goed Rijwiel Rijwielhandel Schout 1 Wij maken NieuweRollen in uw Wringer wam m@m PIET VREKE GOUDSWAARD „Mist U" Garage Van Doezelaar U ZOEKT KEES KLERGQ DrH. Bergema, Voor iedere Dameshoed PROVINCIALE ALMANAK VOOR ZEELAND Sigarenmagazijn BOSDIJK. Jes Xamain Huishoudster, Stempels D A M E N - Drogisterij EF Kledingmagazijn „Nieuw Engeland" BAARS -SIJBRANTS „De Weefstoel' D A Vishandel ,,'t Centrum" LEVERTRAAN Drogisterij L, JANSE Langeviele 62 - Middelburg FOTOHANDEL „DE LICHTBRON" MENNES' LAMPENHUIS 3 95 „DE MAGNEET" M. VAN L00 SIGARENMAGAZIJN blijft steeds het BESTE voor U zoeken, wat er momenteel geboden wordt. LITTOOIJ OLTHOFF Opgelet Huismoeders C. HU IJ SM AN ADVERTENTIËN Heden nam de Here tot Zich onze innig geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder DINA SUZANNA BROERSE, Weduwe van Maarten Jobse, in de ouderdom van ruim 82 jaren. Vertrouwende op Gods Beloften, ging zij van ons heen. Serooskerke (W.): C. M. LOUWERSE—JOBSE. I. LOUWERSE. M. S. JOBSE. Oostkapelle J. JOBSE. P. M. JOBSE—STURM. Goes C. JOBSE. N. P. JOBSE—v. d. WELLE. Serooskerke (W.): JOHa JOBSE. Klein- en Achterkleinkinderen. Serooskerke (W.), 8 Januari 1949. De begrafenis heeft plaats gehad op Woensdag 12 Januari om 12 uur. Met vriendelijke dank voor de dubbele gelukwensen per 1 Januari, zowel van hier als elders, wensen wij U voor 1949 de zegen des HEEREN toe. Ds en Mevr. H. SCHOLING—BOS en Gezin. Kamperland, Januari 1949. VOOR EEN NAAR ZANDSTRAAT 23, TEL. 2069, MIDDELBURG. Tevens te koop enkele gebruikte Dames rijwielen. Tegen griep en keelpijn Kintinaco Dragees Agre Gola Pantonsilletten Superol I K. Noordstr. 44, Middel- |y I burg naast de Kazerne, Telefoon 3331 Gravenstraat 12, Middelburg, heeft zo juist ontvangen een partij blanke ZOUTEVIS ZONDER GRAAT en prima volle Haring voor de in maak, 10 stuks voor 80 cent. Voor bevroren Kabeljouw, zonder graat, ook uw adres. Beleefd aanbev. het beste middel voor Uzelf en Uw kinderen in de winter. Wij hebben voor U zowel de Medi cinale Gele Levertraan als de Sanos- tol met sinaasappelsmaak, Sinatran, Halitran enz. enz. Ook vele andere vitaminerijke pre paraten. Telefoon 2419 Lange Noordstraat 70 - JMiddelburg. DAMES! Koopt uw BABY- EN KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg TRAININGSPAKJES, zeer sterke stof, van 4 tot 8 jaar, vanaf 15,95, beter als tricot Mooie BRETELBROEKJES 5,90 Leuke MEIS JESROKJES 6,Moderne PLOOIROKKEN 21,50, ook in de zwarte kleur PLASTIC MANTELS en CAPES, de betere soort, 15,58 LICHTE HEREN REGENJASSEN 18,85 SPORT- COSTUUMS vanaf 47,50 COSTUUMBROEKEN vanaf 17,50. Lange Giststraat 11 (benedenhuis), Middelburg Fa. J. GERRITZEN en W. KOEJEMANS T I KACHELS, GASCOMFOREN, WRINGERS, WASMACHINES, EMAILLE- EN ALUM. ART. HOUT- EN IJZERWAREN, EMMERS, WASKETELS ENZ. OTO WIJ HEBBEN Toestellen Albums Standaards Lijsten Boeken enz. enz. KORTE DELFT 2 JWttDDELBURG SLAAGT U BIJ GOED. Tevens- ruime keuze in Shalws en Bontgarnering. Pottenmarkt 2, Middelburg Begin Langeviele. voor voor Couranten Hangers, Briefstandaards, Fotostandaards, Boekensteunen ZIE ETALAGES Korte Noordstraat 6, IVIiddelburg DAT ONZE STEEDS NIEUWE TAXIS ZIJN UITGERUST MET PRIMA VERWARMING EN RADIO? DUS VOOR UW RITTEN NAAR ST. JANSTRAAT 17—19 MIDDELBURG. U BELT EVEN 2158 EN WIJ STAAN TE UWE DIENSTE VOOR BINNEN- EN BUITENLAND Is uw Naaimachine defect Dekker maakt het perfect Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg Een lamp maakt of breekt de sfeer in Uw I huiskamer. Maak I daarom rustig een goe de keus uit de aparte. selectie modellen en uitvoeringen in onze showroom. U zult er de lamp vin den die met Uw meu belen harmonieert LANGE N00RDSTR.14 MIDDELBURG een mooie verrassing Laat een FOTO maken door Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. Telefoon 3279 We hebben mooie Wiegen (bekleed) vanaf f 26.65. Luiermandjes f 7,98. Gummibroekjes, Wiegzeiltjes, Hospitaal doek enz. IJ Langeviele 3 Middelburg KENT U die mooie SLAAPKAMER LAMPEN en NACHT TAFELLAMPJES uit al? Lange Noordstraat 5759 tegenover Blindenhoek, Middelburg, Telefoon 2492 IEDERE JONGEN heeft graag een Meccanodoos Maar dan een Construc tor met gummi bandjes, reeds vanaf 3,40. Losse onderdelen thans uit voor raad leverbaar. Speciale aanbieding in Staalbouwdozen van 6,90 nu voor Vlasmarkt 31, Middelburg Puntenvrije Plastic Mantels, Gummi Jongensjassen, Gummi Heren Jassen. Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING Singelstraat 48, Middelburg VERSCHENEN voor 1949. Samengesteld door Mr J. K. MUNTERS Hoofdcommies der Provinciale Griffie, Bevat alle gegevens van de Zeeuwsche Gemeentebesturen, Polders en Waterschappen. Groot ruim 500 bladzijden. Gebonden 5, Ingenaaid 4,25. Uitgave van SPANJAARDSTRAAT 47 MIDDELBURG Wij zijn ruim voorzien van Chocolade en Suikerwerk - Suiker - Jam - Stroop - Ontbijtkoek - Biscuits - Beschuit - Havermout - Bloem - Pudding - Maizena - Vermicelli - Macaroni - Blikgroenten - flessen Limonadesir. - Puddingsaus - Haring en Mosselen in 't Zuur - Drop enz. PAKKEN GLOED voor de stoof Shag en Rooktabak z. bon Radion, Henco, Imi, Oxeline Boter- en Kaashandel Lange Geere 40, Middelburg middelbare leeftijd, zoekt werkkring in klein Christelijk gezin. Liefst in Middel burg of Goes. Brieven onder No. F bureau van dit blad. MAANDAG 17 JAJNUARI, des avonds om 8 uur spreekt rector aan de Theol. School te Ma kassar namens de Zendingscommissie in de Geref. Kerk te Souburg. Het is nog steeds hetzelfde bij Wij leveren U bij iedere bon min stens 5 Sigaren. Ruim gesorteerd in de meest voornaamste merken. Ook in Pijpen enz. hebben wij een ruime keuze. J. DE WILDE, Langeviele 11, Middelburg LITTOOIJ 6 OLTHOFF Spanjaardstraat 47 - Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 4