is Warmte! Eau de Cologne WiET Ut Leerling-Verpleegsters en -Verplegers H. v. d, HEUVEL GOUDSWAARD Wij ontvingen weer; VAN RQON, PIET VREKE ML hulp in de huishouding. Textielpunten aanbieden kunnen wij niet! Drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF „De Weefstoel" S£eg3 t D _JA DA MEN - Drogisterij Rijwielhandel SCHOUT, Drogisterij SCHULTE THIEME MAAGKLACHTEN DROGISTERIJ L. JANSE FIRMA A. L. LE C0INTRE M. VAN L00 'T CENTRUM FIRMA G. VERHEULE, MENNES' LAMPENHUIS „DE MAGNEET" 2>e oCichibron m FOTOHANDEL J(feine Jes JOamain LITTOOIJ OLTHOFF ONTVANGEN C. HUIJSMAN AD VERTENTIËN Mevrouw MEYNEN, Krispijnsche weg 50, Dordrecht, zoekt tegen 1 Augustus a.s. een degelijke Klein gezin, met huiselijk verkeer. Bekleede Wiegen 31,95, met 4 wielen 43,95, Reiswiegen, Luiermandjes, Dam. Verb. Nefa, Wattex, Reisverp. 55 cent MOTTENPLAAG, doodt hen met D.D.T. POEDER, FLIT, SHELLTOX. Flitspuiten, K. Noordstraat 44 naast kazerne Middelburg maar uw kleding sparen kunt wel Laat nuuw Rijwiel voorzien van een KETTINGKAST en JASBESCHERMER. Wij ontvingen een zending van prima kwaliteit. Jasbeschermers, Kettingkasten, metalen Kettingscher- men, dubbele Bagagetassen enz. Ook Electrische Rijwiellampen leveren wij weer volop. Aanbevelend, ZANDSTRAAT 23 TEL. 2069 MIDDELBURG in het huis met de Roode Pilaren, Middelburg. dat op de STICHTING „VREDERUST" te Bergen op Zoom, Psychiatrische Inrichting voor verpleging van Geesteszieken, meerdere kunnen worden geplaatst Volledige opleiding voor het Rijksdiploma Zie kenverpleging B. Aanvangssalaris 510,per jaar boven kost, inwoning, geneeskundige behandeling, vrije dienstkleding. Dit salaris klimt bij bevordering en na slagen voor het diploma tpt 1400, Zij, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of binnenkort zullen bereiken kunnen zich schrifte lijk melden bij de Geneesheer-Directeur. ELK MEISJE wil graag een echte Multi Plastic Baby pop, ongekleed 6,50, 10,50 14,en 19,met kleertjes 8, 13,en 21,Poppenwagens 4,95, 9,64 en 11,84; een Speeltafeltje of een Stoeltje 6,75. Vlasmarkt 31, Middelburg iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Verlichting Stofzuigers Strijkijzers Snelkokers Stofzuigerslangen Annodes en Batterijen Reparaties llllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIII LANGE NOORDSTRAAT 14 tegenover het Stadhuis, Middelburg voor SCHILDERIJEN SPIEGELS WANDTEGELS ENZ. iWT ZIE ETALAGES -3pü Korte Noordstraat 6, Middelburg Wij hebben diverse soorten goede MAAGTABLETTEN voor U tegen maagpijn en zuur. Lange Noordstraat 70 - Middelburg Telefoon 2419 DAMES! a Koopt uw BABY- EN KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg Is uw Naaimachine defect Dekker maakt het perfect Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg Ook de OUDERE DAMES kunnen voor een NIEUWE HOED slagen in stro en vilt. St. Janstraat 68, Middelburg, Telefoon 2203 vertinde Melkemmers, zware gegalvaniseerde Emmers, Melkzeven, Roerzeven. LANGEVIELE 62, MIDDELBURG HET adres voor Stofzuigers, Wasmachines, Wringers, Drijfriemen en Huishoudelijke artikelen. Besteedt uw punten goed KOOPT PRIMA KLEEDING bij Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING WIJ HEBBEN IN VOORRAAD PLASTIC MANTELS MEISJES CAPES PLISE ROKKEN vanaf f 19.— ZWARTE PETTEN, fijn laken f6,70. Kledingmag. NIEUW ENGELAND Lange Giststraat 11 (benedenhuis), Middelburg Firma J. Gerritsen en W. Koejemans KENT U ONZE AL? Een serie van 36 stuks op 1 kaart. Origineel en leuk in het bijzonder voor kinderen. KORTE DELFT 2 MIDDELBURG Eet nu NIEUWE AARDAPPELEN met ZOUTEVIS! Wij hebben flinke voorraad nieuwe Zoutevis 0,83 per pond. KAAS- EN VISHANDEL Gravenstraat, zijstraat Grote Markt, Middelburg. Schoolboeken, Woordenboeken, Atlassen, Schoolagenda's en verdere leermiddelen voor ALLE ONDERWIJSINRICHTINGEN worden gaarne door ons geleverd. Spoedigè en correcte levering verzekerd. Aanbevelend, Boekhandel - Telefoon 2465 - Goes geschenken, onderhouden de vriendschap. Geef iets goeds, geef eèn foto of reproductie van Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. HEEFT U IN die mooie THEELICHTJES en die fijne DOMPELAARS al gezien Lange Noordstraat 5759, Middelburg t.o. Doopsgezinde Kerk, telefoon 2492. wij ons belasten met de ver vaardiging van nw Drukwerk? BRIEFPAPIER ENVELOPPES REKENINGEN FAMILIEDRUKWERK VERENIGINGSDRUKWERK CIRCULAIRES BROCHURES DISSERTATIES enz. SPANJAARDSTRAAT 47 MIDDELBURG TELEFOON 2438 Witkalk, Terpentijen, Oxaline, Schuurpapier, Vim, Ata, Due, Schura, Kachelglans, Boenwas, KOPERPOETS, AMMONIAK Vloeibare Soda 35 cent per fles. Bleekwater (fles medebrengen) Prima Kachelglans 10 ct. per pakje Pakken Gloed voor de stoof Bezems, Werkborstels, Vaatkwasten. iKT KLOMPENHANDEL -?pt Wilt U gezonde kippen en veel eieren rapen Gebruikt dan „DOHYFRAL DROOG" Boter- en Kaashandel. Lange Geere 40, Middelburg ADVERTENTIEBUREAU Spanjaardstraat, Tel. 2438, Middelburg. MOGEN WIJ DE ADVERTEN TIES)^ DIE U IN ANDERE BLADEN WILT PLAATSEN, VOOR U DOORGEVEN? HET KOST U NIETS MEER EN MET EENMAAL SCHRIJ VEN IS U VAN ALLES AF

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 4