1 St. Has-Mi i Sigaren en Sigaretten g Hofberg, Lindholm, Hildebrandt, Liebig, Packard, Straube en Kröger-Orgels. JOH. DE HEER. a li PU ROL Het beste Idres voor NIMUFlCTÜREi Banketbakkerij Stationsstraat A. U. LE COINTRE. ïlfflOPHÜlS HUM, Lap MM G 24, Mil Bij Verwonding dadel ij kin fan L 1. HIfllHF, Groote Harkt, Hoek Gravenstraat, Middelburg Patrimonium. ZONDAGSSCHOOL-SERIE El als El W. J. BOSDIJK, ■n» n,fi Vlssmarkt K 158 M ij nhardt's Tabletten B a b y-a r t i k e I e n Prachtige Poppenpruikjes Bruin an Wit St. Nicolaas Letterbanket - Borstplaat Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, Gostzeedijk 324-32, ROTTERDAM. Banketletters en Spritsletters ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Middenstands-Administratie-Bureau. M. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'buri Kleedingmagazijn M. VAN LOO, H. VERHOOG, Nijkerk, Efooster&a/sem Boakh. FAMOY, JONGENS- en MEISJESBOEKEN. bij I. VERELS1 Boeken- 0 JE ADRES voor SIGAREN 0 vooral in luxe verpakking 0 0 van 10, 20, 25 en 50 stuks 0 in ruime keuze voorradig. 0 Tevens groote sorteering Langeviele, Middelburg. 0 Q Banket-, Sprits-, Chocoladeletters en Figuren. St. Nicolaas vanaf 12 ct. per ons. Fondant, Borstplaat enz. Krentenbrood - Beschuitjes. C. COÜMOÜ. Afd. Middelburg. Boekh. De Jong vh. Fa. F. P. D'huij. Wit en Bruin Speculaas, Letterbanket, Banket en Spritsletters. JOH. A, JULIANUS, I. VERELST, Eén doos Puruvasol De beste kwaliteit Nieuwi STOKVISCH ongebaukt, 80 ct. per kil* GEBR. VAN DORT, F. A. DE JONGE. Wij hebbesi steeds ruime keuzo in Korte Burg, Middelburg. Prachtige Reclame Piano. f 685 f 685 Verschillends Soorten SPECULAAS,. LETTERBANKET en BORSTPLAATJES Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kiio f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE Si ZONEN, Middelburg. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, 101 Deeltjes N I L U W E j50 korting onder redactie van A. L. GERRITSEN. N. V. H. TEN BRINK'S 50% korting I UITG.-Mpij - ARNHEM. I 101 Deeltjes INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEI Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 ja; Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. Korte Noordstraat b.h. Hofplein, Middelburg in den rug? verdrijft de pijn Lange Burg 16, Middelburg, Verhalen en stichtelijke Lectuur. De nieuwste uitgaven zijn voorradig. H VAN DRIEL, Langeviele, M'bui Grof- en f ij n Wlandwer) Rieten Meubelen enz. H. VERHOOG, Ds. A. LITTOOIJ, Ds. P. VAN DIJK, §gr PRIJS 50 CENT. "m D. H. LITTOGiJ Azn., Terneuz Beleefd aanbevelend, OPENBARE VERGADERING op Woensdag 1 December a.s. des avonds 8 uur in het Militair Tehuis. Spreker de WelEdelgeb. heer G. K. A. Nonhebel. Onderwerp: Mijn reis naar Venetië (met lichtbeelden). Alle leden met hun huisgenooter wor den verzocht deze interessante lezing bjj te wonen. HUISBIJBELS vanaf f 1,60, f 2,95, f 3,—, f 4,— enz. Groote sorteering KERKBIJBELTJES. Burgt, Middelburg. L. J. VROON, Lange Noordstraat. Telefoon 246, Middelburg. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Hoofdpijn 60 ct. Zenuw 75 ct. HET ADRES VOOR is .MAGAZIJN „DE WEEFSTOEL", Langeviele Middelburg. Voorhanden KISTJES SIGAREN van 10, 20, 25, 50 en 100 stuks in verschil lende prijzen, geschikt voor een geschenk in het Sigarenmagazijn van W. F. DIERMANSE, K. Noordstraat, die zich beleefd aanbeveelt. tegen billijken prijs in voorraad by Pottenmarkt, Middelburg. KOOP VANDAAG WOND- en HUIDBALSEM. Morgen ziet U de resultaten. Firma F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat, Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwijn Langeviele K 211 Middelburg Autogeenische Lasch- en Snijinrichting. Smederjj, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLUiJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. 20 cent per ons. ^-^RET HUIS MET DE ROODE PILAREN ~-=~ Langedelft A 94 - MIDDELBURG - schuin over de Nieuwstraat J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en B ij b e 1 b i n d e r ij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adre3. In de Rieten-, Stoelen-, Wiegen- Mandenmakerjj voorhanden 1ste kwalitei Mutsaard- en Tuiniers-Wisschen. B. GOUDSWAARD, K. Noordstraat E 4 - Middelburg J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalei voor Heerenkleeding naar maat. Segeerstraat Middelbun Luxe Brood- en Banketbakker! Balans E 108, Middelburg. Onze prijzen zijn aanmerkelijk lager dan die onzer concurrenten. Bezoekt ons magazijn en vraagt gratis prijscourant met afbeelding. Levering franco naar iedere plaats. Keurige, moderne, eiken kast, prima fabrikaat, nieuwe constructie. HEERLIJKE TOON. Zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Schrijft spoedig aan ons Hoofdkantoor Filialen AMSTERDAM DEN HAAG GRONINGEN K. Nieuwendjjk 8. P. Krugerlaan2-8. Nw. Ebbingestr. 121. steeds versch voorhanden JE ADRES VOOR HET A.S. SINT NICOLAASFEEST VOOR GEKRUIDE- EN WITTE DIKKE SPECULAASPOPPEN Tevens eeu groote sorleering DOOZEN BONBONS, KISTJES BORSTPLAAT, CHOCOLADE FIGUREN en CHOCOLADE LETTERS - Ook Ringers Chocoladeletters voorhanden. Beleefd aanbevelend, Ontvangen: REGENJASSEN vanaf f4,90, REGENMANTELS vanaf f7,90, OLIEJASSEN vanaf f 6,45, OLIEPIJPEN vanaf f 3,50, WOLLEN en GUMMI CAPES vanaf f 2,25, REGENHOEDEN vanaf 95 cent. Enz. Enz. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareer en Verburen Inruilen Vraagt onze beredeneerde en rijk geïllustreerde Catalogus. Dit jaar werd de Serie weder met diverse nieuwe deeltjes en herdrukken vermeerderd. Op aanvraag zichtzending van de geheele serie. Honderdtallen gunstige recensies. LANGE NOORDSTRAAT 125. TELEFOON 122. MANCHESTER JASSEN, MANCHESTER BROEKEN PILOW MOUWVESTEN, PILOW BROEKEN, BLAUW KEPER JASSEN, OVERALL'S, SLAGERSJASSEN, BAKKERSBUIZEN. Groote sorteering Regenjassen en -Mantels. Oliejassen, Oliebroeken enz. i. No. 1. Een deel van dat mooie kin- dertijdsche „Vrij en blij" met verh., versjes, raadsels, kunstjes, spelletjes, anecdoten, rebussen, alles met een over vloed van mooie plaatjes enge bonden, prijs (onbetaalbaar). No. 2. De Schipbreukeling door Jo hannes. Verh. uit den tijd der Fran- sche overheersching f 0,90. No. 3. Toch gelukkig. Verhaal door Mevr. A. Hoffmann, f 1, No. 4. Een bundel leuke rijmen en gedichten f 0,60. No. 5. Herinneringen uit de kinder en jongelingsjaren van Dr. A. Kuyper f 0,90. No. 6. Van heinde en ver. Mooi lees boek door Mej. 14. S. S. Kuyper, met vele illustraties. No. 7. Mijn dierenboek, een groot prentenboek (25 x 35 c.M.) met vele geld. pl. in stijven band. No. 8 en 9. Nog 2 prentenboeken, grootte als een schrift. No. 10. Leesboekje over de Vad. Gesch. No. 11. Een zakatlas van Nederland niet 12 gekl. kaartjes. No. 12. Een kleurboekje met de noo- dige verf. No. 13. Een Schrift. 14. Tien gekl. ansichtkaarten. No. 15 en 16. Een of twee leesboeken gratis, minstens 100 blz. No. 17. Een best zakboekje met piet- bord. No. 18 en 19. Twee mooie gekl. wand platen. No. 20. Een aardige verrassing voor de kinderen. Geheel deze reuzen-verzameling franco thuis op ontvangst van postwissel groot f 3,——. Wie 2 pakketten gelijk bestelt ont vangt er gratis bij een poëzie- of brief kaartalbum. Zend postwissel of Giro 42123 aan en schrijf er bij Voor St. Nic. pakket uit de Zeeuwsche Kerkbode. (Rembours 20 ct. extra). heeft voorhanden groote keuze TOILETGARNITUREN EAU DE COLOGNE-SPUITEN HAARBORSTELS - KAPDOOZEH SCH E ERG E R EE DSC IIA P 1 SC1IEERRIEMEN LUXE FLACONS EAU DECOLOGR LUXE DOOZEN ZEEP Prachtige SPELDJES voor Page- e Polkahaar Pottenmarkt, Middelburg. Het aangewezen adres voor liefhebbers, vraagt onze pas verschei; Catalogus No. 9 en 10, bijna 5700 N waarin vele uitverkochte werken. Thi logie, bon derden nieuwe en 2de bai verhalen, studiewerken enz. enz. vel tegen sterk verlaagde prijzen. Op au vrage gratis. Antiquarische Boekhandel, NIJKEI Verschenen DOOK in leven Dienaar d. Woords te Middelb DERDE OMGEWERKTE DRUK, bezorgd door en met een woord vooraf v Pred. bjj de Geref. Kerk te Serooskerl Een hoogst belangrijk geschri door de heldere betoogtrant, van bizonij belang voor ieder lid der Geref. Kerk Verkrijgbaar in den Christ. Boekhand Uitgave van

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4