PIET VREKE H. v. d. HEUVEL Electrische Rijwiellampen Rijwielhandel SCHOUT Stalen Manden „ras PRESTO cuai KEES KLERCQ GOUDSWAARD LEVERTRAAN DROGISTERIJ L. JANSE FIRMA A. L. LE COINTRE 2)e JOichibron De ramp van Mei 1940 Kledingmagazijn „Nieuw Engeland" J{/eine Jes Xctmctin M. VAN L00 'MENNES' LAMPENHUIS 'T CENTRUM „De Weefstoel" iffiÏÏ'3 D A|k D A M E N - Drogisterij 1 EF FOTOHANDEL Middelburg Langeviele 62 M Spe c\aa* Sigarenmagazijn UW ADRES VOOR Gestoomde, Gerookte en Zoute Vis KAAS- EN VISHANDEL „DE MAGNEET" GOUDEN TEUGELS FIRMA G. VERHEULE, ONTVANGEN een Zending Biikgroenten, Chocolade en Suikerwerken, Ontbijtkoek en Beschuit C. HUIJSMAN de 3e druk Advertentie-Bureau Littooij Olthoff ADVERTENTIËN Wij hebben een aardige sortering Hand- werkgaren voor kleedjes, gordijnen, handschoenen, etc. 0,49, 0,55 enz. Verder Kleedjes om te borduren en bor- duurzij. Weer in voorraad de bekende Pinkpillen en Sloan's Rheumatieksmeersel I I K. Noordstraat 44 naast I 1^ kazerne Middelburg DAMES! Koopt uw BABY- EN q KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg De maanden met een R staan weer voor de fleur. Dat betekent dus gebruik voor groot en klein. Wij hebben vele soorten in voorraad voor U, zowel de zuiyere medicinale als Halitran, Sanostol, Sinatran enz. enz. Lange Noordstraat 70 - Middelburg Telefoon 2419 KENT U ONZE AL? Een serie van 36 stuks op 1 kaart. Origineel en leuk in het bijzonder voor kinderen. KORTE DELFT 2 MIDDELBURG De „Speciaalzaak" in DAMESHOEDEN brengtsteeds het nieuwste. St. Janstraat 68, Middelburg, Telefoon 2203 voor Verlichting Stofzuigers Strijkijzers Snelkokers - Stofzuigerslangen Annodes en Batterijen Reparaties LANGE NOORDSTRAAT 14 tegenover het Stadhuis, Middelburg PHILIPS VOLOP FAKO UNIGRO vanaf 13, MILLER T.M.I. ZANDSTRAAT 23 - TEL. 2069 - MIDDELBURG zijn voordelig bij Vlaggestokken (3 maten) Pracht Strijkplanken Ligstoelen met armsteun Wasborden met Bcrstelplank Wringers, Wasmachines Keukenkachels, Haarden Fruitemmers, Putemmers bracht ons in een benedenhuis. Nu nog moeten wij ons behelpen, maal ais. van ouds doen wij ons best U PRIMA KLEDING te leveren aan lage prijzen. Lange Giststraat 11 (benedenhuis); Middelburg. Fa. J. GERRITZEN en W. KOEJEMANS. UTRECHT STOMEN PLISSEREN VERVEN ingericht voor het verven en reinigen van: Overgordijnen, Tapijten, Kleden enz. in iedere gewenste kleur! Filialen in Zeeland MIDDELBURGLange Noordstraat 46. VLISSINGENOude Markt 24, Tel. 22, GOESOpril - Grote Markt 5. geschenken, onderhouden de vriendschap. Geef iets. goeds, geef een foto of reproductie van Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. Besteedt uw punten goed I KOOPT PRIMA KLEEDING bij Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING U ZOEKT EEN GOEDE PIJP? SINGELSTRAAT 48, MIDDELBURG, heeft vast iets naar Uw zin. HEEFT U die mooie KRONEN en VLOERLAMPEN in al gezien Lange Noordstraat 5759, Middelburg t.o. Doopsgezinde Kerk, telefoon 2492. Gravenstraat, zijstraat Grote Markt, Middelburg. Is uw Naaimachine defect Dekker maakt het perfect Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg voor Fijne Lederwaren, Schooltassen, Vakkentassen, Boodschap-, Hand- en Schoudertassen. ZIE ETALAGES Korte Noordstraat 6, Middelburg Ieder meisje heeft graag zoon echte Imperaal Multiplastic Babypop. Onge kleed 6,50, 10,50, 14,— en 19,—, Gekleed 8,—, 13,—,. 17,— en Vlasmarkt 31, Middelburg Zoo juist opnieuw verschenen A. VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH 10e druk, prijs geb. 1.95. Dit is het eerste deel in de serie „Gou den poortreeks". Binnenkort verschijnen, in deze reeks Anna Ferwerdavan den Berg Jij Meisje Wolf Meesters Grefce uit de blauwe engel Henk Mondua Thuisvaart. Al deze boeken kosten gebonden 1,95. U kunt bij ons intekenen. Toezending geschiedt franco. Boekhandel - Telefoon 2465 - Goes GEBOORTEKAARTJES VERLOVINGSKAARTJES HUWELIJKSKAARTEN HUWELIJKSBRIEVEN ROUWBRIEVEN ROUWKAARTEN VISITEKAARTJES LITTOOIJ 6 OLTHOFF Spanjaardstraat 47, Middelburg Pakken Gloed voor de stoof Bezems, Werkborstels, Vaatkwasten. Wilt U gezonde kippen en veel eieren rapen Gebruikt dan „DOHYFRAL DROOG" Boter- en Kaashandel. Lange Geere 40, Middelburg P" JUIST VERSCHEEN Een boek over het sexuele leven voor Gehuwden en Verloofden door Dr A. C. DROGENDIJK Arts te Dordrecht INHOUD: 1. Inleiding - 2. De oorsprong van het huwelijk - 3. De zin van het huwelijk - 4. Het doel van het huwelijk - 5. Zin en doel der geslachtsgemeenschap - ,6. De voorbereiding tot het hu welijk (Puberteit, Jeutjdverliefd- heid) - 7. Verloving - 8. Genees kundig onderzoek vóór het huwe lijk - 9. Het sexuele verkeer in het huwelijk - 10. Huwelijk en gezins vorming - 11. Huwelijk en .Neo- Malthusianisme - 12. Huwelijk en Oginoïsme - 13. Huwelijk en vruchtbaarheid - 15. Besluit - Zakenregister. Dit boek .is een deskundige gids en vertrouwde raadgever voor elk echtpaar, voor alle verloofden. 264 Bladz. - Prijs gebonden 3.90 Verkrijgbaar bij Uw Boekhandelaar en bij de Uitgever E3 Spanjaardstraat, Tel. 2438, Middelburg. MOGEN WIJ DE ADVERTEN TIES, DIE U IN ANDERE BLADEN WILT PLAATSEN, VOOR U DOORGEVEN? HET KOST U NIETS MEER EN MET EENMAAL SCHRIJ VEN IS U VAN ALLES AF

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 4