i Visitekaartjes Het beste Adres voor KMOFJlCTOREM is dat van L. E. RIVIERE, Groote Harkt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. Sanguinose TBBEOOPfiOlS A1BBIEAAN, Laill MM C 24. Ilm Haarwerken RUSTHUIS MIDDELBURG. Schrale huid? Kloosterbalsem Boekh. FANOY, Zenuw 7K I r KIN CALLENBACH's Zondagsschool-Uitgaven 1926. G. F. Callenbach te Nijkerk. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. ZOUTG EBAK Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 26 DECEMBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel Advertentiën. Soli Deo Gloria. Rekeningen over 1926 ten laste van bovengenoemd Rusthuis worden vóór 15 Januari a.s. ingewacht. helpt direct Lange Burg 16, Middelburg. kantoorboeken. IJNHARP-rs Hoofdpijn Laxeer c.r\ Staal qa Maaq 7e Eén doos Puruvasol AV H VAN DRIEL, Langeviele, M'burg. Thijmsi roop Koninklijke Pianoffabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. ANIJSBESCH UITJES, ZOUT GEBAK. F. A. DE JONGE. Bekend adres voor alle soorten Bij Ruwe Schrale Huid van Handen en Gelaat Boekh. De Jong vh. Fa. F. P. D'huij. Ds. A. LITTOOIJ, w prijs so cent. -mm D. H. LITTOOIJ Azn.f Terneuzen. levert ook LITTOOIJ OLTHOFF SPANJAARDSTRAAT. JOH. A. JULIANUS, De beste kwaliteit Nieuwe STOKVISCH ongebeukt, 80 ct. per kilo. GEBR. VAN DORT, Kerstkransen, Kerstartikelen. Boeken- H VERHOOG. Advertentie-Bureau littooij olthoff beiast zich met bet :- plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Noorderkerk. Heidelb. Catech. Zondag 6. Gasthuiskerk 9.30 uur 6 uur Hofpleinkerk 9.30 uur 6 uur Noorderkerk 9.30 uur 2 uur ds. R. Hamming Prof. Dr. H. Bouwman Prof. Dr. H. Bouwman ds. J. H. Telkamp ds. G. B. Wurth ds. R. Hamming Maandag 6 uur Kerstfeestviering Zondagsschool. Arnemuiden 9.30 en 2 uur Domburg 9.30 uur 2 uur Gapinge 9.30 uur 2 uur Grijpskerke 9 en 2 uur Koudekerke 9 uur 2 uur St. Laurens 9.30 en 2 uur Meliskerke 9 uur 2 uur Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. J. E. Visser Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt ds. J Dijkstra ds. A. C. Heij Lezen eener Leerr. ds. A. Koning Lezen eener Leerr. ds. A. C. Heij Oostkapelle 9.30 uur 2 uur Serooskerke 9.30 uur 2 uur Souburg 9.30 uur 2 uur Veere 9.30 uur 2 uur Vlissingen 9.30 en 5.30 uur Vrouwepolder 9.30 uur 2 uur Westkapelle 9.30 uur 2 uur ds. E. Douma ds. P. van Dijk ds. P. van Dijk ds. E. Douma ds. J. H. Telkamp ds. G. B. Wurth Lezen eener Leerr. ds. J. H. Telkamp ds. P. N. Kruyswijk Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt ds. J. E. Visser. Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 uur 2 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 uur 2 uur Nieuwerkerk 9.30 uur 2 en 6 uur Oosterland 9.30 uur 2 uur ds. Joh. de Boer Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer ds. F. Staal Lezen eener Leerr. ds. Joh. van Giffen te Bloemendaal ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr cand. C. Steenblok cand. C. Steenblok Lezen eener Leerr. Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 uur 2 uur Zierikzee 10 uur 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. ds. W. M. Ie Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30, 2 en 6 uur ds. H. G. de Jonge Bed. H. Av. en Dankz. Lezen eener Leerr. ds. W. M. Ie Cointre ds. C. Veltenaar uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 9.30 uur 2 uur Tholen 9.30 en 2 uur Oud-Vosmeer 9.30 en 2 Baarland 9.30 uur Lezen eener Leerr. Driewegen 9.30 uur ds. C. van Schie 2 uur ds. C. W. Keur Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d Veen 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 9.30 uur ds. C. W. Keur 2 uur ds. C. van Schie Ierseke 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Bed. H. Av. en Dankz. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A. Scheele ds. A. P. Lanting Axel 9 uur 2 uur Hoek 9.30 en 2 uur Oostburg 9.30 uur 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur 3 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur Woensdagavond 7 uur ds. J. S. Post ds. A. B. W. M. Kok ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk Lezen eener Leerr, Lezen eener Leerr. ds. M. van Wijk ds. K. Sietsmr. ds. K. Sietsma Bijbellezing in het Verenigingsgebouw. Terneuzen 9.30 en 2 uur ds. S. Groeneveld Zaamslag 9 uur ds. A. B. W. M. Kok 2 uur ds. J. S. Post Zoo de Heere wil hoopt op 28 Dec. a.s. onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot vader SIMON POORTVLIET zijn 80sten jaardag te.herdenken. Namens Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achterkleinkinderen. Souburg, 23 Dec. 1926. Dwarsstr. D 24, Tuindorp. No. 1. Hoe Mr. Holt fortuin maakte. Meesleepend is dit verhaal van den beroemden Eng. schrijver D a vid L y a 11 van het begin tot het einde. Het is gebonden (met geïll. stofomslag), telt 295 blz. en 41 hoofdst. Om eenigszins een beeld van den in houd1 te geven, laten we hier de titels! van enkele hoofdst. volgen. Op ver- schill. wegen. Wat Mr. Holt ervan d'acht. Meester en knecht. De vriendenraad. Het huwel. aanzoek. De staking. In de diepte. Rijk en arm. NWie is de schuldige Het licht breekt door. Boven alles de liefde. Hebben we te veel gezegd? Ieder, die dit boek gelezen heeft, zal het tegendeel betuigen, en zal het zeker meerdere malen h e r 1 zen De prijs is f 1.60, wat beslist goedkoop is te noemen. No. 2 van dit pakket is IJ es ter door Vartinie. Een verhaal in mooi omslag, groot 132 blz., uit het Duitsch door EI i s. Franke, de bekende Schrijfster van het Groote stille licht. Een levensgesch., roerend van inhoud. Prijs f 1.—. En omdat het nu tegen Nieuwjaar gaat, geven we al het on derstaande gratis. Lees goed s.v.p. No. 36. Vier verschill. leesboekjes, waarde minstens f 1.25. No. 7. Een map postpapier met envel., 20 stuks. No. 8— 10. Schrift, penh. en potlood. No. 11. Vier Nieuwj. uittrekkaarten. No. 12. Vier Nieuwj. boekjes met versjes. No. 13. Tien mooie gebloemde Nieuwj. kaarten m. Chr. versjes. No. 14. Zeven mooie gekl. bromidekaarten. No. 15. Tien gekl. kaarten (landsch., berggez., enz.). No. 16. Een practische zakatlas van Nederl. m. 12 gekl. kaartjes. No. 17. Een best zakboekje. No. 18 en 19. Twee mooie wandplaten. No. 20. Een toegift. Dus goed gelezen 20 nummers. En de prijs? De waarde van No. 1 en 2 samen (f 2.60) plus een kleine tegemoetkoming in de vracht is f 2.75. Bestel direct per postw. of Giro No. 42423. Wordt slechts 1 x geplaatst. Haast u dus. Bestellers van 2 pakketten ontvangen er bij 2 ex. van dat mooie boekje van Ds. J. Arndt, get. De 4 temperamenten f 1.20. Rem bours 20 ct. extra. Adres H. VER HOOG, N ij kerk. Schrijf erbij Voor N.jaarspakket uit de Zeeuwsche Kerkbode. RUIME KEUZE: scheurkalanders, visitekaartjes, almanakken, M tabletten 30 en v/V/C tabletten UUc tabletten \Jc tabletten v/v/C tabletten C Bij Apoth.en Drogisten. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bijbelbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. KOOP VANDAAG WOND- en HUIDBALSEM. Morgen ziet U de resultaten. Firma F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat, Middelburg. j Het beste middel tegen Bloed armoede en Zenuwzwakte. De Sanguinose is het beste mid del voor zwakke magen, dat tot hiertoe bekend is. Het bevordert de eetlust, de spijsverteermg en de voeding, en faalt nooit in bet overwinnen der oorzaken van uit putting en algemeene verslap ping. Zfl kost f 2,per flacon, 6 fl f 11,—. 12 fl. f 21,—. Verkrijgbaar by Apothekers en Drogisten. Wacht U voor namaak. VAN DAM Co., De Riemer flraat 2c-4. Den Haag. Het aangewezen adres voor Grof- etf Fijn Mandwerk, Rieten Meu belen enz. Voorbanden 1ste kwaliteit Mutsaard- en Tuinierswisschen. In de Rieten-, Stoelen-, Wiegen- en Mandenmaker^ voorhanden 1ste kwaliteit Mutsaard- en Tuiniers-Wissehen. B. GOUDSWAARD, K. Noordstraat E 4 - Middelburg. nemer gaarne mm MIJN H ARDT'S Flacon 75 ct Bij Apoth.en Drogisten Haam Mijnhard! op de erpakking Let hierop! Ontvangen: REGENJASSEN vanaf f4,90, REGENMANTELS vanaf f7,90, OLIEJ ASSEN vanaf f6,45, OLIEPIJPEN vanaf f 3,50, WOLLEN en GUMMI CAPES vanaf f 2,25, REGENHOEDEN vanaf 95 cent. Enz. Enz. NAAST R. K. KERK. De Serie werd uitgebreid met 43 Nieuwe Uitgaven en Herdrukken bovendien werden overgenomen de Zon dagschool-Uitgaven van de FIRMA W. KIRCIINER TE AMSTERDAM. De Catalogus vermeldt thans 320 nummers van Boeken en Boekjes; benevens Platen, Belooningskaartjes, Diploma's, Liederen enz. De WINTERBLOEMEN (5 deelen) zijn weder voor HOOFDEN VAN ZONDAGSSCHOLEN op de bekende voorwaarden GRATIS verkrijgbaar. In elk Ex. van den Catalogus, die algemeen verzonden is, bevindt zich een aanvraagbiljet. Men zende dit ten spoedigste volledig ingevuld aan den Boekhandel of aan den Uitgever MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe eu gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedw\ju. Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. is I. VERELST, Pottenmarkt K 192. Middelburg. EIERKOLEN Ruim voorradig prima Eierkolen, An- thraciet, Duitsche Stukkolen, Turf, enz. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse, Brand stoffen h. Vliss. straat, Middelburg. Doos 30-60-90ct Verschenen HUISBIJBELS vanaf f 1,60, f 2,95, f 3,-, f 4enz. Groote sorteeriug KERK BIJBELTJES. Burgt, Middelburg. door in leven Dienaar d. Woords te Middelburg DERDE OMGEWERKTE DRUK, bezorgd door en met een woord vooraf van Ds. P. VAN DIJK, Pred. bü de Geref. Kerk te Serooskerke. 0V Een hoogst belangrijk geschrift, door de heldere betoogtrant, van bizonder belang voor ieder lid der Geref. Kerken. Verkrijgbaar in den Christ. Boekhandel. Uitgave van BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Voorhanden KISTJES SIGAREN van 10, 20, 25, 50 en 100 stuks in verschil lende prijzen, geschikt voor een geschenk in het Sigarenmagazijn van W. F. DIERMANSE, K. Noordstraat, die zich beleef t aanbeveelt. Langeviele K 211 Middelburg, Autogeenische Lasch- eu Suflinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk, M J. PLIJ.JMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker, Langeviele, Middelburg, 25 cent per ons. Segeerstraat Middelburg L. J. VROON, BANKETBAKKERIJ Lange Noordstraat. Middelburg, Telefoon 246. liefhebbers, vraagt onze pas verschenen Catalogus No. 9 eu 10, bijna 5700 Nos, waarin vele uitverkechte werken. Theo logie, honderden nieuwe en 2de hands verhalen, studiewerken enz. enz. velen tegen sterk verlaagde prijzen. Op aan vrage gratis. Antiquarische Boekhandel, NIJKERK Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4