1 GOUDSWAARD 6 d 6 H. v. d. HEUVEL E m VAN HOON Warmte! Eau de Cologne Witte Kruispoeders Pirn Pnfn 4 PIET VREKE 2 tot 7 Augustus GESLOTEN. Mag. Nieuw Engeland Textielpunten aanbieden kunnen wij niet! Firma PAUL VAN SLUIIB Zn. FIRMA A. L. LE COINTRE 2)e Xichibron m m Kleine jes cCctmain Rijwielhandel SCHOUT, Drogisterij SCHULTE THIEME, 'T CENTRUM DROGISTERIJ L. JANSE n UJU 111 U M. VAN L00 gesloten MENNES' LAMPENHUIS Onze Zaak is wegens vacantie van FIRMA G. VERHEULE, KOSTER. D D A M E N - Drogisterij ZATERDAG 7 AUGUSTUS Ds. N. B. KNOPPERS van Hardenberg spreekt over .Kruistocht zonder Kruis", Mej. F. JANSEN VAN BEEK van Arnhem over Calvinistische Jeugd". Dr. N. J. HOMMES van Rotterdam-Hillegersberg Slot rede. U KOMT TOCH OOK kocht een partij goederen, welke zeer voordelig verkocht worden Komt zien Langeviele 62, Middelburg „De Weefstoel" iffiïg3 UW ADRES VOOR Gestoomde, Gerookte en Zoute Vis KAAS- EN VISHANDEL FOTOHANDEL „DE MAGNEET" Boekhandel - Telefoon 2465 - Goes KOUDEKERKE. De Raad van de Geref. Kerk zoekt vervulling in de vacature van Woning is beschikbaar. Nadere inlichtingen kunnen worden in gewonnen bij de Scriba, bij wie ook sollicitaties worden ingewacht vóór 10 Augustus. Kr. v. SPARRENTAK, B 252, Scriba. Wegens vacantie GESLOTEN van 2 t/m 7 Augustus Wij ontvingen Sloan's Rheumatieksmeersel K. Noordstraat 44 naast kazerne Middelburg De „Speciaalzaak" in DAMESHOEDEN brengt steeds het nieuwste. St. Janstraat 68, Middelburg, Telefoon 2203 voor Couranten Hangers, Briefstandaards, Fotostandaards, Boekensteunen 1^- ZIE ETALAGES Korte Noordstraat 6, Middelburg Verlichting Stofzuigers Strijkijzers voor Snelkokers Stofzuigerslangen Annodes en Batterijen iiiiiiiii Reparaties lllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllll LANGE NOORDSTRAAT 14 tegenover het Stadhuis, Middelburg geschenken, onderhouden de vriendschap. Geef iets goeds, geef een foto of reproductie van Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. van de Walcherense Geref. Jongeren wordt gehouden D.V. te „ORANJEZON" in de boomgaard van de Familie BLIEK. Aanvang 2.30 uur. N.B. Bij ongunstig weer is de bijeenkomst in de Geref. Kerk van Serooskerke. Prima Wringers vanaf f 29,75. Electr. Wasmachines met Wringer f 248, 20 L. 25 L. Geglazuurde Inmaakpotten ttttt i 3,50 f 4,50 Drie Voorraadbussen slechts f 1,95 Broodtrommels reeds vanaf i 5,90 Prima Wasborden f 2,90. Vensterbus gratis. Tuinameublement slechts f 90, Pracht Strijkplanken f 12,85. Extra f 14,20. Zwaar Gegalvaniseerde Emmers f 3,50. Ook hebben wij Vertinde en Alluminium Emmers Verchroomde Waterpompen slechts f 79, Boterkarntjes. Stalen Manden f 3,68. Rollen Prikkeldraad f 15,90. 1 Magazijn van Haarden en Keukenkachels, Emaille en Allum. Artikelen, Houtwaren enz. WIJ HEBBEN IN VOORRAAD -?g(| Leuke Plisé Rokken vanaf 19,50, Sportrokken vanaf 6,50, Wollen Meisjesjurken 13,50, 15,enz., Jongensjasjes van 3 tot 8 jaar vanaf 13,50, Heren Tweed Jassen, geheel gevoerd, 55, Heren Pantalons, Jongensbroekjes, Ondergoederen. Lange Giststraat 11 (benedenhuis) Fa J. GERRITZEN en W. KOEJEMANS maar uw kleding sparen kunt U wel Laat nu uw Rijwiel voorzien van een KETTINGKAST en JASBESCHERMER. Wij ontvingen een zending van prima kwaliteit. Jasbeschermers, Kettingkasten, metalen Kettingscher- men, dubbele Bagagetassen enz. Ook Electrische Rijwiellampen leveren wij weer volop. Aanbevelend, ZANDSTRAAT 23 - TEL. 2069 - MIDDELBURG IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN LANGEDELFT, MIDDELBURG Wij hebben een aardige sortering Hand- werkgaren voor kleedjes, gordijnen, handschoenen, etc. 0,49, 0,55 enz. Verder Kleedjes om te borduren en bor- duurzij. Gravenstraat, zijstraat Grote Markt, Middelburg. DE BEKENDE ZIJN IN VOORRAAD BIJ Lange Noordstraat 70 - Middelburg Telefoon 2419 KENT U ONZE AL? Een serie van 36 stuks op 1 kaart. Origineel en leuk in het bijzonder voor kinderen. KORTE DELFT 2 MIDDELBURG Besteedt uw punten goed KOOPT PRIMA KLEEDING bij Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING DAMES! Koopt uw BABY- EN KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg Wegens VACANTIE van ZATERDAG 31 JULI a,s. tot n.m. 3 uur MAANDAG 9 AUGUS TUS. DROGISTERIJ „DE STER" VLASMARKT 17 - Middelburg Is uw Naaimachine defect Dekker maakt het perfect Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg WAT een mooie SCHEMERLAMPJES staan er toch in Lange Noordstraat 5759, Middelburg t.o. Doopsgezinde Kerk, telefoon 2492. Iedere jongen heeft graag een echte Bromtol 3,75 of zoo'n groote Gummi Voetbal a 2,50een Padvindersriem nu reeds voor 1,75een Schoolétui vanaf 1,504,25 een echte leeren Schooltasch 11,50. Vlasmarkt 31, Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 4