l goed Rijwiel Rijwielhandel Schout Garage Van Doezelaar i mmf 1 l m 1 f Wij maken Nieuwe Rollen in uw Wringer VAM GOUDSWAARD PIET VREKE SCHULTE THIEME J. DE DREU, Voor iedere Dameshoed V rn PROVINCIALE ALMANAK VOOR ZEELAND „Korte Verklaring der Heilige Schrift" FIRMA G. VERHEULE, D A DAM EN - Drogisterij E \r Magazijn „Nieuw Engeland" KEES KLERCQ BAARS-SIJBRANTS H „De Weefstoel' Ter bescherming van MOND- en KEELHOLTE tegen VERKOUDHEID en GRIEP: Drogisterij Wr LEES DIT"** Vishandel ,,'t Centrum" „MUt W' „DE MAGNEET" jes Sla main Langeviele 62 Middelburg uDE LICHTBRON" SIGARENMAGAZIJN LEVERTRAAN Drogisterij L* JANSE MENNES' LAMPENHUIS FOTOHANDEL SL ogen LITTOOIJ OLTHOFF Shag en Rooktabak z. bon Radion, Henco, Imi, Oxeline C. HU IJ SM AN 2) a mes M. VAN L00 AD VERTENTIËN Uit voorraad kunnen wij U leveren uit de Goslinga Jozua 2,60, idem I Samuël 5,50, Van Gelderen Koningen I 3,65, idem Koningen II 4,70, idem Konin gen III 5,75, Aalders Klaagliederen 2,00, Ridderbos Mattheüs II 4,25, Greijdanus Galaten 2,35. Toezending franco. Boekhandel - Goes - Telefoon 2465 3^- ATTRACTIE!!! Bij aankoop van een doos Nivea van 60 ct, een pracht NIVEA BOUW PLAAT CADEAU I K. Noordstr. 44, Middel- 1 burg naast de Kazerne, Telefoon 3331 Gravenstraat 12, Middelburg, heeft zo juist ontvangen een partij blanke ZOUTEVIS ZONDER GRAAT en prima volle Haring voor de in maak, 10 stuks voor 80 cent. Voor bevroren Kabeljouw, zonder graat, ook uw adres. Beleefd aanbev. DAMES! Koopt uw BABY- EN KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86. Middelburg VOOR EEN NAAR ZANDSTRAAT 23, TEL. 2069, MIDDELBURG. Tevens te koop enkele gebruikte Dames rijwielen. DAT ONZE STEEDS NIEUWE TAXI'S ZIJN UITGERUST MET PRIMA VERWARMING EN RADIO? DUS VOOR UW RITTEN NAAR ST. JANSTRAAT 17—19 MIDDELBURG. U BELT EVEN 2158 EN WIJ STAAN TE UWE DIENSTE VOOR BINNEN- EN BUITENLAND Eau de Cologne per maat van de beste kwaliteit 20 cent per 10 gram van Bol- doot, Lavendel, Cijbèle, Narcis enz. a 25 cent per 10 gram. Heeft U geen flesje? Wij helpen U toch Vlasmarkt 31, Middelburg een mooie verrassing Laat een FOTO maken door Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. Telefoon 3279 RUIMTE! RUIMTE! RUIMTE! Onze, zaak is inwendig verbouwd en vergroot, daardoor hebben wij meer ruimte gekregen en een betere verkoopgelegenheid. Daarbij moet ef nog\ ruimte komen in onze goederenrekken en ruimen wij op tegen sterk verlaagde prijzen en zonder punten. Profiteert van deze OPRUIMING ZONDER PUNTEN Lange Giststraat 11 (benedenhuis), Middelburg Fa. J. GERRITZEN en W. KOEJEMANS KACHELS, GASCOMFOREN, WRINGERS, WASMACHINES, EMAILLE- EN ALUM. ART. HOUT- EN IJZERWAREN, EMMERS, WASKETELS ENZ. voor Portemonnaies en Portefeuilles voor Dames Heren, Geldtassen met 2 en 3 vakken. ZIE ETALAGES -Tpg Korte Noordstraat 6, Middelburg cCie. Sheets ScAje/yy&i,.. Een lamp maakt of breekt de sfeer in Uw i huiskamer. Maak daarom rustig een goe de keus uit de aparte selectie modellen en uitvoeringen in onze- showroom. U zult er de lamp vin den die met Uw meu belen harmonieert LANGE N00RDSTR.14 MIDDELBURG WIJ BRENGEN U een pracht sortering PIJPEN, SIGARETTENPIJPJES, SIGARENPIJPJES, SIGARETTENKOKERS, AANSTEKERS ENZ. ENZ. Singelstraat 48, Middelburg SLAAGT U BIJ GOED. Tevens ruime keuzo in Shalws en Bontgarnering. Pottenmarkt 2, Middelburg Begin Langeviele. WIJ HEBBEN Toestellen Albums Standaards Lijsten Boeken enz. enz. het beste middel voor Uzelf en Uw kinderen in de winter. Wij hebben voor U zowel de Medi cinale Gele Levertraan als de Sanos- tol met sinaasappelsmaak, Sinatran, Halitran enz. enz. Ook vele andere vitaminerijke pre paraten. Telefoon 2419 Lange Noordstraat 70 - Middelburg. U WILT een RADIOTAFEL of een LEESLAMP? Lange Noordstraat 5759 tegenover Blindenhoek, Middelburg, Telefoon 2492 KORTE DELFT 2 MIDDELBURG We hebben mooie Wiegerf (bekleed) vanaf f 26,65. Luiermandjes f 7,98. Gummibroekjes. Wiegzeiltjes, Hospitaal- doek enz. J3 Langeviele 3 Middelburg wij ons belasten met de vervaar diging van uw Drukwerk BRIEFPAPIER ENVELOPPES REKENINGEN FAMILIEDRUKWERK VERENIGINGSDRUKWERK CIRCULAIRES BROCHURES DISSERTATIES enz. LITTOOIJ OLTHOFF SPANJAARDSTRAAT 47 MIDDELBURG Pantonsilletten Copo Jodium Keeltabletten Superol tabletten Citromint Desomint Agre Gola Formitrol-pastilles Orgakinine Kinine Pharmascorbine Spidox Paraformenthol Aflukin in het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg. VERSCHENEN voor 1949. Samengesteld door Mr J. K. MUNTERS Hoofdcommies der Provinciale Griffie. Bevat alle gegevens van de Zeeuwsche Gemeentebesturen, Polders en Waterschappen enz. Groot 575 bladzijden. Gebonden 5, Ingenaaid 4,25. Uitgave van SPANJAARDSTRAAT 47 MIDDELBURG Wij zijn ruim voorzien van Chocolade en Suikerwerk- Suiker - Jam - Stroop - Ontbijtkoek - Biscuits - Beschuit - Havermout - Bloem - Pudding - Maizena - Vermicelli - Macaroni - Blikgroenten - flessen Limonadesir. - Puddingsaus - Haring en Mosselen in 't Zuur - Drop enz. PAKKEN GLOED voor de stoof Spliterwten, Groene Erwten, Bruine Bonen Boter- en Kaashandel Lange Geere 40, Middelburg Wij hebben prima SOUSBRAS voor U met plastic voering in wit, zalm, bleu en zwart. Diverse prijzen. Lange Delft 125, Middelburg Is uw Naaimachine defect Dekker maakt het perfect Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg Puntenvrije Plastic Mantels, Gummi Jongensjassen, Gummi Heren Jassen. Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 4