal (vac. W. B. den Brave), T. B. van Houten te Britsum voor Hilversum (5e pred. pl.), J. C. Adema te Rot- terdam-Delfshaven voor Hantum, C. v. d. Boom te Berkum. Afscheid en intrede. Ds J. Geuzebroek te Appel scha is voornemens 10 April a.s. intrede te doen als ziekenhuispredikant te Amsterdam, na bevestiging door Ds P. Veenhuizen aldaar. die eveneens besloot om achter de steunverlening aan Makassar te gaan staan. Of dit verantwoord is Eerlijk gezegd we hebben hier veel over nagedacht en er is veel over gesproken, maar we mogen en kunnen niet anders, als we de roe- pende stem uit Indië beluisteren. Want nogmaals als werkelijk de kerken biddend achter dit werk gaan staan, als we zien hoe uitermate belangrijk dit punt is, dan zou het onverantwoordelijk zijn om te zeggen neen, U roept wel, en de mensen willen wel christen worden en ze willen wel naar een zendingshospitaal, maar we geven het benodigde niet. We konden dus niet anders. Ik weet, dat de economische toestand hier niet roos kleuriger wordt. Ik weet, dat verdubbeling van de bijdragen der zending voor velen wel wat betekent. Maar het betekent nog veel meer als we de arbeid in Gods Koninkrijk niet meer in het geloof aanvatten en met het oog op Hem voortgaan. Groningen, Drente en Overijssel betalen gemiddeld 3,per ziel (doop leden meegerekend). Per hoofd betaalt Nederland aan tabak per jaar ruim 40,En zou de zending dan niet het dubbele mogen vragen van vóór de oorlog Alles is in kosten enorm gestegen. We kunnen het, als we met ons gebed maar achter deze zaak gaan staan. Reeds nu zeiden kerken wij stellen ons garant. We hebben het geld al liggen. Ik weet zeker, dat allen zullen volgen, als we het maar brengen voor Hem, die ons geroepen heeft in Zijn dienst. (Wordt vervolgd) Dr A. H. OUSSOREN. AD VERTENTIËN Met dank aan God geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje PIETERNELLA (NELLY). W. DE RIJKE. A. DE RIJKE—ARENDSE. MIENEKE. Souburg, 1 Maart 1949. Kanaalstraat 65. gevraagd voor hele dagen, desnoods in tern, voor huishoudelijk werk in onder wijzersgezin. Aanmelden Veerse Singel 164, Mid delburg. Biedt zich aan 15 jaar. Adres bureau van dit blad. In verband met afsluiting der boeken en afdracht gelden, verzoekt ondergetekende dringend de Kerken van Walcheren de collecten en Zendingsbijdragen over 1948 vóór eind Maart aan zijn adres te doen toekomen. Nederl. Midd. bank, giro 12946. Dep. Cl. coll., P. B. TAZELAAR. Middelburg, 1 Maart 1949. Althans voorlopig treedt in de plaats van onder getekende op als Penningmeester van Provinciale De- putaten voor de Evangelisatiearbeid der Geref. Kerken in Zeeland Ds H. L. van Aller te Geersdijk. G. VISSER, Wissekerke. Mag ik de penningmeesters van de kerken vriendelijk verzoeken de collecten vóór de geestelijke verzorging van het Ysselmeergebied niet te storten op mijn grio, maar op postr. 404113 ten name van Ds D. Kuiper, die voor deze arbeid Classicaal Deputaat is. M. J. ARNTZEN. Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Woensdag 9 Maart 10 uur Ds P. van Til 2.30 uur Ds E. Beukema Wolf aartsdijk 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen Wcmeldinge 10 uur Leesdienst, 5 uur Ds J. v. d. Leek Voorber. H. Av. Woensdag 9 Maart 10 en 2.30 uur Ds C. M. van Loo te Dordrecht Yerscke 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy Woensdag 9 Maart 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN. Anna Jacoba Polder Ds M. J. Arntzen Woensdag 9 Maart Ds M. J. Arntzen Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur (Zondag 45) Ds P. de Bruijn Woensdag 9 Maart 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Bergen op Zoom Geen opgave ontvangen Oud-Vossemeer 10 uur Leesdienst 6 uur Ds Brinkman te Wassenaar W. 9 Maart 10 en 2.30 u. Ds Kuipers, Sassenheim Poortvliet 10 en 2.30 uur Ds Bouman te Leiden Tholen 10 en 3 uur Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper Woensdag 9 Maart 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 11.15 en 3 u. Dhr A. Vingerling, Goes W. 9 Maart 11.15 en 3 uur Ds G. Smeenk te Breda Bruinisse 11 en 5 uur Ds D. Bremmer (Zondag 16) Woensdag 9 Maart 11 uur Ds D. Bremmer 5 uur Ds M. J. Arntzen te Anna Jacoba Polder Colijnsplaat 10 en 2.30 u Ds J. F. Colenbrander, Ermelo Geersdijk 10 en 2.30 uur (Zondag 25) Ds H. L. van Aller Haamstede 10 en 3 uur Ds D. van Swigchem W. 9 Maart 10 en 3 uur Ds D. van Swigchem Kamperland 9.30 en 6.30 uur Ds H. Scholing W. 9 Maart 9.30 en 2.30 uur Ds H. Scholing Nicuwerkerk 10 uur Leesdienst, 6 u. Ds Aalbersberg Woensdag 9 Maart 10 en 2.30 uur Ds W. F. M. Lindeboom te Zwijndrecht Oosterland 10 uur Leesdienst, 2.30 uur Ds D. Bremmer Scharendijke Ds L. J. Allaart te Baarn Wissekerke 10 en 2.30 uur Ds G. Visser (Des namiddags afscheid) Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Ds G. Aalbersberg Woensdag 9 Maart 10 uur Ds G. Aalbersberg 2.30 uur Ds S. Greving ^ll|||llllilllllll||||llllllllllll|||||llllillllll|j|!llllllllllll|||||llllllllll|||||f Zondag 6 Maart D.V. hopen onze Jf geliefde Ouders, Behuwd- en 4= H Grootouders 1| g W. HENDRIKSE f[ en M 1 E. HENDRIKSE— 1 POLDERMAN, JU hun 35-jarige Echtvereniging te H H herdenken. jf Dat zij nog lang gespaard mo- It gen blijven is de wens van hun Jf geliefde Kinderen, Behuwd- en H Kleinkinderen en Verloofden. |f Gelegenheid tot feliciteren van 3 Jf tot 5.30 uur Maandag 7 Maart, ff jf Oude Vlissingse weg 22, Middel-4= ^ll''l'lllllllllllll'llll|||||||lllllll||||l|||||lll'll||||||||||lllll|||||||||||llll||^ ZONDAG 6 MAART 1949 en WOENSDAG 9 MAART (BIDDAG) CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 10 uur Ds H. Veldkamp 5.30 uur Ds P. van Til (Zondag 51) Woensdag 9 Maart 10 uur Ds H. Veldkamp Woensdag 2.30 uur Dr A. H. Oussoren Woensdag 7 uur Ds P. van Til Middelburg (Noorderkerk) 10 uur Ds P. van Til 2.30 uur Ds H. Veldkamp (Zondag 51) 5.30 uur Ds H. Veldkamp (dienst voor buitenkerkelijken) Collecten Zondag 6 MaartZiekenhuispatiënten en -personeel en Classicale bijdragen. Woensdag 9 MaartCollecte voor de Kerk Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds R. A. Flinterman, Goes 9 Maart 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Ds L. Dorst 3 uur Ds A. Scheele Woensdag 9 Maart 11 uur Ds A. Scheele 3 uur Ds H. Veldkamp Gapingc 9.30 en 2 uur Ds P. M. Veldhuijzen te Arnemuiden. Grijpskerke 9.30 en 2.30 uur Ds L. Dorst Woensdag 9 Maart 10 en 2.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds A. Elshout Woensdag 9 Maart 10 en 8 uur Ds A. Elshout St. Laurens 10 en 2.30 uur Ds C. Boon Woensdag 9 Maart 2.30 uur Ds S. van Wouwe 7 uur Ds C. Boon Meliskerke 9.30 uur Ds C. van Nes 2.30 uur Leesdienst Woensdag 9 Maart 9.30 en 2.30 uur Ds C. v. Nes Oostkapelle 10 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Woensdag 9 Maart 10 uur Ds J. C. Streefkerk 2.30 uur Ds J. W. Deenik Serooskerke 9.30 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Bed. H. Av. en Dankz. Woensdag 9 Maart 10 uur Ds S. van Wouwe 2.30 uur Ds C. Boon Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Bed. H. Av. en Dankz. Woensdag 9 Maart 2 en 7.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks Veere 9.30 uur Leesdienst, 2.30 uur Ds P. van Til Woensdag 9 Maart 9.30 uur Ds J. W. Deenik 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 10 uur Leesdienst 4 uur Ds P. M. Veldhuijzen Woensdag 9 Maart 10.30 en 4 uur Ds J. v. d. Berg Wcstkapelle 9.30 uur Ds A. Scheele 2.30 uur Ds C. van Nes Collecte Kas voor onderst. Hulpbeh. Diac. ter verzorging van Idioten en andere ongelukkigen. CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meulen. Voormiddag Voorber. H. Av. Axel 10 en 3 uur Ds D. J. Couvée, Zondag 23 Collecte Bouwfonds. Breskens 10 en 2.30 uur Dhr P. J. de Jonge Hoek 10 en 2.30 uur Ds F. M. Verveen Oostburg (Pro Rege) 10 en 2.30 u. Geen opg. ontvangen Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds T. Sap, den Haag Des voormiddags biduur voor het Gewas. Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestfnan, Zondag 20 Zaamslag (Ned. Herv. Kerk) 10.45 en 3.45 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui 10 uur?, 5 uur Ds D. J. Couvée Voorber. H. Av. CLASSIS GOES. Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Woensdag 9 Maart 9.30 uur Ds J. Y. Tiemersma 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Veen Driewegen 10 en 2.30 uur Leesdienst Goes 10 uur (H. Av.) en 5 uur (H. Av. en Dankz) Drs C. Stam Collecte voor de Kerk. De inhoud der bekers is voor de Diaconie. Woensdag 9 Maart 10 uur Ds R. A. Flinterman en 7 uur Drs C. Stam Extra collecte voor Diaconie en Kerk s-Gravenpolder vm. en nm. Ds J. v. d. Leek Hcinkenszand 10 uur Leesdienst 5.30 uur Dr A. H. Oussoren te Middelburg Woensdag 9 Maart 10 en 4 u. Dr A. H. Oussoren Kapelle 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Lewedorp 10 en 2.30 uur Ds D. Drenth te Schiedam W. 9 Maart 10 uur Ds Beukema te Nieuwdorp 2.30 uur Ds P. van Til te Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 3