mmrmm Kerknieuws Predikbeurten niet langer mocht voortduren. Hoe velen zijn de dupe niet geworden van de te lang volgehouden laksheid. Er zijn er wel die beweren, dat Nederland het recht niet heeft om in Indië zo op te treden.Ook de Indische volken hebben recht op zelfstandigheid en vrijheid. Natuurlijk. Maar 't is nooit onze bedoeling geweest om die te beknotten en daarom over te gaan tot de politionele actie. Integendeel. Juist onze verantwoor delijkheid tegenover hen bracht ons er toe om de eerste keer en ook nu weer in te grijpen. Het niet-aanpakken stelde ons juist schuldig. Toch brengt deze vervulling van onze plicht, hier in ons land in menig gezin grote spanning. Het gevaar voor onze jongens neemt door dit alles toe. Ook te voren was dat er wel. En misschien nog erger. Want de sluipmoordtactiek stelt je elk ogenblik aan grote gevaren bloot. Daartegenover is een open strijd in ge sloten colonnes niet verraderlijk en wellicht minder gevaarvol. Maar nu de spanning in heel de Indische kwestie haar toppunt bereikt, gaan onze gedachten vooral uit naar hen die wij kennen en die wij niet kennen, wier ouders, of vrouwen, en verloofden toch direct in meer dere zorg zitten. De Here moge hun de kracht geven om de hunnen veilig in Zijn handen over te geven en rust te vinden in 't vertrouwen op Hem. Ook voor onze jongens daar, hoewel 't zeker vreug de is dat ze eindelijk mogen helpen, zal 't niet mee vallen, wanneer ze juist op 't punt stonden naar Ne derland terug te keren, hun diensttijd verlengd te zien, hun Kerstviering te zien vervliegen.. Daarom moeten wij ze niet alleen laten, maar meer nog dan tot nu toe een plaats voor hen en de hunnen inruimen in onze gebeden, met hen meeleven niet al leen in de sfeer van hun aardse taak, maar ook hun namen dragen voor de troon van- onze God, opdat Hij temeer hen sterke, bescherme en zegene. En onze God geve dat spoedig, heel spoedig de orde en de rust hersteld mogen wezen tot zegen voor de bevolking daar, opdat zij allen een stil en gerust leven mogen leiden onder de goede scepter van onze geliefde Koningin Juliana. Z. G. (Daar de kopij voor dit artikel de drukkers te laat bereikte voor het voorlaatste nummer, wordt het eerst nu geplaatst.) Anne de Vries. KLEUTERVERTELBOEK VAN DE BIJBELSE GESCHIEDENIS. Uitg. J. H. Kok, Kampen. Anne de Vries zegt in z'n „inleiding" dat de Bijbelse geschiedenis vertellen voor kleuters van drie of vier jaar een moeilijk werk is. Nu, dat wil ik geloven. Maar Anne de Vries kan het. Hij kan het meesterlijk. Wat een juweel van een bock is dit geworden, niet alleen door de sublieme verteltrant, maar ook om de platen. Daar beginnen kinderogen bij te schitteren, en niet alleen kinderogen. Ik zou dit boek wel willen zien in ieder gezin met opgroeiende kinderen. Men moet niet al te veel letten op de genoemde leeftijd van drie of vier jaar. Jongens en meisjes van 12 of 13 genieten er nog even goed van. Ja, wilt u wel ge loven, dat ik er zo maar stukken uit over zou willen nemen voor een preek Er zitten immers ook kleuters in de kerk? Denken wij dominees daar wel om Ik ben er zeker van, dat van de woorden zó tot hen gezegd, de oudjes van 70 a 80 ook nog wel genieten. Kortom, 'n fijn boek. H. V. Key Munk. TROOST EN TUCHT. Uitg. Daamen N.V., den Haag. Toen ik eenmaal Key Munk's „In Gods waagschaal" gelezen had, was Key Munk mijn man, en had hij m'n hart gestolen. Deze Deense dominee zou bij mij geen kwaad meer kunnen doen. Hij kan het gelukkig niet meer ook, want hij is tijdens de verzetsactie in Denemarken vermoord, en is nu in de hemel. Gelukkig voor hem, jammer voor Denemarken. Want deze man was een geweldenaar van het Woord. Ik zou hem overal nalopen, ook dwars tegen alle vermaningen van ouderlingen in, dat je niet mag nalopen. De preken, die in „Tucht en troost" gegeven worden, zijn de eer ste (19191928) en de laatste (194143) preken van Key Munk. Het zijn heel andersoortige preken dan wij gewend zijn. Ik zou eerlijk gezegd, niet willen, dat ze zó met huid en haar in Nederland werden geïmpor teerd. Van tekstverklaring komt maar 'n heel klein beetje terecht, en gereformeerd zijn ze allerminst. En toch hebben zijn woorden zo iets suggestiefs, dat men er direct van onder de bekoring komt. Dat komt mis schien daarvandaan, dat ze zo gewóón zijn. In een van z'n preken zegt Key Munk Jezus is het, die mij voortdrijft. Welnu, dat voel je in elke preek, en daarom zijn ze ook zo mooi, al is het niet overal even „gere formeerd". Het klinkt misschien wat vreemd, maar ik hoor liever een ongereformeerde preek die echt is, dan een gereformeerde preek die niet echt is. Maar het liefst heb ik natuurlijk een preek die èn gereformeerd èn echt is. H. V. Beroepen te 's-Gravenhage-Oost (als Evang. pred.), F. E. Hoekstra te Sassenheim te Scharendijke A. van Egmond te Ouderkerk aan de Amstel te Doorn spijk, S. Wagenaar te Arum te Medemblik, D. Mid delkoop te St. Pancras te Elburg en te Oegstgeest- Morsch-Rijndijk, E. de Vries, cand. te Zwartsluis. Bedankt voor Voorschoten, D. Veenhuizen te Nieu- wer-Amstel-Noord voor Oud-Vossemeer, H. Botma te Emmer-Erfscheidenveen voor Appelscha, H. Sweepe te Opperdoes. Ds S. Hania f. Na een langdurige ongesteldheid is in het ziekenhuis te Groningen in de ouderdom van bijkans 44 jaar overleden Ds S. Hania, predikant bij de Geref. Kerk van Tzum. Ds Hania, die 3 Januari 1905 werd geboren, aanvaardde zijn ambt op 22 Mei 1932 te Schoonoord, vanwaar hij 7 Juli 1946 naar Tzum vertrok. Ds A. J. R. Brussaard te Bruchterveld deelt ter voorkoming van door hoorcommissies te maken kosten mede, dat hij voorlopig nog geen beroep naar elders in overweging nemen kan. Rotterdam. De kerkeraad besloot tot het doen bouwen van een nieuw bedehuis «met zalen aan de Boezemsingel ter vervanging van de vroegere Nieuwe Oosterkerk. Het kerkgebouw dat verrijzen zal onder architectuur van Is. B. v. Heijningen te 's-Gravenhage, zal 900 zitplaatsen tellen. Oudejaar 31 December 1948. Nieuwjaar 1 Januari 1949. Zondag 2 Januari 1949. CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 31 Dec. 7 uur Ds H. Veldkamp ■Middelburg (Noorderkerk) 6.30 u(& Ds J. v. d. Berg 1 Jan. (Hofpleinkerk) 10 uur Dr A. H. Oussoren Middelburg 2 Januari Hofpleinkerk 10 uur Ds P. van Til Bevest. Ambtsdr. en Voorber. H. Av. 2.30 uur Ds H. Veldkamp, Zondag 43 5.30 uur Ds H. Veldkamp Noorderkerk 10 uur Ds H. Veldkamp 5.30 uur Ds P. van Til, Zondag 43 Collecte Theol. Fac. V.U. en Em. Fonds. Arnemuiden 31 Dec. 7 uur Ds P. M. Veldhuijzen 1 Jan. 10 uur Ds P. M. Veldhuijzen 2 Jan. 10 en 2.30 uur Dhr P. J. de Jonge hulppred. te Breskens. Domburg Geen opgave ontvangen Gapinge 31 Dec. 5.30 uur Ds S. van Wouwe 2 Jan. 9.30 uur Leesdienst 2 uur Ds J. Hindriks, Bev. Ambtsdragers Grijpskerke Geen opgave ontvangen Koudekerke 31 Dec. 7.30 uur Ds A. Elshout 1 Jan. 10 uur Ds A. Elshout 2 Jan. 9.30 uur Leesdienst, 2.30 u. Ds P. van Til St. Laurens 31 Dec. 7 uur Ds C. Boon 2 Jan. 10 uur (Bev. Ambtsdr.) en 2.30 uur Ds C. Boon Meliskerke 31 Dec. 7 uur Ds C. van Nes 1 Jan. 9.30 uur Ds C. van Nes- Bevestiging Ambtsdragers. 2 Jan. 9.30 en 2.30 uur (Voorber. H. Av.) Ds C. van Nes Oostkapelle 31 Dec. 7 uur Ds J. W. Deenik 1 Jan. 10 uur Ds J. W. Deenik 2 Jan. 10 uur Ds J. W. Deenik, Bev. Ambtsdr. 2 uur Ds J. W. Deenik Serooskerke 31 Dec. 7.30 uur Ds S. van Wouwe 1 Jan. 10 uur Ds S. van Wouwe, Bev. Ambtsdr. 2 Jan. 10 uur Leesdienst 3.30 uur Ds J. W. Deenik Souburg 31 Dec. 7.30 uur Ds J. v. d. Berg 'Verder geen opgave ontvangen Vlissingen 31 Dec. 7.30 uur Ds J. Hindriks Collecte voor de Kerk. 1 Jan. 9.30 uur Ds J. Hindriks 2 Jan. Geen opgave ontvangen Veere 31 Dec. 6 uur Ds J. C. Streefkerk 2 Jan. 9.30 u. Ds J. C. Streefkerk (Bev. Ambtsdr.) 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk (Voorb. H. Av.) Vrouwenpolder 31 Dec. 2 uur Ds J. C. Streefkerk 2 Jan. 11 uur Ds J. C. Streefkerk, Bev. Ambtsdr. 4 uur Westkapelle 31 Dec. 7 uur 1 Jan. 9.30 uur 2 Jan. 9.30 uur 2.30 uur CLASSIS AXEL Ds A. Scheele Leesdienst Leesdienst Ds A. Scheele Aardenburg 6 uur Ds D. v. d. Meulen 1 Jan. 10 uur Ds D. v. d. Meulei\ 2 Jan. 10 uur Ds D. v. d. Meulen, Bev. Ambtsdr. 3 uur Ds A. A. Oostenbrink Axel 31 Dec. 6 uur Ds D. J. Couvée 1 Jan. 10 uur Ds D. J. Couvée 2 Jan. Geen opgave ontvangen Breskens 31 Dec. 7 uur Dhr P. J. de Jonge 2 Jan. 10 en 4 uur Ds P. M. Veldhuijzen Hoek Geen opgave ontvangen Oostburg (in Pro Rege) Geen opgave ontvangen Schoondijke 31 Dec. 4.30 uur Ds A. A. Oostenbrink 1 Jan. Geen dienst 2 Jan. 9 en 2.30 uur Ds S. v. Wouwe, Serooskerke Des namiddags bevest. van Ambtsdragers. Ter neuzen 31 Dec. 7 uur Ds H. Pestman 1 Jan. 10 uur Ds H. Pestman 2 Jan. 10 uur Ds H. Pestman Bevestiging Ambtsdragers. 3 uur Ds J. J. Ritsema Collecte Evang. in Noord-Brabant, Limburg en België. Zaamslag 31 Dec. 5 uur Ds J. J. Ritsema 1 Jan. 10.30 uur Ds J. J. Ritsema 2 Jan. 9.30 uur Ds J. J. Ritsema 2.30 uur Ds H. Pestman Zoutespui 31 Dec. 4 uur Ds D. J. Couvée 1 Jan. 9 uur Ds J. J. Ritsema 2 Jan. 10 uur (Bevest. Ambtsdr.) en 2.30 uur Ds D. J. Couvée CLASSIS GOES. Baarland 31 Dec. Ds Y. J. Tiemersma 2 Jan. 10 en 2.30 uur Ds Y. J. Tiemersma Bevestiging Ambtsdragers. Borssele 31 Dec. 4 uur Ds J. v. d. Veen 1 Jan. 10 uur Ds J. v. d. Veen 2 Jan. 10 uur Ds G. van Heiningen 2.30 uur Ds E. Beukema Driewegen 31 Dec. 7 uur Ds J. v. d. Veen 1 Jan. Geen dienst 2 Jan. 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Veen Goes 31 Dec. 7 uur Ds R. A. Flinterman Collecte Geestel. verz. ziekenhuispat. en -pers. 1 Jan. 10 uur Drs C. Stam Collecte Geestel. verz. Opvarende Koopvaardij. 2 Jan. 10 en 3 uur- (Zondag 32) Ds R. A. Flinterman Collecte Verstr. Geref. in Frankrijk en het overige buitenland. s-Gravenpolder 31 Dec. 5 uur Drs C. Stam Heinkenszand 31 Dec. 6 uur Dr A. H. Oussoren te Middelburg. 1 Jan. 10 uur Ds R. A. Flinterman 2 Jan. 10 en 2.30 uur Dr A. H. Oussoren Kapelle Geen opgave ontvangen Kruiningen Geen opgave ontvangen Lewedorp 31 Dec. 2.30 uur Ds J. Y. Tiemersma em. pred. te Baarland. Verder geen opgave ontvangen Nieuwdorp 31 Dec. 6 uur Ds E. Beukema 1 Jan. 10 uur Ds E. Beukema 2 Jan. 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wolf aartsdijk 31 Dec. 6 uur Ds G. van Heiningen 1 Jan. 10 uur Ds G. van Heiningen 2 Jan. 10 en 2.30 uur Leesdienst Wemcldinge Geen opgave ontvangen Yerseke 31 Dec. 7 uur Ds J. E. Booy Verder geen opgave ontvangen CLASSIS THOLEN. Anna Jacoba Polder 31 Dec. 7 uur Ds M. J. Arntzen 1 Jan. 10 uur Ds M. J. Arntzen 2 Jan. 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Bergen op Zoom Geen opgave ontvangen Krabbendijke 31 Dec. 5.30 uur Ds P. de Bruyn 1 Jan. 9.30 uur Ds P. de Bruyn 2 Jan. 9.30 uur (Bevest. Ambtsdragers) en 2.30 uur (Zondag 38) Ds P. de Bruyn Oud-Vossemeer Geen opgave ontvangen Poortvliet Geen opgave ontvangen Tholen Geen opgave ontvangen Rilland-Bath Geen opgave ontvangen CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 31 Dec. 5 uur Ds G. Aalbersberg 1 Jan. 9.30 uur Leesdienst 2 Jan. 9.30 uur Ds S. Greving 1.30 uur Ds G. Aalbersberg Bruinisse 31 Dec. 5 uur Ds D. Bremmer Colijnsplaat 31 Dec. 6.30 uur Dhr A. Vingerling 1 Jan. 10 uur Dhr A. Vingerling 2 Jan. 10 en 2.30 uur Ds K. Dronkert te Leiden Geersdijk Geen opgave ontvangen Haamstede 31 Dec. 7 uur Ds D. van Swigchem Jan- .Geen dienst 2 Jan. 10 en 3 uur (Voorber. H. Av.) Ds D. van Swigchem Kamperland 31 Dec. 6.30 uur Ds H. Scholing 1 Jan. 10 uur (Bevest. Ambtsdr.) Ds H. Scholing 2 Jan. 10 uur Ds H. L. van Aller 2.30 uur Ds H. Scholing Nieuwerkerk 31 Dec. 7 uur Leesdienst 2 Jan. 10 en 2.30 uur Dhr A. Vingerling te Goes Oosterland 31 Dec. 7 uur Ds D. Bremmer 1 Jan- Geen dienst 2 Jan. 10 uur Ds D. Bremmer 2.30 uur Leesdienst Scharendijke Geen opgave ontvangen Wissekerke 31 Dec. 6.30 uur Ds G. Visser 1 Jan. 10 uur Ds G. Visser 2 Jan. 10 uur Ds H. Sc-holing 2.30 uur Ds G. Visser Zierikzee Geen opgave ontvangen Zonnemaire 31 Dec. 6.30 uur Ds G. Aalbersberg 1 Jan. 10 uur Ds G. Aalbersberg 2 Jan. 10 uur Ds G. Aalbersberg 2.30 uur Ds S. Greving

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3