Schulte Thieme Moeder en haar Man 1 GOUDSWAARD arteritis WRINGERS Rijwielhandel SCHOUT PiET VREKE H. -v. d. HEUVEL KEES KLERCQ Het volk ten baat v Ste Xichtbron M. VAN L00 VOOR DE KOUDE AVONDEN FIRMA G. VERHEULE, Kledingmagazijn „Nieuw Engeland" DAM EN - Drogisterij El r „De Weefstoel" BS.?,' MENNES' LAMPENHUIS FIRMA A. L. LE COINTRE «THE «iSï© CLEANE B$" Christelijke Filmactie INIANDSCHE TABAK Griep, Hoesten en Verkoudheid FIRMA G. VERHEULE, „DE MAGNEET" Langeviele 62 Middelburg WIJ LEVEREN U vnowow U fee o/u C. HUIJSMAN FOTOHANDEL 1949 LITTOOIJ OLTHOFF J(feine Jes Xamctïn Drogisterij L. JANSE, Ieder meisje heeft graag zoon echte Multy Plastic Baby pop. Oi*jekleed 6,50, 10,50, 14,en 19,gekleed 8, ƒ13,—, ƒ17,en ƒ21,Of anders zoo'n 'Rieten Poppenwagen reeds vanaf 4,95. Vlasmarkt 31, Middelburg Een smakelijk kopje ANIJSMELK kunt U maken met de ANIJSTABLETTEN uit de DROGISTERIJ in het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg. Eén tabletje is voldoende voor één kopje melk. Per buisje 44 cent. Zoo juist verschenen de 2e druk door PROF. Dr J. WATERINK. Prijs gebonden 4,50. Dit is een belangrijk, eigenlijk een on misbaar boek voor alle moeders en vaders. Het geeft antwoord op vele vragen. Toezending geschiedt franco. Aanbevelend, Boekhandel - Telefoon 2465 - Goes JE KOOP PRIMA FRANSCH ORGEL, 2sPel' mooi van toon, zeer geschikt voor kleine zaal, 125, Adres J. A. Roth, Heerenstraat 30, Middelburg. Voor de gure dagen Rubber warmwater Kruiken in diverse prijzen. Nog enkele a Stenen Kruiken PLASTIC MANTELS, de betere soort, 16,50. LICHTE HEREN REGENJASSEN 19,50. SPORTCOSTUUMS, COSTUUMBROEKEN 18,50 enz. JONGENS SCHOOL JASJES van 4 tot 8 jaar 13,50 enz. Grote sortering PETTEN, DASSEN, ZELFBINDERS, BRETELS, RIEMEN en SOKOPHOUDERS. Lange Giststraat 11 (benedenhuis), Middelburg Fa. J. GERRITZEN en W. KOEJEMANS g.I K. Noordstr. 44, Middel- I burg naast de Kazerne, Telefoon 3331 Wij hebben een aardige collectie wollen Sjaals. Tevens voorradig Vissersgaren zonder punten met bijpass. Haaknaalden voor Schooltassen, Vakkentassen, Boodschap-, Hand- en Schoudertassen. EW ZIE ETALAGES -^0 Korte Noordstraat 6, Middelburg WAT een mooie SCHEMERLAMPJES staan er toch in Lange Noordstraat 5759, Middelburg t.o. Doopsgezinde Kerk, telefoon 2492. Door onze grote verscheidenheid kunt U bij ons altijd slagen. St., Janstraat 68, Middelburg, Telefoon 2203 reeds vanaf 29,75. Wringerbokken, Droogrekjes, pracht Strijkplanken, Fluitketels met deksel, diverse soorten Koekepannen, Wasborden, Petroleumstellen (3-vlams), Petroleum Kannen, Wasketels, Asemmers, Putemmers, Werkemmers, vertinde Melkemmers. Keukenkachels, Electrische Wasmachines, Gashaard," Gasoven, Brandkast en voordelige Draadmanden. REGEN EN WIND DEERT NIET MEER UTRECHT VERVEN HET WEER STOMEN - PLISSEREN - VERVEN Filialen in Zeeland MIDDELBURGL. Noordstraat 46, Tel. 3178, VLISSINGEN: Oude Markt 24, Tel. 22. GOESOpril - Grote Markt 5, Tel. 2883. Rijwieüampen Dubbele Dragerfcassen Zaklantaarns, Batterijen Achterlichten Pedalen Stofzuigers 0 Jqsbeschermers Beenpijpen Strijkijzers Kettingkasten Snelbinders Straalkachels enz. enz. Tevens nog enkele Herenrijwielen en nieuw Carrier onderstel. Aanbev., ZANDSTRAAT 23 TEL, 2069 MIDDELBURG Middelburg en omstreken. Op 9 en 10 November a.s. (Morgen is voor eeuwig) Een buitengewoon mooi filmwerk. SCHOUWBURGZAAL. Aanvang 20 uur (precies). Toegang 14 jaar. Kaartverkoop op Maandag 8 November in de Bogardzaal. Leden 1920 uur. Niet-leden 2020.30 uur en voor zo ver voorradig aan de kassa Schouw burg op de dag der voorstelling. Is uw Naaimachine defect Dekker maakt het perfect Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg DBT-'ONT VANGEN een grote Zending Inl. Shag, Rook- en Pruimtabak, z. bon Lange Geere 40, Middelburg KORTE DELFT 2 MIDDELBURG noodigt U uit tot een bezoek aan de LEZING over Kunstlichtfotografie met projectie van kleurenfilm en foto's van de Historische optocht te Middelburg op 24 Juli j.l. in de bo venzaal van de Schouwburg op WOENSDAG 10 NOVEMBER a.s. des avonds te 8 uur. TOEGANG VRIJ nadert. Nu is het tijd om uw voorraad VISITEKAARTJES eens na te zien. Indien nodig leveren wij ze U zeer spoedig en netjes. Spanjaardstraat MIDDELBURG voor Verlichting Stofzuigers Strijkijzers Snelkokers Stofzuigerslangen Annodes en Batterijen Reparaties LANGE NOORDSTRAAT 14 tegenover het Stadhuis, Middelburg Besteedt uw punten goed KOOPT PRIMA KLEDING bij Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING VERGROQT uw rantsoen met Wij hebben volop voorraad. SINGELSTRAAT 48, MIDDELBURG, geschenken, onderhouden de vriendschap. Geef iets goeds, geel een foto ol reproductie van Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. DAMES! Koopt uw BABY- EN KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg VOORKOMT nu v Wij hebben voor U HOESTSIROPEN HOESTDRUIVEN HOESTPOEDERS KEELPIJNTABLETTEN VERKOUDHEIDSZALF enz. enz. Telefoon 2419 Lange Noordstraat 70 - Middelburg. Onder déze titel gaat binnenkort in 12 a 13-maandelijksche afleve ringen verschijnen de beschrijving van de aanééngeschakelde ge schiedenis der A.R. partij. Dit standaardwerk dat met vele foto's wordt .verlucht, wordt geschreven dooi de heeren Mr J. A. de Wilde en C. Smeenk, beide Oud-Tweede Kamerleden en E. van Ruller, Hoofdred. 'van de N. Prov. Gron. Crt. De prijs van het complete werk is 21,50. Gaarne wachten wiLnu reeds Uw be stelling. Wij zenden U dan direkt na verschijnen franco toe. Boekhandel - Goes - Telefoon 2465

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 4