GOUDSWAARD H. v. d. KEUVEL Steckih&ceHd? ZONNEBRANDOLIE 0f ZONNEBRANDCREME vaki m PIET VREKE Boorapparaten Centrale Schoonenberg Textielpunten aanbieden kunnen wij niet! Mensclien rondom Jezus. Verleidende Geesten. 'T CENTRUM DAM EN - Drogisterij V E N „De Weefstoel" ar;3 M. VAN L00 FIRMA A. L. LE COINTRE 2>e Xichtbron Rijwielhandel SCHOUT, Drogisterij SCHULTE THIEME MENNES' LAMPENHUIS MAAGKLACHTEN DROGISTERIJ L. JANSE FIRMA G. VERHEULE, J(leine Jes Xctmctin Vereniging voor Geref. Onderwijs Middelburg. „DE MAGNEET" Kunt U de predikatie moeilijk verstaan? Luister dan met een AUDIUM HOORTOESTEL! Middelburg, Veerse Singel 11 - nabij Dampoortstraat kocht een partij goederen, welke zeer voordelig verkocht worden Komt zien Langeviele 62, Middelburg FOTOHANDEL C. HUIJSMAN ogen LITTOOIJ OLTHOFF ADVERTENTIËN Eet nu NIEUWE AARDAPPELEN met ZOUTEVIS Wij hebben flinke voorraad nieuwe Zoutevis 0,83 per pond. KAAS- EN VISHANDEL Gravenstraat, zijstraat Grote Markt, Middelburg. Kolijnos Tandpasta is weer leverbaar. Verder Ivorol, Castella, Solidox enz. K. Noordstraat 44 naast kazerne Middelburg Bekleede Wiegen 31,95, met 4 wielen ƒ43,95, Reiswiegen, Luiermandjes, Dam. Verb. Nefa, Wattex, Reisverp. 55 cent ELK MEISJE wil graag een echte Multi Plastic Baby pop, ongekleed 6,50, 10,50 14,en 19,met kleertjes 8, 13,en ƒ21,Poppenwagens 4,95, 9,64 en ƒ11,84 een Speeltafeltje of een Stoeltje 6,75. Vlasmarkt 31Middelburg Besteedt uw punten goed KOOPT PRIMA KLEEDING bij Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING U zoekt een aardige Hoed voor uw vacantie Let dan op onze Etalage's. Wij brengen steeds iets nieuws. St. Janstraat 68, Middelburg, Telefoon 2203 i voor THEEBEURZEN THEE- EN PRESENTEERBLADEN PAPIERBAKKEN IT ZIE ETALAGES Korte Noordstraat 6, Middelburg DAMES! a Koopt uw BABY- EN KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg voor Verlichting Stofzuigers Strijkijzers Snelkokers Stofzuigerslangen Annodes en Batterijen Reparaties LANGE NOORDSTRAAT 14 tegenover het Stadhuis, Middelburg maar uw kleding sparen kunt U wel Laat nu uw Rijwiel voorzien van een KETTINGKAST en JASBESCHERMER. Wij ontvingen een zending van prima kwaliteit. Jasbeschermers, Kettingkasten, metalen Kettingscher- men, dubbele Bagagetassen enz. Ook Electrische Rijwiellampen leveren wij weer volop. Aanbevelend, ZANDSTRAAT 23 TEL. 2069 MIDDELBURG BESCHERM UW HUID TEGEN ZONNEBRAND MET Wij kunnen U leveren goed werkende oliën en .crèmes. in het huis met de Roode Pilaren, Middelburg. Prima Wringers vanaf f 29,75. Electr. Wasmachines met Wringer f 248, 20 L 25 L. Geglazuurde Inmaakpotten r"T~ 7TTT r 3,50 f 4,50 Drie Voorraadbussen slechts f 1,95 Broodtrommels reeds vanaf f 5,90 Prima Wasborden f 2,90. Vensterbus gratis. Tuinameublement slechts f 90, Pracht Strijkplanken f 12.85. Extra f 14,20. Zwaar Gegalvaniseerde Emmers f 3,50. Ook hebben wij Vertinde en AHuminium Emmers Verchroomde Waterpompen slechts f 79, Vlaggestok f 2,65, Stalen Manden f 3,68. Rollen Prikkeldraad f 15,90. Magazijn van Haarden en Keukenkachels, Emaille en Allum. Artikelen, Houtwaren enz. KENT U ONZE AL? Een serie van 36 stuks op 1 kaart. Origineel en leuk in het bijzonder voor kinderen. KORTE DELFT 2 MIDDELBURG WIJ HEBBEN IN VOORRAAD: PLASTIC MANTELS MEISJES CAPES PLISE ROKKEN vanaf f 19,— ZWARTE PETTEN, fijn laken f 6,70. Kledingmag. NIEUW ENGELAND Lange Giststraat 11 (benedenhuis), Middelburg Firma J. Gerritsen en W, Koejemans KENT U die mooie SLAAPKAMER LAMPEN en NACHT TAFELLAMPJES uit al? Lange Noordstraat 5759, Middelburg t.o. Doopsgezinde Kerk, telefoon 2492. Wij hebben diverse soorten goede MAAGTABLETTEN voor U tegen maagpijn en zuur. Lange Noordstraat 70 - Middelburg Telefoon 2419 Is uw Naaimachine defect! Dekker maakt het perfect Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg Binnenkort verschijnt Prof. Dr J. H. Bavinck Derde druk, gebonden 3,95. Ds A. W. B. M. Kok Tweede herziene en vermeerderde druk. Gebonden 3,90. U kunt deze boeken nu reeds bestel len. Wij zenden U franco toe. Aanbevelend, Boekhandel - Telefoon 2465 - Goes geschenken, onderhouden de vriendschap. Geef iets goeds, geef een foto of reproductie van Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. H.H. KIPPENHOUDERS! Wilt U gezonde kippen en veel eieren rapen Gebruikt dan „DOHYFRAL DROOG" Zonder bon Verkrijgbaar bij Boter- en Kaashandel. Lange Geere 40, Middelburg Voorradig: Klompen, Gloed voor de stoof AANGIFTE VAN LEERLINGEN die vóór 1 October a.s. 6 jaar zijn voor de cursus, die met September begint, kan geschieden Voor SCHOOL GRAVENSTRAAT bij de Heer B. H. Lavooij, Noordsingel 22. Aan deze school wordt ook opgeleid voor toelatingsexamen Chr. Lyceum, Gymnasium, R.H.B.S., Handelsschool en Ambachtsschool. Voor SCHOOL HEERENGRACHT bij de Heer I. van Noppen, Molenwater 21. Aan deze school wordt ook opgeleid voor toelatingsexamen Chr. Lyceum, Gymnasium, R.H.B.S., Handelsschool en Ambachtsschool Voor M.U.L.O. SCHOOL, Nieuwe Haven 4, bij het Hoofd der School, de Heer J. IJsselsteijn, Heerengracht 118. Deze leerlingen moeten met vrucht zes leerjaren van een Lagere School hebben doorlopen. Opleiding voor het M. U. L. O. diplo ma A en B., Voorbereiding voor het toelatingsexamen Chr. Lyceum, H.B.S., Gymnasium e.d. M wij ons belasten met de ver vaardiging van uw Drukwerk? BRIEFPAPIER ENVELOPPES REKENINGEN FAMILIEDRUKWERK VERENIGINGSDRUKWERK CIRCULAIRES BROCHURES DISSERTATIES enz. SPANJAARDSTRAAT 47 MIDDELBURG TELEFOON 2438

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 4