RECHSTEINER's KLEEDING Cesarine Conditiepoeder ►A.vanRoon Kaarten zijn uitverkocht. Houdt uw hond fit Geref. M.U.LO.-school J)fafuur lijk Levert uw Speciale Vergunningen PsCWAHciale Almanak mmï Zutand 7{adio Jernme, (j}'c Ofu 0$ d't Otodzz" Jfilberi ^(u ijsman, „JYieuw ingeland Dr. H. Oolijo in een rouwdienst herdacht Boekhandel Firma G. VE1KEULE, Goes. BLOBMBN Gistsfraat 15 - SCHULTE THIEME, Electrisch Gebied met een net Meisje, Kring Walcheren Noord een Kosthuis gezocht Nieuwe Haven 4, Middelburg „SAN D E RS E" PREDIKBEURTEN^ Langeviele 62, Middelburg Onderduikers en Gerepatrieerden CORRESPONDENTIE. F. M B te A. Het abonnementsgeld tweede halfjaar 1945 beschouwen we als door U betaald. Dit is dan de vergoeding voor de door U gemaakte onkosten. J van S te Z Het abonnementsgeld is f 2,per halfjaar. Met Januari a s. vervalt het tweede halfjaar en dat moet nog betaald worden. Gelieve ons dat te gireeren, no. 42280. Ds A. C. Heij Ds M. Vreugdenhil Ds K. J. Kraan Geen dienst Leesdienst Geen dienst Ds Th. H. van Andel Ds J. W. Smitt Vlissingen (N. Kerk) 9 en 2.30 uur Ds G. Smeenk Vrouwenpolder 9.30 en 2 uur Ds J. M. Bloemkolk Westkapelle 11 uur Ds J. E. Visser 2.30 uur Leesdienst Zoutelande 10.45 uur Leesdienst 5.30 uur Ds M. Vreugdenhil Baarland 10.30 en 3 uur Colijnsplaat 11 en 7 uur Goes 9.30 en 5.30 uur Haamstede 10.30 en 7 uur. Heinkenszand 10.30 en 3 uur Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 uur Kamperland 10.30 en 3.30 uur Kattendijke 10 uur Kruiningen 10 en 2.30 uur Lewedorp 10.30 uur 3 uur Nieuwdorp 10.30 uur 3 uur Rilland-Bath 10.30 en 3 uur Schoondijke 2.30 en 7 uur Wemeldinge 10 en 2.30 uur Wissenkerke 10.30 en 3 uur Wolfaartsdijk 10.30 en 3 uur Yerselce 9.30 en 2 uur Zaamslag 10 en 3 uur Ds H. Veenstra Ds B. A. van Lummel te Sprang. Collecte Jodenzending. Ds H. C. Voorneveld Ds L. Dorst te Geersdijk. Cand. Kuiper te Goes. Leesdienst Ds M. N de Wolf te IJsselstein. Ds W. J. de Ruiter Ds E. Beukema Ds E. Beukema Ds W. J. de Ruiter Ds H. Nanning te Fijnaart Ds D. Zijlstra te Uithuizen Ds M. P. van Dijk Cand. C. van Rij te Amsterdam Ds G. van Heiningen Ds A. B. W. M. Kok ADVERTENTIE N. Hiermede betuigen we onzen hartelijken dank voor de vele blijken van deelneming ons betoond gedu rende de ziekte en na het overlijden van onze ge liefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd-en Grootmoeder LEUNTJE SANDERSE. Familie J. MEIJERS. Serooskerke (W.) Augustus 1945. „Ter Mee" Wij bezorgen weer door het geheele land per Bloemen-Expresse. herinnert U zich Spoedig hopen wij U weer te kunnen leveren. Aan de vele aanvragen om vroeger ver schenen nummers kan niet voldaan worden, daar deze niet meer voorhanden zijn. De Administratie ZONDAG 12 AUGUSTUS 1945 Middelburg. Collecte Hulpbehoevende Kerken in de Provincie. Hofpleinkerk 9 en 10.30 uur Ds Th. H. van Andel te Souburg. 2.30 en 5.30 uur Ds A. H. Oussoren Woensdag en Donderdag 2.30 uur Huwelijksbevestiging in de Gasthuiskerk Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds H. Scholing N. en St. Joosland 5 uur Geen dienst Biggekerke 10 uur Ds M. Vreugdenhil Domburg (R.K. Kerk) 9.15 en 2.15 uur Ds J. E. Visser Gapinge 10 en 2.30 uur Grijpskerke Koudekerke 10 en 2.30 uur Meliskerke 2.30 uur Oostkapelle 10 en 7 uur Duinen 5 uur Serooskerke 10 uur 2.30 uur Souburg 2.30 uur Veere 9.30 en 2.30 uur Nieuwstraat 11 Middelburg Verkrijgbaar in doosjes van 60 cent in de DROGISTERIJ in het Huis met de Roode Pilaren Langedelft, Middelburg in bij M. VAN LOO, Kledingmagazijn, Korte Noordstraat - Tel. 2003 - Middelburg Vlugge aflevering. Samengesteld door Mr. J. K. Munters Hoofdcommies der Prov. Griffie. Bevat alle gegevens van de Zeeuwsche Ge meentebesturen, Polders en Waterschappen. Groot bijna 500 bladzijden. Ingenaaid f 3,75. Gebonden f 4,50. Uitgave van: LITTOOIJ OLTHOFF, Middelburg. Levering en plaatsing van SANITAIRE ARTIKELEN op vergunning. Ook voor GASCOMFOREN, KACHELS en FORNUIZEN Vraagt inlichtingen. Voor al uw REPARATIES op is uw adres Lange Noordstraat t/o Postkantoor, M'burg Telefoon 2557. Erkend Installateur P. Z. E. M. presenteren WOENSDAG 15 AUGUSTUS a.s., 7.30 uur, in het Schuttershof te Middelburg. We vestigen de aandacht op 't plaats bespreken; Maandag 13 Augustus van 57 uur aan de zaal. Levert uw Vergunningen voor Hemdjes, Jongens broekjes, Meisjes- en Dames Directoirs, Jurken, Zakdoeken, Baby-Pakketten, Manteltjes,Jasjes, Pakjes enz. enz. in bij Mej. POPPE, Gravenstraat 86, Middelburg. Al onze Cliënten, en dat zijn er niet weinig, zeggen bij Gravenstraat 12 Middelburg besteedt U de bonnen het best. De bediening als voor den oorlog. Groote voorraad goederen, en wat vooral van belang is, een strikt eerlijke verdeeling van de vrije goederen. Daarom allen naar de zaak van vertrouwen. GOED NIEUWS voor bezitters van Textielver gunningen. Binnenkort worden wij bevoorraad van Heeren- en Jongenscostuums en dergelijke Textielgoederen. Levert uw geldige vergunning bij ons in dan komt U spoedig in aanmerking. KLEEDINGMAGAZIJN Lange Giststraat 11 Middelburg Geopend van 2 tot 5 uur. J9 Gevraagd in klein gezin keurig werkend. Geen was. Veel vacantie. Mevrouw A. Los-Timmermans, Lankhorst bij Meppel. vergadert D. V. WOENSDAG 15 AUGUSTUS om 7.30 uur te Oostkapelle. Inl.„Gel. Belijd." art. 13 door Serooskerke. Inl.: „De M. V. en het Verbond Gods" door Dom burg (B. en B. No. 9. 17e jrg.) Bijdrage door Grijpskerke. Bestuursvergadering om 7 uur. De Secretaresse, M. P. VAN DIS. BINNENKORT VERSCHIJNT door Ds A. G. BARKEY WOLF. De liturgie en de rede zijn geheel volledig in dit boekje opgenomen, en is 'voorzien van een foto van deze grooten Staatsman. Prijs gebonden f 2,50. Levering franco. Verkrijgbaar bij Telefoon 2465. Voor 2 leerlingen aan de Ambachtsschool te Middelburg wordt voor zes dagen per week, met September a.s.. liefst in Geref. gezin. Brieven met prijsopgaaf onder letter A, bureau van dit blad. Opleiding voor het M.U.L.O -diploma A en B. Voorbereiding voor het toelatingsexamen H. B. S., Gymnasium e.d. Aangifte van leerlingen, die met vrucht zes leerjaren ener lagere school hebben doorlopen, kan geschieden bij het Hoofd der school, uiterlijk tot 18 Augustus as. J. IJSSELSTEIN, Heerengracht 118.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1945 | | pagina 4