is Verfhandel L. JANSE, Wij maken Nieuwe Rollen in uw Wringer VAN KOON mm PIET VREKE J. DE DREU, u zoekt goed Rijwiel Rijwielhandel Schout SGHULTE THIENIE „Wisl Garage Van Doezelaar GOUDSWAARD jfes Xamain een Meisje, D _JA DAM EN - Drogisterij [ÏOL IIBil Magazijn „Nieuw Engeland" 6. pic-pac-knopen M. VAN L00 Ter bescherming van MOND- en KEELHOLTE tegen VERKOUDHEID en GRIEP: Drogisterij Voor iedere Dameshoed BAARS - SIJBRANTS KEES KLERCQ Vishandel ,,'t Centrum" MENNES' LAMPENHUIS CHRISTELIJKE FILM-ACTIE ogen Langeviele 62 Middelburg FOTOHANDEL „DE MAGNEET" „DE LICHTBRON' „De Weefstoel" Gravenstraat 12, Middelburg, heeft zo juist ontvangen een partij blanke ZOUTEVIS ZONDER GRAAT en prima volle Haring voor de in maak, 10 stuks voor 80 cent. Voor bevroren Kabeljouw, zonder graat, ook uw adres. Beleefd aanbev. WAT een mooie SCHEMERLAMPJES staan er toch in Lange Noordstraat 5759 tegenover Blindenhoek, Middelburg, Telefoon 2492 DAMES! q Koopt uw BABY- EN KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg Gevraagd voor drie dagen per week of EEN WERKVROUW. Adres Sanderse, Nieuwstraat 11Mid delburg. Tegen Griep, Hoest en Keelpijn AFLUKJN SIROOP FAMEL AGRE GOLA- PASTILLES K. Noordstr. 44, Middel burg naast de Kazerne, Telefoon 3331 Middelburg en omstreken, Telefoon 3255 Op WOENSDAG 9 en DONDERDAG 10 Februari a*. Een Dickensfilm gemaakt door Cavalcanti. SCHOUWBURGZAAL. Aanvang 20 uur (precies) Kaartverkoop op Maandag 7 Februari a.s. in de Bogardzaal. Leden van 1920 uur. Niet-leden van 20—20.30 uur en op de avond der voorstelling aan de kassa Schouwburg. wij ons belasten met de vervaar diging van uw Drukwerk 1 BRIEFPAPIER ENVELOPPES REKENINGEN FAMILIEDRUKWERK VERENIGINGSDRUKWERK CIRCULAIRES BROCHURES DISSERTATIES enz. LITTOOIJ 6 OLTHOFF SPANJAARDSTRAAT 47 MIDDELBURG •.Het van ouds bekende adres speciaal voor eigengemaakte Verf, in elke kleur en hoeveelheid, zowel in LAK VERF, GLANSVERF, GRONDVERF. BEHANG - PLAMUUR - STOPVERF - GLAS - ENZ. ENZ. LANGE NOORDSTRAAT 70 MIDDELBURG 4 KACHELS, GASCOMFOREN, WRINGERS, WASMACHINES, EMAILLE- EN ALUM. ART. HOUT- EN IJZERWAREN, EMMERS, WASKETELS ENZ. RUIMTE! RUIMTE! RUIMTE! Onze zaak is inwendig verbouwd en vergroot, daardoor hebben wij meer ruimte gekregen en een betere verkoopgelegenheid. «Daarbij moet er nog ruimte komen in onze goederenrekken en ruimen wij op tegen sterk verlaagde prijzen, en zonder, punten. Profiteert van deze OPRUIMING ZONDER PUNTEN Lange Giststraat 11 (benedenhuis), Middelburg Fa. J. GERRITZEN en W. KOEJEMANS MOMENTEEL LEVERBAAR in Tropenverpakking 6 X 9 en X 6. KORTE DELFT 2 MIDDELBURG Het adres voor de Foto-amateur Eau de Cologne per maat van de beste kwaliteit 20 cent per 10 gram van Böl- doot, Lavendel, Cijbèle, Narcis enz. a 25 cent per 10 gram. Heeft U geen flesje? Wij helpen U toch Vlasmarkt 31, Middelburg zijn aitstekend en gemakkelijk zelf te maken. Wij hebben deze voor U in verschillende maten, plat en bol, met witte zoowel als zwarte onderkant. Lange Delft 125, Middelburg een mooie verrassing Laat een FOTO maken door Vakfotograaf, L. Noordstr. 27^ M'burg. Telefoon 3279 S Een kamp maakt of breekt de sfeer in Uw hul-skamer. Maak daarom rustig «en goe- i f de keus uit de aparte j •electie modellen on uitvoeringen in onze showroom. U zult er de lamp vil den die mét Uw meu belen harmonieert LANGE MOOADSTRX MiODElfiUM We hebben mooie Wiegen (bekleed) vanaf f 26,65. Luiermandjes f 7,98. Gummibroekjes. Wiegzeiltjes, Hospitaal- doek enz. VOOR EEN NAAR ZANDSTRAAT 23, TEL. 2069, MIDDELBURG. Tevens te koop enkele gebruikte Dame*- rijwielen. Puntenvrije Plastic Mantels, Gummi Jongensjassen, Gummi Heren Jassen. Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING Pantonsilletten Copo Jodium Keeltabletten Superol tabletten Cftromint Desomint Agre Gola Formitrol-pastilles Orgakinine Kinine Pharmaseofbine Spidox Paraformenthol Aflukin in het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg. SLAAGT U BIJ GOED. Tevens ruime keuze in Shalws en Bontgarnering. Pottenmarkt 2, Middelburg Begin Langeviele. DAT ONZE STEEDS NIEUWE TAXI'S ZIJN UITGERUST MET PRIMA VERWARMING EN RADIO DUS VOOR UW RITTEN NAAR ST. JANSTRAAT 17—19 MIDDELBURG. U BELT EVEN 2158 EN WIJ STAAN TE UWE DIENSTE VOOR BINNEN- EN BUITENLAND WIJ BRENGEN U een pracht sortering PIJPEN. SIGARETTENPIJPJES, SIGARENPIJPJES, SIGARETTENKOKERS. AANSTEKERS ENZ. EftZ. SIGARENMAGAZIJN Singelstraat 48, Middelburg voor PAPÏERBAKKEN THEEBEURZEN THEE- EN PRESENTEERBLADEN ZIE ETALAGES Korte Noordstraat 6, Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 4