KEES KLERCQ GOUDSWAARD PIET VREKE H. v. d. HEUVEL PSESIO ClfAMKfts" In het natte Seizoen Rijwielhandel SCHOUT M Zonder Bon r 2>e JCichihron Xleine Jes Xamain Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis De dag van den Zoon des menschen FIRMA G. VERHEULE, „De Weefstoel' D -A A DAM EN - Drogisterij |n| 'T CENTRUM Sigarenmagazijn MENNES' LAMPENHUIS De nieuwste FOTO'S FIRMA A. L. LE COINTRE LEVERTRAAN DROGISTERIJ L. JANSE 1 Kledingmagazijn „Nieuw Engeland" i. VAN L00 ^1 El UW ADRES VOOR Gestoomde, Gerookte en Zoute Vis KAAS- EN VISHANDEL FOTOHANDEL Langeviele 62 Middelburg Wl] LEVEREN U „DE MAGNEET" ogen Shag, Rook- en Pruimtabak Biikgroenten, Pudding, Puddingsaus, Tomatenpuré, Potj'es Zure Haring, C. HUIJSMAN Concreet Voorstel om tot hereeniging te komen. ADVERTENTIËN Heden overleed, na een lang durig geduldig gedragen lijden, onze geliefde Zuster/ Schoonzus ter, en Tante, Mej. MARIA VAN DEN BROEKE, in de ouderdom van 79 jaar. Uit aller naam, L. VAN DEN BROEKE. Middelburg, 22 September 1948. Klein Vlaanderen 19. Binnenkort verschijnt van de hand van Dr A. D. R. POLMAN, Geref. Predi kant te Alkmaar Verklaard uit het verleden. Geconfronteerd met het heden. Compleet in 3 deelen. Gebonden ,a f 8,90 per deel. Deel I komt dit najaar. Verder verschijnt spoedig ..de 2c druk van door Ds H. VELDKAMP, Geref. Predikant te Middelburg. Prijs gebonden 2,95. V/ij wachten gaarne uw bestelling. Direct na verschijnen volgt dan franco toezen ding. Boekhandel - Telefoon 2465 - Goes Ontvangen mooie kwaliteit Sportkousen, Leren Babyschoentjes in rood en wit, grote collectie Haak- en Breiboekjes. 13 S Langeviele3 Middelburg Verkouden? Wij hebben goedwerkende Hoest siropen als Abdijsiroop, Sir. Famel, Thijmsiroop enz. Roter Maagtabletten voorradig. K. Noordstr. 44, Middel burg naast de Kazerne, Telefoon 3331 voor Verlichting Stofzuigers Strijkijzers 0 Snelkokers Stofzuigerslangen Annodes en Batterijen Reparaties Gravenstraat, zijstraat Grote Markt, Middelburg. II ZOEKT EEN GOEDE PIJP? SINGELSTRAAT 48, MIDDELBURG, heeft vast iets naar Uw zin. HEEFT U IN die mooie THEELICHTJES en die fijne DOMPELAARS al gezien? Lange Noordstraat 5759, Middelburg t.o. Doopsgezinde Kerk, telefoon 2492. voor Rooktafels en Rookstellen, Aschbakken, Pullen, Lepeltjes, Taartscheppen, Kaasschaven. IET ZIE ETALAGES Korte Noordstraat 6, Middelburg van HM. KONINGIN JULIANA en van HAAR INHULDIGING TE AMSTERDAM nu ook in briefkaartformaat. Slechts 20 cent per stuk. KORTE DJELFT 2 MIDDELBURG De „Speciaalzaak" in DAMESHOEDEN brengt steeds het nieuwste. St. Janstraat 68, Middelburg, Telefoon 2203 De maanden met een R staan weer vöor de deur. Dat 'betekent dusgebruik voor groot en, klein. Wij hebben vele soorten in voorraad voor U, zow,el de zuivere medicinale als Halitran, Sanostol, Sinatran enz. enz. Lange Noordstraat 70 - Middelburg Telefoon 2419 Mh LANGE NOORDSTRAAT 14 tegenover het Stadhuis, Middelburg Is uw Naaimachine defect l Dekker maakt het perfect 1 Het adres is neg steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg UTRECHT STOMEN - PLISSEREN - VERVEN Wacht niet tot het te koud is, maar laat thans uw Wintèrkleding Stomen of Verven. Filialen in Zeeland': MIDDELBURGL. Noordstraat 46, Tel. 3178. VLISSÏNGENOude Markt 24, Tel. 22. GOESOpril - Grote Markt 5, Tel. 2883. Nu weer VOOROORLOGSE kwaliteiten tegen concurrerende prijs. Tweedjassen geheel gevoerd 55, Gummi Regenjassen 18,50, 22,50 enz» Bretels 2,2>9% 3,65, Sokophouders 1,50, 1,65, 2,50j, Knoopdaissen 1,25, prachtige zwart laken Pet 4,85. Damesmantels 42,50, 50,60,enz. Lange Giststraat 11 (benedenhuis), Middelburg Fa. J. GERRITZEN en W. KOEJEMANS Kunt U niet zonder Wringer? Wij hebben ze reeds vanaf 29,75 Vraagt onze SPECIALE TAFELMANGELWRINGER met extra lange rollen. Wasmachines in verschillende prijzen. Keukenfornuizen zeer voordelig. Petroleumvergassers. Aladdin Petroleiungaslampen. Vulemmers, Stalen Manden, Pracht Strijktafels, Wasketels, Emmers enz. Rijwiellampen Dubbele Dragertassen Zaklantaarns, Batterijen Achterlichten Pedalen Stofzuigers Jasbeschermers Beenpijpen' Strijkijzers Kettingkasten Snelbinders Straalkachels enz. enz. Tevens nog enkele Herenrijwielen en nieuw Carrier onderstel. Aanbev., Rieten Poppenwagens met geschroefde beukenhouten wielen 4,95, 5,50, 6,25, 7,25 tot 11,84; Beukenhouten Stoel tjes en -tafeltjes 6,75Onbreekbare Babypoppen vanaf 5,95. Vlasmarkt 31, Middelburg geschenken, onderhouden de vriendschap Geef; iets goeds, geef een foto of reproductie van Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. ZANDSTRAAT 23 - TEL. 2069 MIDDELBURG wij ons belasten met de vervaar diging van uw Drukwerk BRIEFPAPIER ENVELOPPES REKENINGEN FAMILIEDRUKWERK VERENIGINGSDRUKWERK CIRCULAIRES BROCHURES DISSERTATIES enz. LITTOOIJ OLTHOFF SPANJAARDSTRAAT 47 MIDDELBURG voorradig: Ontbijtkoek Speculaas, Beschuit Vermicelli en Macroni Pakken Gloed voor de stoof Vloeibare Soda 35 cent per fles. Bleekwater (fles medebrengen) Schura, Kachelglans, Boenwas, Bezems, Werkborstels, Vaatkwasten. Wilt U gezonde kippen en veel eieren rapen Gebruikt dan „DOHYFRAL DROOG" Boter- en Kaashandel. Lange Geere 40, Middelburg DAMES! Koopt uw BABY- EN 6 KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg Besteedt uw punten goed KOOPT PRIMA KLEEDING bij Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING Verschenen de derde druk van Een woord tot allen, die met mij den Heere Christus liefhebben in onverderfelijkheid door Ds B. A. BOS. Prijs 25 cent per ex., bij 25 ex. 20 cent per ex. LITTOOIJ OLTHOFF Spanjaardstraat, Giro 42280, Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 4