J. ff. BOEI Voordrachten een ORGEL, NENDRIKSE Co's Het beste Idres voor ilNOFICTOREl is dat van L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. is* MUS AMMMK, LW MM C 24, I Dames-Handwerken. Boekh. FANOY, Uw Zenuwen Mijnhardt's Zenuwtabletten GEZELLE MEERBURG CHR. KALENDER UITVERKOCHT. IN ZIJN KRACHT D. H. LITTOOIJ Az., Terneuzen. Hoofdonderwijzer. Luim en Ernst. Kindermanteltjes Baby-artikelen Boeken- H. VERHOOG. Kieedingmagazijn M. VAN LOO, Twaalf voordeelen van deSanguinose ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Gesprongen handen Kloosterbalsem Bertha Regina-zijde Lange Burg 16, Middelburg. KANTOORBOEKEN. voor 1927 S N E E K. KERSTMIS-AANBIEDING 1926 m EXTRA KORTING GRATIS BANK of TABOURET KERSTMUZIEK Te koop aangeboden zoo goed als nieuw, prijs f 185. iitinimhandm-Wmiewvcekn scmote iïftfwt-'iLiive huid ffitfwtgeneestJ ORGEL- EN PIANOHANDEL Boekh. De Jong vh. Fa. F. P. D'huij. Wit en Bruin Speculaas, Letterbanket, Banket en Spritsletters. JOH. A. JULIANUS, INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Korte Noordstraat b.h. Hofplein, Middelburg Bankiers- en Effectenkantoor, Middelburg. Deposito's Coupons Prolongaties Nazien uitlotingen Credleten Vreemde gelden Beleeningen Chèques op binnen- Verzekeringen en buitenland. Heerlijke Fransche Odeur verkrijgbaar per maat. Anjelieren, Meiklokjes, Violen enz. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. AlEWIJNSE ZONEN, Middelburg. helpt direct Abdijsiroop, Kloosterbaisem, Purol. ANIJSBESCHUITJES, ZOUT GEBAK. F. A. DE JONGE. H VAN DRIEL, Langeviele, M'burg. Grof- en f ij n Mandwerk, Rieten Meubelen enz. ALLE MATERIALEN voor Magazyn „DE WEEFSTOEL8, Langeviele Middelburg. RUIME KEUZE: SCHEURKALANDERS, VISITEKAARTJES, ALMANAKKEN, komen tot rust en worden gesterkt door Bij Apoth. en Drogisten. is thans, ondanks de groote oplage, evenals vorig jaar, totaal In den Chr. Boekhandel zjjn nog exemplaren voorhanden. Van de by dezen Kalender behoorende Premie door H. ZEEBERG is nog voorhanden. Uitgave van verzameld door een BUNDEL I bevat o.a. Reint de Taar tenvreter. Jan Lap. Het Jurkje. Toon de Voddenkoopman enz. BUNDEL II bevat o.a. De zenuwach tige voordrager, 'n Aorig mens. De borgende wed. De zoltpot, enz. BUNDEL III bevat o.a. Bertha's brief. Doodbedaard. Zijn eerste preek. Ver der Bruiloftsgedichten, enz. BUNDEL IV bevat o.a.De lange broek. Tünnis wol fietsen leare. De kamer jacht. Heilige eenvoud, enz. BUNDEL V bevat o.a. Het breistertje van Veenwouden. 't Is 'n spul as 't in nach kump. De twee vondelingen, enz. BUNDEL VI bevat o.a. Tante Jet in de mobilisatie. De milicien Klaas Kooi. Soldatenlist. Het Raadslid, enz. BUNDEL VII bevat o.a. 'n Qrap van Jan Sfeen. De biechteling. De kolo niaal. De zeldzame genezing, enz. BUNDEL VIII bevat o.a. Bloode Piet. De gek van Athene. De gebroken schaats. Het Pleegkind, enz. BUNDEL IX bevat o.a, Huibert de Smid. Bart en Elsje.. De wandelende Jood. Boer Krelis, enz. BUNDEL X bevat o.a. Hoe Jaap een blauwtje liep. De kou van 't jaar 40. Het Orgelwonder. De oor-ring, enz. Niet te groot en niet te klein en met keurige aanteekeningen over de manier van voordragen. Elke bundel is plm. 100 bladz., met 25 a 30 uitgezochte voordrachten. Samen 1000 blz. met 230 No's. Per bundel naar keuze f 0.55 Bij 5 bundels iedere bundel f 0.50 Alle 10 bundels iedere bundel f 0.45 De tijd van voordragen is er weer. Koopt deze schitterende bundels het beste wat er is. Meld de No's op uw postw. of giro-biljet (op No. 31769). Magazyn „DE WEEFSTOEL8, Langeviele Middelburg. Ruim gesorteerd in van prima wollen stoffen. 'I In menig gezin worden telken jarc de aloude Kerst zangen aarzelend of geheel niet gezongen. Niet omdat het hart den zuiveren Kersttoon niet treft, maar alleen doordat het noodende Instrument ontbreekt. Ten einde nu ieder gemakkelijk te maken dt deerlijke Kerstdagen te vieren in het kostelgk bezit van ten ORGEL of PIANO bieden wij een aantal instrumenten aan met Met het oog op de, evenals andere jaren, verwachte groote drukte, verzoeken Wij U beleefd, met Uwe ge waardeerde bestelling niet tot het laatste moment te willen wachten. - Wij zullen bij bestelling vóór 15 December a.s., als compensatie voor deze tegemoetkoming Uwerzijds, bijvoegen een alsmede eenige nummers schoone Laat deze Hoogst Voordeelige Aanbieding U niet voorbijgaan en kóóp NU Uw Orgel of Piano. Welk groot inconvenient kan het niet blijken, als in huiselijken kring of gezellige bijeenkomst het noodende instrument ontbreekt, Onze oude. alom gunstig bekende naam staat U borg, dat U hoogst tevreden zult zijn en blijven. ANGELUS HD O LCE. zt.„, gemakkelijke betaling. Dit prachtige eiken orgel jTjCt Langjarige garantie, prima fabrikaat vanaf I ÏOJ.- Geheel franco levering. Vraagt omgaand inlichtingen. HET ADRES VOOR is Magazyn „DE WEEESTOEL8, Langeviele Middelburg. Brieven letter Z bureau van dit blad. ROTTERDAM hoofdkantoor OOSTZEEDIJK 324/32 AMSTERDAM: Korte Nieuwendijk 8 GRONINGEN N.Ebbingesxr.121 DEN HAAG: Paul Krugerlaan 2-8 L E E UW A R D E N Kerkstraat 1 HUISBIJBELS vanaf f 1,60, f 2,95, f 3,f 4,enz. Groote sorteering KERKBIJBELTJES. Burgt, Middelburg. L. J. VROON, Lange Noordstraat. Telefoon 246, Middelburg. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Voorbanden KISTJES SIGAREN van 10, 20, 25, 50 en 100 stuks in verschil lende pry zen, geschikt voor een geschenk in het Sigarenmagazijn van W. F. DIERMANSE, K. Noordstraat, die zich beleefd aanbeveelt. liefhebbers, vraagt onze pas verschenen Catalogus No. 9 en 10, byna 5700 Nos. waarin vele uitverkochte werken. Theo logie, bonderden nieuwe en 2de hands verhalen, studiewerken enz. enz. velen tegen sterk verlaagde pry zen. Op aan vrage gratis. Antiquarische Boekhandel, NIJKERK. LANGE NOOUDSTRAAT 125. MANCHESTER JASSEN, MANCHESTER BROEKEN, PILOW MOUWVESTEN, PILOW BROEKEN, BLAUW KEPER JASSEN, OVERALL'S, SLAGERS JASSEN, BAKKERSBUIZEN. Groote sorteering Regenjassen en -Mantels. Oliej assen, Oliebroeken enz. SANGUINOSE is zuiver plantaardig. SANGUINOSE is een beproefd tonicum. SANGUINOSE verrijkt h^t bloed. SAN GUINOSE versterkt de zenuwen. SANGUINOSE geeft kracht aan de hersenen. SANGUINOSE overwint de vermoeidheid. SANGUIGOSE bestrijdt de influenza. SANGUINOSE verdrijft de malaria. SANGUINOSE wekt uw eetlust op. SANGUINOSE maakt uw slaap diep en verkwikkend. SAN GUINOSE bevordert een algeheele levensopgewektheid. S A N G U I N O S E kost per fl. f2,by 6 fl. f 11,— bij f 12 fl. f 21,—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Ontvangen: REGENJASSEN vanaf f4,90, REGENMANTELS vanaf f7,90, OLIEJASSEN vanaf f6,45, OLIEPIJPEN vanaf f 3,50, WOLLEN en GUMMI CAPES vanaf f 2,25, REGENHOEDEN vanaf 95 cent. Enz. Enz. NAAST R. K. KERK. Bijkantoren GOES, SLUIS, OOSTBURG. ZITDAG op marktdagen te Aardenburg Oostburg IJzendyke Kruiningeu Wissenkerke Kortgene. Rekening-Courant Effecten by I. VERELST, Pottenmarkt, Middelburg. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen Beleefd aanbevelend, Firma DAMEN, K. Noordstr. M'burg. EIERKOLEN! Ruim voorradig prima Eierkolen, An- thraciet, Duitsche Stukkolen, Turf, enz. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse, Brand stoffen h. Vliss. straat, Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloed wijn j, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. Het aangewezen adres voor Iu de Rieten-, Stoelen-, Wiegen- en Mandenmakery voorbanden 1ste kwaliteit Mutsaard- en Tuiniers-Wisscben. B. GOUDSWAARD, K. Noordstraat E 4 - Middelburg. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bjjbelbindery. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Magazyn „DE WEEFSTOEL8, Langeviele Middelburg. Wederom ontvangen prachtige kleuren in knotten en strengetjes,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4