JOHANNES POST Een Piano ol Orgel Rijwielhandel SCHOUT Ruime sortering WRINGERS vam m KEES KLERCQ PIET VREKE GOUDSWAARD u zöekt KLEUTER-VERTELBOEK BIJBELSE GEBCHIEDEHIS Voor nuttige Geschenken Voor iedere Dameshoed St. Nicolaas- Geschenken Jes JCamain f en 1 FIRMA G. VERHEULE, Kledingmagazijn „Nieuw Engeland" BAARS -SIJBRANTS „De Weefstoel" SÏÏe03 DAIV! EN - Drogisterij Er Dameshoeden BARETTEN FIRMA A. L. LE C0INTRE MENNES' LAMPENHUIS M. VAN LU*, cBozfi dat tyXiv diind cfrcïiitfvhiy 1-n aa fit Langeviele 62 Middelburg DE LICHTBRON „DE MAGNEET" Vishandel ,,'t Centrum" St* Nicolaasgeschenken FOTOHANDEL BONTVELLEN Drogisterij L. JANSE, Voor practische en nuttige ADVERTENTIËN 1= 5 December a.s. hopen onze geliefde Ouders Jf A. WIELEMAKER J I A. J. WIELEMAKERJ W VADER de dag te herdenken, waarop zij Jf 25 jaar geleden in het huwelijk f| traden. lp Hun dankbare Kinderen, Middelburg, Korte Gere 3. Zoo juist verscheen de 3e druk van het fijne boek van ANNE DE VRIES Gebonden in linnen stempelband 5,90. Gaarne wachten wij uw bestelling. Toezending geschiedt franco. Boekhandel - Telefoon 2465 - 5 Goes is een kostbaar bezit voor het gezin. Wij hebben een grote keuze in ver schillende prijzen. Mogen wij U eens inlichtingen geven De prijzen vallen U zeker mee. KOSTERDEY, Stationsstraat 34, Axel Ook alle reparaties. Zojuist verscheen voor de door ANNE DE VRIES Met 140 tekeningen van TJEERD BOTTEMA waarvan 18 in kleurendruk Dit Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis is bestemd voor de jongere kinderen in de leeftijd van ongeveer 4 tot 8 jaar. Prijs geb. in linnen prachtband 8,50. Verkrijgbaar bij de Boekhandel. Is uw Naaimachine defect Dekker maakt het perfect Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg zoals Heren- en Damesrijwielen Electrische Rijwiellampen Handwarmers en handschoenen Beenpijpen Dubbele Dragertassen slaagt U 't best bij Zadels Zaklantaarns en Batterijen Straalkachels Strijkijzers Stofzuigers enz. enz. ZANDSTRAAT 23, Middelburg Telefoon 2069. Tevens nog enkele z.g.a.n. Jongensfietsen voor leeftijd 8 a 10 jaar. reeds vanaf 29,75. Wringerbokken, Droogrekjes, pracht Strijkplanken, Fluitketels met deksel, diverse soorten Koekepannen, Wasborden, Petroleumstellen (3-vlams), Petroleum Kannen, Wasketels, Asemmers, Putemmers, Werkemmers, vertinde Melkemmers. Keukenkachels, Electrische Wasmachines, Brandkast en voordelige Draadmanden. Gashaard, Gasoven, Lange Giststraat 11 (benedenhuis), Middelburg COSTUUMBROEKEN vanaf 18.50. PLASTIC DAMESMANTELS 16,50. Voor oudere dames ZWARTE PLASTIC MANTELS. Verder grote sorteringPETTEN, DASSEN, BRETELS, SOKOPHOUDERS en PULLOVERS. BLAUWE- EN ZWARTE MEISJES DIRECTOIRS. Fa. J. GERRITZEN en W. KOEJEMANS SLAAGT U BIJ GOED. Tevens ruime keuze in Shalws en Bontgarnering. Pottenmarkt 2, Middelburg Begin Langeviele. Een lamp maakt of breekt de sfeer in Uw I huiskamer. Maak I daarom rustig een goe- I de keus uit de aparte f selectie modellen Uitvoeringen in onze. showroom. U zult er de lamp vin den die met Uw meu belen harmonieert. LANGE N00RDSTR.14 MIDDELBURG Voor Speelgoederen en andere St. Nico- laasgeschenken geen beter adres in Zee land dan Vlasmarkt 31, Middelburg Onze etalages zullen het U bewijzen. De grootste sorteering en laagste prijzen. Wollen Sportkousen, Heren Sokken, Da mes Directoirs, Bustehouders, Wollen Baby Overgooiers, Cape, enz. „Gravenstraat 12, Middelburg, heeft zo juist ontvangen een partij blanke ZOUTEVIS ZONDER GRAAT en prima volle Haring voor de in maak, 10 stuks voor 80 cent. Voor bevroren Kabeljouw, zonder graat, ook uw adres. Beleefd aanbev. Voor St. Nicolaas 'n fijne fles Boldoot Eau de Cologne of Rhö Deü, Chevallier, Luxe dozen Toiletzeep. I K. Noordstr. 44, Middel- I j^j burg naast de Kazerne, I I Telefoon 3331 DAMES! 0 Koopt uw BABY- EN q KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg zooais F1TG VOOR DE A.S. ST. NICOLAAS zijn wij speciaal gesorteerd in LUXE ROOKARTIKELEN. Komt U eens p.-n 'kijkje nemen? Tien tegen één of U slaagt. SINGELSTRAAT 48, MIDDELBURG, RUIME KEUZE zooals Toestellen Albums Standaards Lijsten Boeken enz. enz. benoodigheden voor Amateurs. KORTE DELFT 2 MIDDELBURG ONTVANGEN in de Speciaalzaak voor garnering. Grote verscheidenheid in Aardige voor Dames en Meisjes. St. Janstraat 68, 'Middelburg, Telefoon 2203 Chocolade vermageringsbonbons. Absoluut onschadelijk, 1,25 per doos. Telefoon 2419 Lange Noordstraat 70 - Middelburg. Lange Noordstraat 5759 tegenover Blindenhoek, Middelburg, Telefoon 2492 Koop met kennis, Ga naar Mennes voor Portemonnaies en Portefeuilles voor Dames Heren, Geldtassen met 2 en 3 vakken. OST- ZIE ETALAGES Korte Noordstraat 6, Middelburg een mooie verrassing Laat een FOTO maken door Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. Telefoon 3279 Punten vrije Plastic Mantels, Gummi Jongensjassen, Gur Heren Jassen» Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit In BEDRIJFSKLEDING

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 4