A 1 2>e Xichthron H. v. d. HEUVEL GOUDSWAARD De Openluchtsamenkomst f Ai KOOK PIET VREKE Witte Kruispoeders J{Ieine Jes Xamain \Jacaniie? Zondagskinderen KRING WALCHEREN-NQORD. Mag.NieuwEngeland Textielpunten aanbieden kunnen wij niet! Firma PAUL VAN SLUIIS Zn. D A DA MEN - Drogisterij N FIRMA A. L. LE COINTRE Rijwielhandel SCHOUT, MENNES' LAMPENHUIS M. VAN L00 'T CENTRUM „De Weefstoel" ÏÏ£;3 DROGISTERIJ L. JANSE FIRMA G. VERHEULE, ZATERDAG 7 AUGUSTUS 1948 Spreker Ds N. B. KNOPPERS van Hardenberg. Spreekster Mej. F. JANSEN VAN BEEK van Arnhem Presidente Meisj esbond Slotrede Dr N. J. HOMMES van Rotterdam-Hillegers- berg. kocht een partij goederen, welke zeer voordelig verkocht worden Komt zien Langeviele 62, Middelburg UW ADRES VOOR Gestoomde, Gerookte en Zoute Vis KAAS- EN VISHANDEL „DE MAGNEET" ADVERTENTIËN Heden werden wij getroffen door het plotseling overlijden van onzen geliefden Zwager en Oom JOHANNES TERPSTRA te Uithuizen, oud 55 jaar. Wed. E. H. TERPSTRA—Buré. WILLEM FREDERIK. JAKOB. MAAIKE. Middelburg, 15 Juli 1948. VERGADERING D.V. op Donder dag 29 Juli a.s. in de Geref. Kerk te Westkapelle. Aanvang half acht. Inl. „Koningin Wilhelmina", naar schetsen uit B. en B. door Vrou wenpolder. Pauze, met tractatie. Bijdrage door Oostkapelle en West kapelle. Als alle Bondsvriendinnen komen kan het een mooie vergadering worden. Secretaresse, MIEN WONDERGEM. Wij ontvingen zuivere Bijenhoning met sinaas- appelsmaak 2,35 per pond. Tevens Witte Kruispoeders K. Noordstraat 44 naast kazerne Middelburg voor Verlichting Stofzuigers Strijkijzers Snelkokers Stofzuigerslangen Annodes en Batterijen Reparaties LANGE NOORDSTRAAT 14 tegenover het Stadhuis, Middelburg Wij etaleren in de feestweek de nieuwste DAMESHOEDEN. St. Janstraat 68, Middelburg, Telefoon 2203 voor SCHEERDOOZEN SCHEERAPPARATEN SCHEERMESJES ZIE ETALAGES -3* Korte Noordstraat 6, Middelburg WIJ HEBBEN IN VOORRAAD -3P1 Leuke Plisé Rokken vanaf 19,50, Sportrokken vanaf 6,50, Wollen Meisjesjurken 13,50, 15,enz., Jongensjasjes van 3 tot 8 jaar vanaf 13,50, Heren Tweed Jassen, geheel gevoerd, 55, Heren Pantalons, Jongensbroekjes, Ondergoederen. Lange Giststraat 11 (benedenhuis) Fa J, GERRITZEN en W. KOEJEMANS maar uw kleding sparen kunt U wel Laat nu uw Rijwiel voorzien van een KETTINGKAST en JASBESCHERMER. Wij ontvingen een zending van prima kwaliteit. Jasbeschermers, ICettingkasten, metalen Kettingscher- men, dubbele Bagagetassen enz. Ook Electrische Rijwiellampen leveren wij weer volop. Aanbevelend, ZANDSTRAAT 23 - TEL. 2069 MIDDELBURG HALLO! HALLO! uitgaande van de Geref. Jeugdverenigingen op Walcheren word? ge houden D.V. IN DE BOOMGAARD VAN DE FAMILIE BLIEK te ORANJEZON, Aanvang half drie. (Bij ongunstig weer in de Geref. Kerk van Serooskerke.) KOMT ALLENKOMT ALLEN Prima Wringers vanaf f 29,75. Electr. Wasmachines met Wringer f 248, 20 L. 25 L. Geglazuurde Inmaakpotten 7TT7: Z f 3,50 f 4,50 Drie Voorraadbussen slechts f 1,95 Broodtrommels reeds vanaf f 5,90 Prima Wasborden f 2,90. Vensterbus gratis. Tuinameublement slechts f 90, Pracht Strijkplanken f 12,85. Extra f 14,20. Zwaar Gegalvaniseerde Emmers f 3,50. Ook hebben wij Vertinde en Alluminium Emmers Verchroomde Waterpompen slechts f 79, Vlaggestok f 2,65, Stalen Manden f 3,68. Rollen Prikkeldraad f 15,90. Magazijn van Haarden en Keukenkachels, Emaille en Allum. Artikelen, Houtwaren enz. Is uw Naaimachine defect Dekker maakt het perfect I Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg WAT een mooie SCHEMERLAMPJES staan er toch in Lange Noordstraat 5759, Middelburg t.o. Doopsgezinde Kerk, telefoon 2492. DAMES! Q Koopt uw BABY- EN KINDERKLEEDIN G bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg Besteedt uw punten goed KOOPT PRIMA KLEEDING bij Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING Gravenstraat, zijstraat Grote Markt, Middelburg. Bekleede Wiegen ƒ31,95, met 4 wielen f 43,95, Reiswiegen, Luiermandjes, Dam. Verb. Nefa, Wattex, Reisverp. 55 cent Doet U mede aan Openluchtspel of Historische Optocht Laat door ons van U of Uw Groep een FOTO ATELIER KORTE DELFT 2 MIDDELBURG DE BEKENDE ZIJN IN VOORRAAD BIJ' Lange Noordstraat 70 - Middelburg Telefoon 2419 geschenken, onderhouden de vriendschap. Geef iets goeds, geef een foto of reproductie van Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. Iedere jongen heeft graag een echte Bromtol 3,75 of zoo'n groote Gummi Voetbal a 2,50een Padvindersriem nu reeds voor 1,75een Schoolétui vanaf 1,504,25 een echte leeren Schooltasch 11,50. Vlasmarkt 31, Middelburg Vergeet U dan vooral geen V erband watten Leukoplast Hansaplast Zonnebrandcrême's Tranossan voetpad Odorex enz. mede te nemen van DROGISTERIJ „DE STER" VLASMARKT 17 - Middelburg Deze week verscheen het 2e deel van Ds H. VELDKAMP'S Kantteekeningen op den Heidelbergschen Catechismus. Dit werk is nu compleet en kost 15,00. Wij hebben het voorhanden. Franco toezending. Boekhandel - Telefoon 2465 - Goes

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 4