KEES KLERCQ Geeft uw Kleding in vakkundige handen Electrische Rijwiellampen Rijwielhandel SCHOUT H. v. d. HEUVEL GOUDSWAARD PIET VREKE A DAM EN - Drogisterij „De Weefstoel Sigarenmagazijn XJeine Jes Xamain LEVERTRAAN De* ramp van Mei 1940 Kledingmagazijn „Nieuw Engeland" 2)e Xichfbron 'T CENTRUM ZENDINGSCURSUS Vrijdag 24 Sept. a.s., Advertentie-Bureau Littooij Olthoff 999999999999 Concreet voorstel om tot hereeniging te komen. MENNES' LAMPENHUIS M. VAN L00 fe DROGISTERIJ L. JANSE nTHIE PfêSST© CUAMIRs" unigro FIRMA A. L. LE COINTRE „DE MAGNEET" UW ADRES VOOR Gestoomde, Gerookte en Zoute Vis KAAS- EN VISHANDEL de zuiderzending. VOORRADIG: Blikgroenten, Soepgroenten, Tomatenpuré, Potjes Zure Haring, Chocolade en Suikerwerken, Ontbijtkoek en Beschuit C. HUIJSMAN al? FOTOHANDEL korte delft 2 middelburg ogen LITTOOIJ OLTHOFF Binnen enkele dagen verschijnt de tweede druk van Een woord tot allen, die met mij den Heere Christus liefhebben in onverderfelijkheid door Ds B. A. BOS. Prijs 25 cent per ex., bij 25 ex. 20 cent per ex. LITTOOIJ OLTHOFF Spanjaardstraat, Giro 42280, Middelburg. DAMES! Koopt uw BABY" EN KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg Verhoog de feestvreugde met 'n fles EAU DE COLOGNE Boldoot, Jean Marie Farina enz. n K. Noordstraat 44 naast kazerne Middelburg Wij hebben een aardige sortering Hand- werkgaren voor kleedjes, gordijnen, handschoenen, etc. 0,49, 0,55 enz. Verder Kleedjes om te borduren en bor- duurzij. 3) Langeviele3 Middelburg VOORDAT U besluit een NIEUWE LAMP te kopen, kijk dan eerst nog even in Lange Noordstraat 5759, Middelburg t.o. Doopsgezinde Kerk, telefoon 2492. U ZOEKT EEN GOEDE PIJP? SINGELSTRAAT 48, MIDDELBURG, heeft vast iets naar Uw zin» Besteedt uw punten goed KOOPT PRIMA KLEEDING bij Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING geschenken, onderhouden de vriendschap. Geel iets goeds, geel een foto ol reproductie van Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. De maanden met een R staan weer voor de deur. Dat betekent dus gebruik voor groot en klein. Wij hebben vele soorten in voorraad voor U, zowel de zuivere medicinale als Halitran, Sanostol, Sinatran enz. enz. Lange Noordstraat 70 - Middelburg Telefoon 2419 UTRECHT Speciaal ingericht voor het Chemisch reinigen en verven Filialen in Zeeland MIDDELBURGL. Noordstraat 46, Tel. 3178. VLISSINGENOude Markt 24, Tel, 22. GOESOpril - Grote Markt 5, Tel, 2883. Noteer U even onze Telefoonnummers bracht ons in een benedenhuis. Nu nog moeten wij ons behelpen, maar als van ouds doen wij ons best U PRIMA KLEDING te leveren aan lage prijzen. Lange Giststraat 11 (benedenhuis), Middelburg. Fa. J. GERRITZEN en W. KOEJEMANS. PHILIPS VOLOP FAKO vanaf 13, MILLER T.M.I. ZANDSTRAAT 23 - TEL. 2069 - MIDDELBURG De „Speciaalzaak" in DAMESHOEDEN brengt steeds het nieuwste. St. Janstraat 68, Middelburg, Telefoon 2203 Verlichting Stofzuigers 0 Strijkijzers voor Snelkokers Stofzuigerslangen Annodes en Batterijen Reparaties LANGE NOORDSTRAAT 14 tegenover het Stadhuis, Middelburg Ieder meisje heeft graag zoo'n echte Imperaal Multiplastic Babypop. Onge kleed 6,50, 10,50, 14,— en ƒ19,—, Gekleed 13,17,en 21,-. Vlasmarkt 31, Middelburg voor RIETEN STOELEN EN WERKBANKJES ZIE ETALAGES -?pgg Korte Noordstraat 6, Middelburg Is uw Naaimachine defect Dekker anaakt het perfect Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg Gravenstraat, zijstraat Grote Markt, Middelburg. Bij voldoende deelname zal de beginnen te Middelburg in de consistoriekamer Hofpleinkerk (boven), des avonds 8 uur, 1 X in de 14 dagen, Penninghoeksingel 61. Spanjaardstraat, Tel. 2438, Middelburg. MOGEN WIJ DE ADVERTEN TIES, DIE U IN ANDERE BLADEN WILT PLAATSEN, VOOR U DOORGEVEN? HET KOST-U NIETS MEER EN MET EENMAAL SCHRIJ VEN IS U VAN ALLES AF Pakken Gloed voor de stoof Bleekwater (fles medebrengen) Vloeibare Soda 35 cent per fles. KOPERPOETS, AMMONIAK Schuurpapier, Vim, Ata, Due, Sehura, Kachelglans, Boenwas, Bezems,' Werkborstels, Vaatkwasten. Wilt U gezonde kippen en veel eieren rapen Gebruikt dan „DOHYFRAL DROOG" Boter- en Kaashandel. Lange Geere 40, Middelburg KENT U ONZE Een serie van 36 stuks op 1 kaart. Origineel en leuk in het bijzonder voor kinderen. M wij ons belastenmèt de ver vaardiging van uw Drukwerk? BRIEFPAPIER ENVELOPPES REKENINGEN FAMILIEDRUKWERK VERENIGINGSDRUKWERK CIRCULAIRES BROCHURES DISSERTATIES enz. SPANJAARDSTRAAT 47 MIDDELBURG TELEFOON '2438

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 4