C F» A. „A chump at Oxford" H. v. d. HEUVEL GOUDSWAARD Geeft uw Kleding in vakkundige handen Stalen Manden Electrische Rijwiellampen Rijwielhandel SCHOUT PIET VREKE KEES KLERCQ Onze jonge Koningin thuis D A M E N - Drogisterij N FIRMA A. L. LE COINTRE 'T CENTRUM LEVERTRAAN DROGISTERIJ L. JANSE M. VAN L00 MENNES' LAMPENHUIS Zaterdag 11 September Zondag 12 September A W 2>e Xichtbron FIRMA G. VERHEULE, „De Weefstoel" S£eg3 UW ADRES VOOR Gestoomde, Gerookte en Zoute Vis KAAS- EN VISHANDEL nel» 1 De ramp van Mei 1940 Kledingmagazijn „Nieuw Engeland" Langeviele 62 Middelburg FOTO's van de Kroningsfeesten te Amsterdam FOTOHANDEL „DE MAGNEET" J(leine Jes amain Stempels J)faamp laatjes LITTOOIJ OLTHOFF AD VERTENTIËN De Raad der Gereformeerde Kerk te Meliskerke, geeft met weemoed kennis, dat in vrede ontslapen is op 74-jarigen leeftijd, Broeder KLAAS POLDERMAN, tot 1946 Ouderling onzèr ge meente. Ruim veertig jaar diende hij onze Kerk als Ouderling. Met dankbaarheid gedenken wij zijn langdurigen trouwen arbeid in ons midden. De Heere, Die hem tot Zich nam om het loon van een getrou wen dienstknecht te ontvangen, trooste zijn eenzaam achtergeble ven Weduwe. Namens den Kerkeraad, Ds C. VAN NES, Praeses. P. POLDERMAN, Scriba. Meliskerke, 5 September 1948. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij en na het overlijden van onze geliefde Man, Vader, Schoonzoon én Zwager LEUNIS VAN SORGEN, zeg.gen we hartelijk dank. Uit aller naam, Wed. L. VAN SORGEN. Veere, September 1948. P. A. CATSMAN en F. ROOSE zeggen, mede namens wederzijdse ouders, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling, voor en bij hun huwelijk ontvangen. Oostburg, September 1948. De Jeugdclubs „NUNIA" en „SA- MUËL" beginnen weer en op de gewone tijd en plaats. Verhoog de feestvreugde met 'n fles EAU DE COLOGNE Boldoot, Jean Marie Farina enz» K. Noordstraat 44 naast kazerne Middelburg Middelburg en omstreken» Op 14 en 15 SEPTEMBER a.s» Stan Laurel en Oliver Hardy als Studenten. Een komische film. In het voorprogramma een uitgebreid journaal van de feestelijkheden rondom de troonswisseling. Kaartverkoop Maandag 13 September a.s. in de Bogardzaal. Leden van 78 niet-leden van 88.30. De „Speciaalzaak" in, DAMESHOEDEN brengt steeds het nieuwste. St. Janstraat 68, Middelburg, Telefoon 2203 Verlichting Stofzuigers 0 Strijkijzers voor Snelkokers Stofzuigerslangen Annodes en Batterijen Reparaties LANGE NOORDSTRAAT 14 tegenover het Stadhuis, Middelburg Zoo juist is verschenen Dr. J. WATERINK Prijs gebonden 4,90. Een prachtig geïllustreerd boek met tal rijke foto's van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. Wij hebben het ruim voorhanden. Levering franco. Boekhandel - Telefoon 2465 - Goes Wij hebben een aardige sortering Hand- werkgaren voor kleedjes, gordijnen, handschoenen, etc. 0,49, 0,55 enz. Verder Kleedjes om te borduren en bor- duurzij. Gravenstraat, zijstraat Grote Markt, Middelburg. Mii voor Schooltassen* Vakkentassen, Boodschap-, Hand- en Schoudertassen. ÜJgr ZIE ETALAGES Korte Noordstraat 6, Middelburg UTRECHT Speciaal ingericht voor het Chemisch reinigen en verven Filialen in Zeeland MIDDELBURGL. Noordstraat 46, Tel. 3178. VLISSINGENOude Markt 24, Tel. 22. GOESOpril - Grote Markt 5, Tél. 2883. Noteer U even onze Telefoonnummers bracht ons in een benedenhuis. Nu nog moeten wij ons behelpen, maar als van ouds doen wij ons best U PRIMA KLEDING te leveren- aan lage prijzen. Lange Giststraat 11 (benedenhuis), Middelburg, Fa. J. GERRITZEN en W, KOEJEMANS. zijn voordelig bij Vlaggestokken (3 maten) Pracht Strijkplanken Ligstoelen met armsteun Wasborden met Borstelplank Wringers, Wasmachines Keukenkachels, Haarden Tuitemmers, Putemmers PHILIPS VOLOP FAKO UNIGRO vanaf 13, MILLER T.M.I, ZANDSTRAAT 23 - TEL, 2069 - MIDDELBURG De maanden met een R staan weer voor de deur. Dat betekent dus gebruik voor groot en klein. Wij hebben vele soorten in voorraad voor U, zowel de zuivere medicinale als Hfelitran, Sanostol, Sinatran enz. enz. Lange Noordstraat 70 - Middelburg Telefoon 2419 Wij verwachten binnen enkele dagen Bestellingen kunnen nu reeds worden opgegeven. KORTE DELFT 2 MIDDELBURG Besteedt uw punten goed KOOPT PRIMA KLÉEDING bij Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING U ZOEKT EEN GOEDE PIJP? SINGELSTRAAT .48, MIDDELBURG, heeft vast iets naar Uw zin. VOORDAT U besluit een NIEUWE LAMP te kopen, kijk dan eerst nog even in Lange Noordstraat 5759, Middelburg t.o. Doopsgezinde Kerk, telefoon 2492. Is uw Naaimachine defect 1 Dekker maakt het perfect 1 Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg Ieder meisje heeft graag zoo'n echte Imperaal Multiplastic Babypop. Onge kleed 6,50-, 10,50, 14— en 19—, Gekleed 8,13,17,en 21,-. Vlasmarkt 31, Middelburg DAMES! Koopt uw BABY- EN KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg geschenken, onderhouden de vriendschap. Geef iets goeds, geef een foto of reproductie van Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 4