net Kosthuis Dienstbode Jeugddienst KEES KLERCQ AM BOOM Electrische Rijwiellampen Rijwielhandel SCHOUT Schulte Thieme Johannes Post PIET VREKE Witte Kruispoeders H. v, d. HEUVEL GOUDSWAARD LEERLING VERPLEEGSTERS EN LEERLING VERPLEGERS 7)e Xichfbron J{ie!ne jas Xamctin MENNES' LAMPENHUIS FIRMA A. L. LE C0INTRE !Via@. Nieuw Engeland M. VAN L00 DROGISTERIJ L JANSE Zondag 8 Augustus Spreker: Os. G. Gilhuis van Eindhoven Sigarenmagazijn D A DAM EN - Drogisterij E N „DE MAGNEET" Psychiatrische Inrichting ^VREDERUST" te Bergen op Zoom. kocht een partij goederen, welke zeer voordelig verkocht worden Komt zien Langeviele 62, Middelburg De Drogisterij FIRMA G. VERHEULE, „De Weefstoel" FOTOHANDEL UW ADRES VOOR Gestoomde, 4 Gerookte en Zoute Vis KAAS- EN VISHANDEL 'T CENTRUM Twee broers zoeken in Middelburg of omgeving. Brieven onder letter L. bureau van dit blad. Mevr. ELSHOUT, Koudekerke, zoekt z. s. m. voor de dag of voor dag en nacht. Aanmelden Geref. Pastorie, Pr. Bea- trixlaan A 84d. in de Geref, Kerk te Meliskerke op des avonds 8 uur. IEDEREEN WELKOM. zorgt er voor, dat U Uw ogen niet bederft door steeds BUREAULAMPEN EN BEDLEESLAMPEN voor U te hebben klaar staan. Lange Noordstraat 5759, Middelburg t.o. Doopsgezinde Kerk, telefoon 2492. Is uw Naaimachine defect Dekker maakt het perfect I Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg U ZOEKT EEN GOEDE PIJP? SINGELSTRAAT 48, MIDDELBURG, heeft vast iets naar Uw zin. Ruime sortering SCHEERMESJES. SWING 0,10 mm DROGIST 0,08 mm BARBETT 0,10 mm AETERNA 0,10 mm RECORD 0,08 en 0,06 mm K. Noordstraat 44 naast kazerne Middelburg De „Speciaalzaak" in DAMESHOEDEN brengt steeds het nieuwste. St. Janstraat 6—8, Middelburg, Telefoon 2203 Eau de Cologne, heerlijk fris, 20 cent per 10 gram van Boldoot. Lavendel, Narcis, Cijbèle, Venicia 25 cent per 10 gram. Flacons Boldoot Imperale zonder inleve ring 1,30, 1,90, 2,95 enz. Haar netten 25 cent per stuk. Vlasmarkt 31, Middelburg Geplaatst kunnen worden Opleiding voor het Rijksdiploma Ziekenverple ging B. Aanvangssalaris 510,per jaar met vol ledige huisvesting, geneeskundige behandeling en vrije dienstkleding. Het salaris stijgt geregeld en kan na het behalen van het diploma een bedrag van 1400, 's jaars bereiken. U.L.O.-diploma geen vereischte. Zij, die ouder zijn dan 18 jaar of binnenkort 18 jaar hopen te worden en uit een Protestantsch Christelijk milieu komen, kunnen solliciteren of inlichtingen inwinnen bij de Geneesheer-Directeur Prima Wringers vanaf f 29,75. Electr. Wasmachines met Wringer f 248, 20 L. 25 L. Geglazuurde Inmaakpotten 77777: 7777? I 3,50 f 4,50 Drie Voorraadbussen slechts f 1,95 Broodtrommels reeds vanaf f 5,90 Prima Wasborden f 2,90. Vensterbus gratis. Tuinameublement slechts f 90, Pracht Strijkplanken f 12,85. Extra f 14,20. Zwaar Gegalvaniseerde Emmers f 3,50. Ook hebben wij Vertinde en Alluminium Emmers Verchroomde Waterpompen slechts f 79, Boterkarntjes. Stalen Manden f 3,68. Rollen Prikkeldraad f 15,90. Magazijn van Haarden en Keukenkachels, Emaille en Allum. Artikelen, Houtwaren enz. W&- WIJ HEBBEN IN VOORRAAD Leuke Plisé Rokken vanaf 19,50, Sportrokken vanaf 6,50, Wollen .Meisjesjurken 13,50, 15,— enz., Jongensjasjes van 3 tot 8 jaar vanaf 13,50, Heren Tweed Jassen, geheel gevoerd, 55, Heren Pantalons, Jongensbroekjes, Ondergoederen. Lange Giststraat 11 (benedenhuis) Fa J. GERRITZEN en W. KOEJEMANS PHILIPS VOLOP FAKO UNIGRO vanaf 13, MILLER T.M.I. ZANDSTRAAT 23 - TEL. 2069 - MIDDELBURG U BEHOEFT ZICH NIET TE LATEN PLAGEN DOOR MUGGEN OF VLIEGEN. IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN, MIDDELBURG, heeft voldoende goedwerkende afweer middelen tegen deze insecten. DAMES! 0 Koopt uw BABY- EN 0 KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg Besteedt uw punten goed KOOPT PRIMA KLEEDING bij Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING Zoo juist verscheen de 2e druk van de levensroman van door ANNE DE VRIES. Prijs gebonden 5,90. Wij hebben dit mooie boek ruim 'voor handen. Levering franco. Boekhandel - Telefoon 2465 - Goes Wij hebben een aardige sortering Hand- werkgaren voor kleedjes, gordijnen, handschoenen, etc. f 0,49, 0,55 enz. Verder Kleedjes om te borduren en bor- duurzij. KENT U ONZE 1 AL? Een serie van 36 stuks op 1 kaart. Origineel en leuk jn het bijzonder voor kinderen. KORTE DELFT 2 MIDDELBURG DE BEKENDE ZIJN IN VOORRAAD BIJ Lange Noordstraat 70 - Middelburg Telefoon 2419 Gravenstraat, zijstraat Grote Markt, Middelburg. 0 Verlichting Stofzuigers Strijkijzers voor 0 Snelkokers 0 Stofzuigerslangen 0 Annodes en Batterijen Reparaties LANGE NOORDSTRAAT 14 tegenover het Stadhuis, Middelburg geschenken, onderhouden de vriendschap. Geef iets goeds, geef een foto of reproductie van Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. voor Rooktafels en Rookstellen, Aschbakken, Pullen, Lepeltjes, Taartscheppen, Kaasschaven. D0T ZIE ETALAGES Korte Noordstraat 6, Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 4